گالری رسانه

پیام های تبریکی روز مادر

پیام سرپرست وزارت امورزنان به مناسبت روز مادر

مبارزه با ویروس کرونا

مبارزه با ویروس کرونا

مبارزه با ویرویس کرونا

شماره ریگان 166 معلومات در رابطه به مرض و ویروس کرونا

بمنظور جلوگیری از مصاب شدن به مرض ویروس کرونا

پیام مبارکی الحاج دلبر نظری وزیر امورزنان ج.ا.ا و کارمندان این وزارت به مناسبت فرارسیدن سال 1399 خورشیدی

پیام الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان ج.ا.ا در پیوند به پیش‌گیری از شیوع کرونا وایروس در کشور

پیام بانوی اول کشور به مناسبت هشتم مارچ

پیام الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی ومسلکی وزارت امورزنان درپیوند به هشتم مارچ روز جهانی همبستگی زنان جهان

پیام جلالتمآب الحاج دلبر نظری وزیر امورزنان درپیوند به هشتم مارچ روز همبستگی زنان جهان

مبارزه با ویروس کرونا

ښځو او سوله

پیام جلالتمآب الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان؛ در پیوند به خشونت های اخیر علیه زنان

پیام وزارت امورزنان دررابطه آلوده گی هوا

Pagination