کارکن خدماتی

mowa_af
شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۲ - ۴:۵۵
mowa

Publish Date

Closing Date

 

 

عنوان وظیفه     : کارکن خدماتی

وزارت/اداره      : امور زنان

 موقعیت            : کابل

بخش                : ریاست حمایوی زنان

بست                : (8) 1  بست            

گزارشدهی  به   : مسؤول بخش مربوطه

گزارشگیری  از :  ندارد

کود                 : (                     )                                  

 

هدف وظیفه     : حفظ نظافت و مراقبت از دفاتر، اثاثیه و اجناس مربوط، اجرای امور اداره به منظور ارائه خدمات بهتر به   کارکنان.

شرح وظایف :

 1. درخواست ابزار کاری غرض  پاکی و صفائی دفاتر از تحویلخانه.
 2. تسلیم گیری اجناس و ابزار کار از تحویلخانه به منظور اجرای امور پاکی و صفائی.
 3. مراقبت و پاک کاری دفاتر و شعبه های مربوط در وقت معین به منظور نظم امور.
 4. رساندن مکاتیب و اسناد به شعبه های مربوطه جهت اجرای به موقع امور کارکنان اداره.
 5. وارسی از اجناس و تجهیزات موجود دفتر به منظور نگهداری درست.
 6. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از جانب مسؤول بخش مربوطه سپرده می شود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حداقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

1.  درجه تحصیل:

  • ضرورت نیست.

2.  تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه):

  • ضرورت نیست، درصورت داشتن تجربه مرتبط به وظیفه در استخدام ترجیح داده می شود.

3.  مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره):

  • ضرورت نیست.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies