مراقبت های دوران حاملگی 

هرزن، خانواده و جامعه حق دارد در مورد حاملگی و ولادت بی خطر چیزهایی بداند؛ زیرا این مسله بسیار مهم و حیاتی است تا علایم خطر وبروز مشکلات دوران حاملگی و ولادت را بدانند و در صورت مواجه شدن به این مشکلات دسترسی به کمک های اولیه و فوری را داشته باشند.

مراقبت قبل از ولادت:

عبارت از مراقبتی است که در هنگام حاملگی صورت گیرد و هدف، از این مراقبت صحت خانم حامله و طفل که هنوز در بطن دارد ( تولد نشده است) می باشد به منظور کاهش وفیات مادران و اطفال باید در دوران قبل از ولادت خطرات حاملگی را بداند، که به کجا باید مراجعه شود و در کدام حالات و چگونه آماده گی برای ولادت داشته باشند. همچنان تغذیه درست در دوران حاملگی نهایت مهم است، از جانب دیگر امراضی که ضرورت به تداوی دارند در دوران حاملگی باید تداوی شوند. در دوران قبل از ولادت یک خانم حداقل چهار بار نزد ماهر صحی ( داکتر، قابله، نرس) مراجعه نماید. تا معاینه شود و ولادت به کمک او نیز صورت بگیرد. اولین بار در سه ماه اول حاملگی یعنی قبل از دوازده هفته، بار دوم تا ماه ششم باید که در حدود هفته بیست و ششم می شود بار سوم در ماه هشتم بار چهارم در ماه نهم بین 36 – 38 هفتگی.

خانم هایی که صددر صد ضرورت دارند تا نزد داکتر، قابله یا نرس مراجعه نمایند عبارتند از:

 1. کسانی که فاصله زمانی کمتر از دو سال از ولادت قبلی دارند.
 2. خانمی که کمتر از 18 یا خانم بلند تر از 35 ساله باشد.
 3. خانمی که قبلا ً چهار یا بیشتر طفل به دنیا آورده باشد.
 4. خانمی که در ولادت قبلی طفل نارس به دنیا آورده باشد.
 5. در ولادت قبلی بنا برهر مشکلی عملیات شده باشد.
 6. خانمی که قبلا ً جنین سقط نموده یا طفل مرده به دنیا آورده باشد.
 7. خانمی که وزنش کمتر از 38 کیلو گرام یا بلند تر از 80 کیلو گرام باشد.

علایم خطر در دوران حاملگی:

نا توانی در افزایش وزن خانم حامله یا ازدیاد در افزایش وزن موجود باشد.( در هرماه 1،5 کیلو گرام وزن خانم حامله افزایش می یابد) کم خونی یا کم رنگی داخل پلک چشم، پندیدگی غیر عادی باشد، بازوهایا روی وطفلی که در بطن دارد حرکت بطی داشته یاهیچ حرکت نمی کند یا بطن بسیار بزرگ باشد.

درصورت موجودیت علایم ذیل باید به صورت فوری به داکتر مراجعه شود:

 1. خونریزی در جریان حمل
 2. سردردی شدید
 3. استفراغ بسیار شدید
 4. تب بلند
 5. جاری شدن آب پیش از زمان ولادت
 6. تشنج
 7. درد شدید بطنی
 8. درد زایمان طولانی

غذادر دوران حاملگی:

در دروان حاملگی تمام زنان به خوراک قوی خاص و استراحت ضرورت دارند. در دوران حاملگی زن باید از هر نوع غذایی که به دسترس دارد استفاده نماید چراکه زن در دوران حاملگی دو چند اشخاص دیگر به خواب و غذا ضرورت دارد. تا طفل هم تغذیه درست گردد. استفاده از شیر، میوه، سبزی، گوشت، ماهی، تخم، لوبیا، و دیگر حبوبات، در وقت حاملگی ضروری می باشد.

اگر زنان حامله غذاهای سرشار از آهن و ویتامین ای( A) بخورند خود را تندرست و تنومند حس می کنند که شامل گوشت، ماهی، سبزی هایی که برگ سبز، زرد و نارنجی دارند و نمک آیودین دار نیز باید استفاده گردد.

آنانی که نمک آیودین دار در خوراک روزمره شان نباشد ممکن سبب سقط طفل شان گردد. یا ممکن است کودکان شان از نظر دماغی و جسمی معیوب بار آید یا جاغور پیدا کند.

کشیدن سگرت، استفاده از الکول، ادویه مخدر، مواد سمی و آلوده برای زنان حامله و کودکان نقصان مس آورد که باید جدا ً از آن خود داری گردد.

ماخذ: روزنامه انیس- شماره: 224- مورخ: 24/11/1390