نشست هییت رهبری وزارت امور زنان به منظور ارزیابی فعالیت های 15 روز گذشته وزارت تدویر یافت

mowa_af
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۳ - ۴:۲۹
mowa

این نشست تحت ریاست حسینه صافی، سرپرست وزارت امور زنان با اشتراک حسنا جلیل معین پلان و پالیسی، نذیره رحمان معین توانمندی اقتصادی زنان ، روسای مرکزی و آمرین؛ در مقر این وزارت تدویر یافت.
2حوت 1399
در آغاز نشست حسینه صافی، طی سخنان افتتاحی گفت:" وزارت امور زنان به حیث وزارت سکتوری زنان همه معلومات موثق را به شکل منظم داشته باشد.
سرپرست وزارت امور زنان علاوه کرد:" این وزارت برای اینکه تمام مردم از فعالیت های وزارت در قبال زنان باخبر شود در هر دو ماه رسانه ها را دعوت نموده، معلومات و فعالیت های وزارت را با آنان شریک خواهند کرد.
متعاقباً اجراات فیصله های نشست گذشته از طرف عزیزالرحمن احمدی رییس دفتر مقام وزارت به خوانش گرفته شده و بر اجراات به موقع تاکید گردید.
سپس حسنا جلیل، معین پلان و پالیسی؛ کارکرد ها و فعالیت های معینیت مذکور از قبیل تهیه پلان هشتم مارچ، ایجاد پلان تیم رسانه یی در سطح وزارت در خصوص مقام وزارت ، در نظر گرفتن مرور 4 تفاهم نامه با ادارات جهت هماهنگی کاری، ایجاد پلان انکشافی و پلان مطبوعاتی از مهم ترین فعالیت های این معینیت در طی 15 روزگذشته انجام شده بود به اعضای جلسه بیان نمود.
همچنان در ادامه این نشست نذیره رحمان معین توانمندی اقتصادی پیرامون فعالیت ها و کارکرد های معینیت مذکور از قبیل نشست های هماهنگی با نهاد های همکار در جهت جلب همکاری ها، بررسی از فعالیت ریاست های مرکزی از مهم ترین فعالیت های این معینیت در طی دو هفته گذشته ؛ به اعضای جلسه شریک نمود.
سپس نفیسه کوهستانی، رییس نظارت و ارزیابی پیرامون فعالیت های انجام شده ریاست های مرکزی و ولایتی وزارت معلومات ارایه نموده و از طرف رهبری این وزارت بر ساختن گزارش به شکل ربع وار، شش ماه و یک ساله از فعالیت ها تاکید صورت گرفت.
متعاقباً شکیلا نظری، رییس اطلاعات و ارتباط عامه پیرامون موضوعات کتاب وسطیت ، معلومات ارایه نموده از سوی رهبری وزارت تاکید بر آن شد تا از محتوای این کتاب طی پرزینتشن معلومات آماده نموده و با هییت گفتگو کننده صلح شریک ساخته شود تا حرف های از آدرس زنان از منظر دین اسلام، در میز مذاکره داشته باشند.
در اخیر این نشست پس از بحث ها پیرامون موضوعات متفرقه در مورد مشکلات وزارت از طرف روسا مطرح گردیده و در زمینه تصامیم لازم اتخاذ گردید

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۷ - ۴:۵۰
Background image

روز ملی بیرق مبارک

روز ملی بیرق مبارک

پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۷ - ۴:۱۳
Background image

برگزاری جلسه بورد نظارت و هماهنگی، به ریاست رئیس جمهور

جلسه بورد نظارت و هماهنگی که هدف آن حفاظت از ارزش های اساسی است، قبل از ظهر امروز به ریاست رئیس جمهور محمد اشرف غنی برگزار شد و اشتراک کنندگان بر تداوم کمک و همکاری های شان با افغانستان. . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ - ۱۰:۵۶
Background image

تغییر و بهبود وضعیت زندگی زنان افغان، اساسی‌ترین هدف برنامه انکشاف اقتصاد روستایی

چهار شنبه – ۶ اسد ۱۴۰۰

کارگاه آموزشی توسط برنامه انکشاف اقتصاد روستایی در بخش حفاظت از محیط زیست و اجتماعی، رسیدگی به شکایات کارمندان و مستفیدین، آموزش چارچوب مدیریت محیط زیست در ریاست. . .

BACK TO NEWS