نظریات زنان توسط زنان برای آمادگی اشتراک در جرگه صلح مشورتی پيرامون پروسه صلح

mowa_af
دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۴:۱۶
mowa

زنان افغان در طی چهار دهه جنگ در کشور در عرصه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بیشترین صدمه ها را متقبل شده و در سطح جامعه و خانواده قربانی های فراون و رنج بیشمار را تجربه کرده اند.

در اثر جنگ، بی خانه و بی سرپرست شدند، پدر، همسر، پسر، برادر و دیگر اعضای فامیل شانرا از دست دادند وگاهی هدف شکنجه های گوناگون چون تجاوز جنسی و انواع خشونت های دیگر قرار گرفته اند، زنان هیچگاهی در جنگ دخیل نبوده و جهت تامین صلح در کشور و برای پایان این قربانی ها و رنج ها حق دارند تا در پروسه مذاکرات وهمه پروسه های صلح برای موفقیت دراز مدت حضور فعال داشته و دیدگاه و نظریات شانرا شریک نمایند.

تجربه های گذشته کشور های دیگر ثابت کرده است که مشارکت فعال زنان دراین پروسه ملی برای تامین یک صلح طولانی و پایدار، پس از جنگ کمک میکند. وزارت امور زنان منحیث یک ارگان رسمی در چوکات حکومت ومسوول در برابر اعاده حقوق زنان ، تلاش مینماید تا حضور فعال زنان در روند صلح و مذاکرات رسمی در حاشیه نه بلکه بصورت معنی دار و فعالانه یقینی گردد.

وزارت امورزنان ضمن استقبال از هر نوع ابتکار برای شمولیت زنان در پروسه صلح تا الحال به رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مالکیت افغانها ( اعم از زن و مرد ) قویاٌ حمایت می نماید و خواهان تامین صلح ، امنیت و عدالت اجتماعی با در نظرداشت دیدگاه اقشار مختلف مردم خاصتاٌ زنان می باشد.

این وزارت ازحرکت ها ابتکار ها و اجماع زنان را برای رسیدن به صلح پایدار در کشور ، خاصتا در ۵ سال اخیر در هم آهنگی با نهاد ها ، اتحادیه ها ، شبکه های زنان فعالانه تسهیل، حمایت و پشتیبانی نموده و به سطح ولایات دور دست و ولسوالی ها زنان را در این پروسه ها تشویق، منسجم و دخیل ساخته و مبرمیت حضور ایشان را برای زنان و همه مردم جوامع تشریح و تاکید نموده ومینماید.

چنانکه اشتراک فعال زنان در جرگه مشورتی صلح افغانستان مورخ ثور سال ۱۳۹۸ که در کابل برای ۵ روز تدویرگردید و حضور زنان ۳۰ درصد اعضای آنرا تشکیل می‌داد، علاوه بر ریاست ۱۳ کمیته، منشی ۲۸ کمیته کاری را نیز به عهده داشتندیک قدم مثبت دانسته برای افزایش آن در آینده تلاش و دادخواهی مینماید.

زنان افغان به منظور شامل سازی دیدگاه های شان در پروسه صلح توانستند بصورت منسجم برای اولین بار در سال۱۳۷۷ ، اجماع ملی صلح را تدویر و نظریات ، نگرانی ها وپیشنهادات شانرا در زمینه با اشتراک فعال بیشتر از ۱۵۰۰۰ زن در مرکز و ۳۴ ولایت زمینه سازی و هم آهنگی نموده منسجم ساختند ودر نهایت قطعنامه یی را که حاوی ۱۵ ماده ، موارد حیاتی برای تامین صلح با عزت وپایدار در کشور برای زنان وهمه مردم افغانستان بود اعلان وبرای جرگه مشورتی صلح مورخ ۵ثور ۱۳۹۸رسماٌ ارسال نمایند.

وزارت امور زنان همچنان در طی سال ۱۳۹۸ در حدود ۲۴۰۰۰ زن را طی یک پروسه نظرخواهی همگانی در ۲۱۱ ولسوالی از ۳۴ ولایت منسجم و نظریات و پیشنهادات شان اخذ گردید.
در سال ۱۳۹۹ با نشست ها و گردهمآیی هایی در ۳۴ ولایت به اشتراک ۱۵۳۵ زن باز هم نظریات زنان اخذ و یک گزارش تحلیلی با وزارت دولت در امورصلح شریک گردید.

در کنار آن از طریق صفحات رسمی وزارت، ایمیل؛ فیسبوک، ویب سایت، تویتر نظریات نهاد های مهم مدافع حقوق زنان چون شبکه زنان افغان، موسسه اجتماع انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و ده ها زن فعال از مرکز وولایات باز هم نظریات شانرا شریک نموده که در سند ذیل، در ۷ بخش مشخص وکلیدی شامل و منعکس گردیده.

قانون اساس وثیقه ملی و مبنای هویت ملی کشور حفظ و متضمن حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر شهروند میباشد. براین اساس، صلحی پذیرفتنی است که درتطابق با قانون اساسی و متضمن حفظ نظام ، حفظ تمامیت ارضی و دست آوردی ها در همه بخش های مختلف در افغانستان بالاخص در بخش پیشرفت زنان باشد.

