همه بست های خالی

شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۲ - ۵:۴۱
Background image

تصحیح کننده متون (ویراستار)

وزارت امور زنان در نظر دارد تا به منظور تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، جهت اصلاح اداره کارا و سالم به تعداد سه بست رتبه چهارم ریاست های مرکزی را از تاریخ 12/7/1399 الی 22 . . .

شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۲ - ۵:۳۸
Background image

کارشناس پالیسی های سکتور اقتصادی و ملی

وزارت امور زنان در نظر دارد تا به منظور تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، جهت اصلاح اداره کارا و سالم به تعداد سه بست رتبه چهارم ریاست های مرکزی را از تاریخ 12/7/1399 الی 22 . . .

شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۲ - ۵:۳۶
Background image

مستری

عنوان وظیفه         :  مستری

وزارت/اداره         :  امورزنان

موقعیت               :  کابل

بخش                  : ریاست مالی واداری / معینیت مالی واداری

بست                  : (7)

گ . . .

شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۲ - ۵:۳۱
Background image

آمر تدارکات

وزارت امور زنان در نظر دارد تا به منظور تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، جهت اصلاح اداره کارا و سالم به تعداد سه بست رتبه چهارم ریاست های مرکزی را از تاریخ 12 . . .

شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۲ - ۵:۳۰
Background image

آمر بازنگری اسناد تقنینی

وزارت امور زنان در نظر دارد تا به منظور تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، جهت اصلاح اداره کارا و سالم به تعداد سه بست رتبه چهارم ریاست های مرکزی را از تاریخ 12/7/1399 الی 22 . . .

شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۲ - ۴:۵۵
Background image

کارکن خدماتی

 

 

عنوان وظیفه     : کارکن خدماتی

وزارت/اداره      : امور زنان

 موقعیت            : کابل

بخش                : ریاست حمایوی زنان

بست                : (8) 1  بست            

گزا . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۳ - ۴:۲۳
Background image

عنوان بست : ترجمان زبان پشتو

 وزارت امـــورزنان به منظورسپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان درمورد اصلاح وایجاد اداره سالم، در نظر دارد تا به تعداد (یک) بست کمبود(قراردادی) مربوط . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۰ - ۸:۲۳
Background image

اطلاعیه کاریابی

بورد تعیینات خدمات ملکی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به تعداد (چهار بست) رتبه اول و دوم اداره هوانوردی ملکی و اداره عالی تفتیش را جهت استخدام کارکنان شایسته طبق برنامه . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۱:۳۹
Background image

مدیر عمومی توحید گزارشات

وزارت امور زنان در نظر دارد تا به منظور تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، جهت اصلاح اداره کارا و سالم به تعداد سه بست رتبه چهارم ریاست های مرکزی را از تاریخ 23/5/1399 الی 4 . . .

Pagination