نشست نوبتی کمیته داخلی امور مالی و بودجه وزارت امور زنان به منظور بررسی فعالیت ها و چالش ها

mowa_af
پنجشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۹ - ۴:۷
mowa

نشست نوبتی کمیته داخلی امور مالی و بودجه وزارت امور زنان به منظور بررسی فعالیت ها و چالش ها
نشست نوبتی کمیته امور مالی و بودجه تحت ریاست حسینه صافی، سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور زنان با اشتراک، نبیله مصلح، معین مالی و اداری روسای مرکزی و آمرین در مقر این وزارت تدویر یافت.
در نشست مذکور نخست از همه حسینه صافی، به منظور پذیرش و تایید طرح پیشنهادی وزارت امور زنان در امر تقرر یک خانم بحیث معاون والی در مرکز و تمامی ولایات از رئیس جمهور کشور تشکر کرده و بر همگان مبارکباد گفت؛ و آنرا نتیجه دادخواهی های همیشگی و دستاورد بزرگ برای زنان در سطح کشور عنوان نمود.همچنان نامزد وزیر وزارت امور زنان طی سخنانی گفت:" در شرایط فعلی برای زنان در حکومت های محلی موقف خوبی در نظر گرفته شد و نیاز است تا برای استفاده موثر از آن زنان خبره و شایسته بحیث معاونین والیان مقرر شوند.
متعاقباٌ تصامیم و مصوبات جلسات قبلی به بررسی گرفته شد و از چگونگی فعالیت های انجام شده در خصوص مصوبات معلومات ارائه گردید.
سپس طبق آجندا پیرامون موضوعات گونه گون؛ همچون تخصیص و وضیعت پروژه خط تلیفونی رایگان (6767 )، پیشنهاد های مالی واحد های دومی و نبود امکانات بودجوی پیشنهاد های خریداری وسایط برای واحد های دومی، تنقیض مقداری از بودجه و همچنان پیرامون پروژه ها از بودجه غیر اختیاری و مصرف بودجه های انکشافی از جانب ریاست های مرکزی وزارت و حل معضل پرداخت پول از طرف اداره اترامعلومات ارائه گردید.
در اخیر نشست مذکور پس از صحبت های همه جانبه پیرامون موضوعات متفرقه؛ حسینه صافی، سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور زنان از روسای مرکزی این وزارت خواست تا مقدار بودجه را که به مصرف نرسانیده اند با استفاده از تجارب سایر نهاد در ایام قرنطین و همچنان با استفاده از تکنالوژی به شکل آنلاین برنامه ها را تهیه نموده و بودجه خویش را به مصرف رسانند.

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۳ - ۴:۵۷
Background image

بانو حسینه صافی، سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور زنان ذکیه عادلی، معین امور اجتماعی وزارت عدلیه را در دفتر کار شان ملاقات نمودند

در این دیدار ضمن تبریکی تقرر حسینه صافی، به عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور زنان دو طرف پیرامون هماهنگی های هرچه بیشتر وزارت عدلیه با وزارت امور زنان در خصوص مسایل حقوقی و در زمینه. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۳ - ۴:۴۸
Background image

بانو حسینه صافی، سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور زنان بانو زینب موحد، مشاور وزارت معارف در امور اصلاح نصاب تعلیمات اسلامی را در دفتر کار شان ملاقات نمودند.

در این ملاقات ضمن تبریکی تقرر حسینه صافی، به عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور زنان دو طرف پیرامون هماهنگی هرچی بهتر برنامه های وزارت امور زنان با عالمان دین طبقه اناث بحث و تبادل. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۱:۸
Background image

سپوژمی وردک: به منظور دریافت علل خشونت ها علیه زنان درکشور نیاز به تحقیق سرتاسری است.

21 اسد 1399

نشست هماهنگی پیرامون راه اندازی تحقیق به منظور دریافت علل خشونت ها علیه زنان تحت ریاست بانو سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با اشتراک نماینده گان ادارات. . .

BACK TO NEWS