زنان افغان در حالیکه از تلاشهای جامعه جهانی برای تامین صلح و ثبات در افغانستان حمایت مینمایند ، آنان را مکلف میدانند تا روند صلح را به رهبری حکومت و مالکیت مردم افغانستان صادقانه حمایت نموده و در راستای حفظ ارزش های دموکراتیک ، حقوق مدنی و حقوق بشری به تعهدات خویش پابند باشند .

mowa

اولویت ها و پیشنهادات :
۱: آتش بس
• زنان افغان خواهان قطع فوری جنگ و آتش بس سرتاسری و بدون قید شرط در کشور میباشند ، یعنی این موضوع از جمله الویت های قبل و درجریان مذاکرات بین الافغانی مطرح گردیده و موضوع تاکیدی تیم مذاکره کننده صلح باشد.

• مطابق فتوای علمای جهان اسلام جنگ مسلمان علیه مسلمان جواز ندارد بر این اساس ما زنان افغان ضمن حمایت از تلاش های علمای کرام درجهت ترویج فرهنگ صلح پروری و همدیگر پذیری از آنان می خواهیم تا به هدف حفظ ارزشها و هویت دینی و ملی درجهت تقویت وحدت ملی همدیگر پذیری و حل منازعات از طریق گفتگو بیشتر همت گمارند.

۲: نظام جمهوری اسلامی افغانستان و قانون اساسی کشور:
• نظام جمهوری اسلامی افغانستان که ازاکثریت ملت نمایندگی می‌نماید، این نظام باید حفظ گردد.

• زنان حفظ قانون اساسی خاصتاٌ فصل دوم آن که برای تامین حقوق برابر اتباع کشور مهم است خواهان اند .

• سکتور امنیتی کشور (اردوی ملی، پولیس ملی وامنیت ملی) که حامی منافع ملی، عزت وسرفرازی باشندگان اند حفظ گردد وهرگونه معامله بالای آنها قابل پذیرش نمی‌باشد.

۳: حقوق مدنی زنان
• زنان افغان خواهان باز شدن مکاتب دخترانه درمناطق تحت کنترول مخالفین بوده و زنان باید به حقوق اساسی شان در بخش های اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی به صورت کامل دسترسی داشته باشند.

• زنان در دو دهه‌ی گذشته در عرصه فرهنگ، آموزش، پرورش، حقوق، قضا، تجارت و تشبث، صحت، سیاست در اجتماع مشارکت و فعالیت‌های موثر و چشم‌گیر داشته‌اند که باعث رشد اقتصاد درخانواده ها گردیده است حفظ این دستاورد ها مکلفیت همه است، درگفتگوهای صلح با حقوق زنان وآزادی های مدنی آنها معامله نشود.

• درمذاکرات بین الاافغانی یکی از بحث های مهم دسترسی زنان به عدالت و قطع اجرای محاکم صحرایی بالای زنان توسط طالبان باشد.

• در تمام تصامیم اتخاذ شده توسط طرفین مذاکره کننده عدالت جنسیتی و تامین حقوق شرعی و قانونی زنان قویا از جانب تیم مذاکره کننده حمایت و درج تفاهمنامه میان جانبین گردد.

۴: نقش منطقه ومتحدین سیاسی کشور در پروسه صلح:

• زنان از جامعه جهانی میخواهند تا تضمین نمایند که طالبان به گذشته برنگشته و از ارزش‌های حقوق بشری شهروندان به ویژه زنان حمایت و درحفظ مصئو نیت زنان در پرتو ارزش های اسلامی اقدامات لازم می‌نمایند.

• از جامعه جهانی و کشور های همسایه خواهان عدم مداخله سوء در امور داخلی واز روند صلح به رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مالکیت افغانها طلب حمایت می باشیم.

۵: شفافیت و افغانی بودن پروسه :

• پروسه صلح افغانستان باید یک پروسه فراگیر اجتماعی ، فرهنگی ، معنوی ، پایدار ، واقعی و دایمی در مشوره نزدیک با مردم باشد.

۶: نقش زنان در پروسه صلح وادغام مجدد
• پروسه صلح بر مبنای عدالت شفافیت و حسابدهی پایدار باشد و این حالت زنان را قربانی خویش نسازد.

• زنان باید در تمام مراحل (گفتگو های قبل از صلح، مذاکرات ، توافقنامه ، تطبیق توافقنامه وادغام) پروسه صلح سهم فعال و موثر داشته باشد.

 

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۶:۱۴
Background image

وزارت امور زنان آماده همکاری با اداره محیط زیست برای تامین فضای سالم به تمامی زنان و هموطنان است

۲۹ جدی ۱۳۹۹
حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان با موسَی حکیمی رییس روابط بین الملل اداره حفاظت محیط زیست دیدار کرد.
در این دیدار آقای حکیمی، پیرامون آلودگی هوا در سطح شهر های بزرگ صحبت. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۶:۶
Background image

وزارت امور زنان به عملی سازی تعهدات ملی و بین المللی، متعهد است

۲۸ جدی ۱۳۹۹
نذیره رحمان معین امور توانمندی اقتصادی وزارت امور زنان با دوکتور فردین هاشمی رییس مرکز مطالعات افغانستان دیدار نمود.

در این دیدار که به منظور پیگیری تعهدات دولت بخصوص وزارت. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۶:۰
Background image

نذیره رحمان: با امضایی تفاهمنامه ها در راستای توانمندی اقتصادی زنان، ارایه خدمات برای زنان منسجم تر خواهند گردید.

نذیره رحمان معین امور توانمندی اقتصادی، وزارت امور زنان با سیده سیرت مسوول توانمندی سازی زنان موسسه پاملرنه و شماری از کارمندان این موسسه دیدار و گفتگو نمود.

28 جدی 1399
در این دیدار. . .

BACK TO NEWS