Events menu

NewsAll news

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۶ - ۴:۳
Background image

نشست تعیین دومین آجندای شورای عالی زنان تدویر یافت

15 ثور 1400

نشست تعقیبی طرح های رسیده و تعیین آجندا برای دومین نشست شورای عالی زنان تحت ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان، با اشتراک معین پلان و پالیسی، مشاور شورای عالی زنان و نماینده گان اداره امور و دفتر بانوی اول در مقر این وزارت تدویر یافت.

در آغاز نشست سرپرست وزارت امور زنان با اشاره کار روی میکانیزم جهت تعقیب و انسجام فعالیت ها افزوده گفت: شورای عالی زنان فُرصتی برای انعکاس موقف و. . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۲ - ۴:۴۲
Background image

اشتراک روئسای ولایتی در کمیته بودجه برای توازن مصرف و موثریت بودجه در طول سال

شنبه - ۱۱ ثور ۱۴۰۰

نشست کمیته مالی و بودجه سال ۱۴۰۰ به هدف بررسی پلان ها و پروژها به ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت امورزنان با حضور معینان، روسای مرکزی و شماری از رؤسا ولایتی که به. . .

LatestShow all

شنبه ۱۳۹۸/۵/۱۲ - ۱۱:۳۱
Background image

دیدار وزیر امور زنان با رئیس حقوق بشر و مشاور جندر سازمان ملل متحد

تاریخ نشر: Jul 23, 2019 رده : عمومی

رهبری وزارت امور زنان کشور، به تاریخ 30 سرطان با آقای ریچارد بینت، رییس حقوق بشر هیئت معاونیت ملل متحد و نمایندۀ کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل. . .

شنبه ۱۳۹۸/۵/۱۲ - ۱۱:۲۶
Background image

اولین جلسه هماهنگی با ادارات همکار بین المللی وزارت امور زنان

تاریخ نشر: Jul 29, 2019 رده : عمومی

اولین جلسه هماهنگی با ادارات همکار ملی و بین المللی وزارت امور زنان، تحت ریاست جلالتمآب الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان کشور، با حضور داشت الحاج. . .

شنبه ۱۳۹۸/۵/۱۲ - ۹:۱۳
Background image

هـمایـش تجلیل از سـده اول نـهـضت آزادی زنـان افـغـانـستان

تاریخ نشر: Aug 03, 2019 رده : عمومی

همایش با شکوهی از تجلیل سده اول نهضت آزادی زنان افغانستان، با حضور داشت خانم رولا غنی، بانوی اول کشور، الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان، وزیران و. . .

اخبار گذشتهShow all

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۶ - ۴:۳

نشست تعیین دومین آجندای شورای عالی زنان تدویر یافت

15 ثور 1400

نشست تعقیبی طرح های رسیده و تعیین آجندا برای دومین نشست شورای عالی زنان تحت ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان، با اشتراک معین پلان و پالیسی، مشاور شورای عالی زنان و. . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۲ - ۴:۴۲

اشتراک روئسای ولایتی در کمیته بودجه برای توازن مصرف و موثریت بودجه در طول سال

شنبه - ۱۱ ثور ۱۴۰۰

نشست کمیته مالی و بودجه سال ۱۴۰۰ به هدف بررسی پلان ها و پروژها به ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت امورزنان با حضور معینان، روسای مرکزی و شماری از رؤسا ولایتی که به. . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۱ - ۶:۲۶

بحث و نظریات زنان در مورد پروسه انتقال از ۳۳ ولایت

پنجشنبه ۹ ثور ۱۴۰۰

وزارت امور زنان نشست آنلاین را به هدف دریافت و انعکاس نظریات روئسای امور زنان ولایات و شماری از زنان نخبه پیرامون خروج نیروهای خارجی از کشور تحت ریاست حسینه صافی. . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۹ - ۴:۲۰

ایجاد گروپ های کاری فرصت مناسب برای تقویت اقتصاد زنان

سه شنبه ۷ ثور ۱۴۰۰

دومین نشست گروپ کاری ملی توانمندسازی اقتصادی زنان تحت ریاست نذیره رحمان معین امورتوانمندی اقتصادی وزارت امور زنان با حضور نماینده گان ادارات مستقل، موسسات ملی و بین. . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۹ - ۴:۱۵

وزارت امور زنان تسهیل و تعقیب کننده طرح ها و برنامه ها جهت ارایه در شورای عالي زنان به منظور انکشاف و توانمندی زنان در کشور

سه شنبه ۷ ثور ۱۴۰۰

نشست میانی کمیته تخنیکی شورای عالی زنان تحت ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان با اشتراک معینان، کمیشنران، روئسا و مشاورین ذیربط ادارات دولتی در مقر این وزارت. . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۶ - ۳:۴۳

هماهنگی میان ریاست های مرکز و ولایات باعث تقویت برنامه ها و رسیدگی بموقع به مشکلات زنان میگردد

۵ ثور ۱۴۰۰

نشست هیأت رهبری تحت ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان با اشتراک معینان، روسای مرکزی و ولایتی که بصورت آنلاین در نشست اشتراک ورزیده بودند در مقر این وزارت تدویر یافت.

. . .