مستری

mowa_af
شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۲ - ۵:۳۶
mowa

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه         :  مستری

وزارت/اداره         :  امورزنان

موقعیت               :  کابل

بخش                  : ریاست مالی واداری / معینیت مالی واداری

بست                  : (7)

گزارش دهی به      :  مسئول بخش مربوطه

گزارش گیری از:      ندارد

کود                    :  (                         )

 

هدف وظیفه          : ترمیم به موقع وسایط، و تسلیم دهی واسطه ترمیم شده.      

 

شرح وظایف:

 1. ترمیم به موقع وسایط نقلیه بدون ضیاع وقت.
 2. استفاده درست وبموقع ازافزارکارجهت اجرای بموقع امور.
 3. حصول اطمینان ازحفظ و مراقبت افزار کار ورکشاپ.
 4. تسلیم دهی واسطه بعد از ترمیم و ترایی به دریور مربوطه.
 5. ابراز نظر در مورد پرزه جات عارضه دار وسایط که قابل ترمیم نمیباشد.
 6. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از جانب مسول بخش مربوطه برایش سپرده میشود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

 

مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

  1. حداقل درجه تحصیل:
 • ضرورت نیست اما به دارندگان سند فراغت از مراکز اموزش فنی و حرفوی دراستخدام ترجیع داده میشود.
  1. تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)
 • ضرورت نیست.
  1. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
 • توانائی انجام  وظایف مطابق فن یا حرفه.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies