اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور زنان  در پیوند به شهادت مینا خیری خبرنگار تلویزیون آریانا

mowa_af

مینا خیری گوینده بخش خبری رادیو وتلویزیون آریانا با مادرش در یک رویداد تروریستی شام روز پنجشنه در منطقه پل سوخته کابل به شهادت رسیده اند.

خواهر مینا خیری نیز در این انفجار  به گونه شدید زخم برداشته و اکنون در شفاخانه به سر می‌برد.

هیئت رهبری وزارت امور زنان به شهادت رساندن مینا خیری را که در راستای دفاع از حقوق زنان و آزادی بیان نقش بارز ایفا نموده بود با شدید ترین الفاظ محکوم و آنرا یک عمل جنایت کارانه  و خلاف تمام ارزش های اسلامی میداند.

همچنان رهبری  این وزارت ترور و به شهادت رساندن خبرنگاران زن را  در کشور نگران کننده خوانده و از تمام نهاد های امنیتی ،عدلی و قضای کشور می خواهد، عاملان این رویداد تروریستی را شناسای و به سزای اعمال شان برسانند.

رهبری این وزارت کشته شدن بانو خیری  را یک ضایعه بزرگ به تمام خانواده مطبوعات خوانده و برای مرحومه بهشت برین و  به بازمانده گان آن صبر جمیل از بارگاه ایزد منان استدعا می نماید.

رهبری وزارت امور زنان