اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور زنان در پیوند به قضایای قتل در ولایات سرپل وتخار:

mowa_af
mowa

به اساس گزارش واصله از ریاست امور زنان ولایت سرپل؛ خانم به اسم سیما به دلیل خشونت های خانوادگی از سوی برادر شوهر اش به قتل رسیده ومظنون از ساحه فرار نموده است.

طبق یک خبردیگر خانم به اسم روحینا که در ریاست سارنوالی ولایت تخار به حیث کار آموز ایفای وظیفه می نمود توسط افراد ناشناس به قتل رسیده است؛ گفتنی است این خانم که مدت دوسال از ازدواج شان سپری شده بود؛ خواهان دعوای تفریق از شوهر اش شده بود.

هییت رهبری وزارت امور زنان هر نوع خشونت علیه زنان را خلاف آموزه های دین مبین اسلام دانسته وبا شدید ترین الفاظ محکوم می نماید و در عین حال از نهاد های امنیتی و عدلی کشور تقاضا به عمل می آورد تا مکلفیت قانونی خویش را در زمینه مجازات عاملین این چنین رویداد ها ادا نمایند.
رهبری وزارت امور زنان همواره متعهد به کاهش خشونت علیه زنان در سطح کشور بوده که در این عرصه این وزارت در تلاش است تا زمینه افزایش قاضیان و سارنوالان زن در نهاد های عدلی وقضایی مرکز و ولایات را از طریق داد خواهی بیشتر نماید؛ که این باعث میشود تا زنان و دختران متضرر به خشونت، به نهاد های عدلی و قضایی باورمند شده و بدون کدام موانع برای دادخواهی به نهاد های مربوطه مراجعه نمایند.

همچنان این وزارت از علمای کرام تقاضا به عمل می آورد تا با استفاده از جایگاه اجتماعی خویش در روشن ساختن اذهان عامه مطابق آموزهای دین اسلام در خصوص مراعات حقوق زنان؛ سهم خویش را ادا نموده تا باشد چنین اعمال ضد بشری در آینده تکرار نشود.

هیات رهبری وزارت امور زنان