ملاقات تعارفی معاون سفیر نیوزیلند با وزیر امور زنان

mowa_af
پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۳ - ۷:۵۴
mowa

رهبری وزارت امور زنان کشور، به تاریخ 22 عقرب سال روان با خانم " شارون کادی"، معاون سفیر نیوزیلند، در مقر وزارت امور زنان دیدار و گفتگو نمودند.

در این ملاقات، نخست الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان تشریف آوری هیئت بلندپایۀ کشور نیوزیلند را خیر مقدم و خوش آمدید گفته، در ارتباط به دستاوردها و فعالیت های انجام شده از سوی این وزارت در عرصه های مختلف حیات اجتماعی در پیوند به زنان، پیشرفت ها و افزایش بی سابقۀ فیصدی حضور و نقش زنان در بخشهای دولتداری، قضا، صحت، تعلیم و تربیه، اقتصاد، امنیت، نحوۀ حضور و نقش فعال زنان در روند گفتگوهای صلح با طرفین درگیر، مبارزۀ جدی و خستگی ناپذیر جهت کاهش خشونت ها از سوی رهبری این وزارت، نگرانی های امنیتی درقبال سرنوشت آیندۀ زنان در مرکز و روستاهای افغانستان و دریافت راه حلهای مناسب در جهت تطبیق قطعنامۀ 1325 سازمان ملل متحد و مجموعه قوانین مرتبط به زنان در ادارات و نهادهای مختلف دولتی و خصوصی، صحبت های عالمانه ایراد داشتند.

 در همین حال وزیر امور زنان کشور، به پرسشهای مطرح شده از سوی نمایندۀ سفارت کشور نیوزیلند بدقت گوش فراداده و پاسخهای قناعت بخش ارایه داشته، فرمودند": به اثر تلاشهای پیگیر هیات رهبری وزارت امور زنان، افزایش 39 فیصد حضور دختران در مکاتب، موجودیت 305 سارنوال زن، 261 قاضی زن، رییس دیوان قضا، 16 معین، 27 فیصد حضور برازندۀ زنان در شورای ملی، مسوولیت پذیری اکثریت ریاست های کمیسیون های داخلی مجلس نمایندگان توسط زنان، مشارکت فعال زنان در پروسۀ انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان و انتخابات پارلمانی، موضوعات صلح و امنیت زنان، چگونگی تطبیق پلان کاری ملی و سایر قوانین مرتبط به زنان، نحوۀ فعالیت کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان؛ راه اندازی کنفرانس 200 نفری ولایتی بشمول روسای امور زنان 34 ولایت، مسوولین آگاهی عامه،  فعالین جامعۀ مدنی، ازدیاد زنان تلاشی کنندۀ سایت های انتخاباتی در حدود 2000 تن در روز انتخابات، مسوولیت پذیری وزارت امور زنان در راستای پرداخت معاشات شان، ایفای نقش فعال روسای ولایتی امور زنان در این روند به عنوان نمایندگان واقعی وزارت امور زنان در ولایات، معلومات مختصر ارایه داشتند که طرف تحسین و تمجید هیئت نیوزیلند قرار گرفتند.  

متعاقباً خانم " شارون کادی" با یادآوری از روابط دوستانه و دیرینۀ کشور شان با افغانستان و از تداوم کمک ها در خصوص کاهش خشونت ها، افزایش حضور فعال زنان در روند گفتگو های صلح، افزایش سطح آگاهی عامه جهت جندر سازی ادارات و نهادها و مسایل مرتبط به همین موضوعات به رهبری وزارت امور زنان اطمینان دادند.

سپس وزیر امور زنان، پیشرفت های انجام یافته در خصوص زنان را ناکافی دانسته، روی دریافت مشکلات و چالشها فرا راه زنان، بر تجدید تعهدات و پیگیری همه شمول از سوی مسوولین مربوطه و به آرزوی یک افغانستان عاری از خشونت، تأکید ورزیدند.

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۶ - ۴:۲۰
Background image

قرار است؛طرح قانون خانواده نهایی گردد

نشست مشورتی به منظور غنامندی، بازنگری و توحید نظریات پیرامون طرح قانون خانواده تحت ریاست سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با اشتراک نماینده گان وزارت عدلیه، جامعه مدنی،. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۲۴ - ۴:۱۵
Background image

بررسی و تحلیل قضایای خشونت علیه زنان در کشور ۲۳ سرطان ۱۳۹۹

حسینه صافی نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور زنان در جلسه رهبری مورخ ۲۱ سرطان گفت: (( یک بررسی و تحلیل ازقضایای خشونت علیه زنان در سراسر کشور صورت گیرد.))

به این اساس جلسه هماهنگی معینان. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۲ - ۴:۴
Background image

پُست معاونیت ولایت یک گام تاریخی برای جایگاه زنان در حکومتداری محلی

این مطلب را حسینه صافی، سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور زنان در جلسه هیأت رهبری که با اشتراک، نبیله مصلح، معین مالی و اداری، سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی، مشاورین، روسا و آمرین در. . .

BACK TO NEWS