مدیر عمومی توحید گزارشات

mowa_af
چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۱:۳۹
mowa

Publish Date

Closing Date

وزارت امور زنان در نظر دارد تا به منظور تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، جهت اصلاح اداره کارا و سالم به تعداد سه بست رتبه چهارم ریاست های مرکزی را از تاریخ 23/5/1399 الی 4/6/1399 برای مدت ده روز کاری در ویب سایت های: وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و www.jobs.af به اعلان گذارد.

از تمامی کاندیدان واجد شرایط خصوصاً طبقه اناث تقاضا می گردد تا به جهت حضور پُر رنگ شان در اداره خدمات ملکی در پروسه رقابتی این وزارت اشتراک نمایند.

طریقه کاندید شدن در بستهای وزارت امورزنان:

1-    جهت بدست آوردن فورم مخصوص کاریابی امتحان بستهای مربوط به وزارت امورزنان به ویب سایت این وزارت (www.mowa.gov.af) و یا هم به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت امورزنان واقع (شهر نو جوار شفاخانه ایمر جنسی) از ساعت 9:00 صبح الی 3:00 بعد از ظهر مراجعه نمایند.

2-    فورم مخصوص درخواستی را دقیقاً خانه پوری و تمام اسناد ضروری (تجارب کاری و تحصیلی) خویش را ضم آن نموده وبه ایمیل آدرس های ذیل ارسال نماید.

3-    هیچ نوع درخواستی بدون خانه پوری فورم مخصوص قابل پذیریش نمی باشد.

4-    متقاضیان که سابقه کاری در ادارات دولتی دارند مکلف به ارایه خلص سوانح معتبرو جدید از ریاست منابع بشری اداره مربوط که بیشتر از شش ماه سپری نشده باشد، اند.

5-    کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری ، کاپی قرارداد و تصدیق از ثبت و راجستر مرجع کاری و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.متقاضی که دارای تجارب کاری خارج از کشور میباشند مکلف اند تا تجربه کاری شانرا از طرف نمایندگی سیاسی جمهوری ا.ا (سفارت یا کنسولگری) تاید شده باشد.

6-    هرگاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد میتواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری ذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نموده و پروسه بعدی الی معلومات لازم به تعویق اندازد.

7-    اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

8-    اسناد تحصیلی متقاضیان که در خارج از کشور تحصیل نموده باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان تائید شده باشد.

9- از تمامی کاندیدان محترم تقاضا می گردد تا به منظور جلو گیری از ویروس کرونا، در حصه ارایه درخواست های خویش از طریق آنلاین جداً همکاری نماید.

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:           مدیر عمومی توحید گزارشات

بست:       (4)

وزارت یا اداره:       امور زنان

موقعیت پست:          کابل

تعداد پست:              (1)

گزارشده به:

گزارش¬گیر از:      ندارد

کد بست:   013-08-90-38

تاریخ بازنگری:        21/02/1399

 

هدف وظیفه: جمع آوری اطلاعات و توحید گزارش‌های بخش‌های مربوط ریاست به‌منظور تهیه معلومات جامع و ارایه گزارش به مقام‌های ذیصلاح وزارت؛

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی بست:

 1. تعیین اهداف و فعالیت‌های مربوط به جمع‌آوری اطلاعات، و توحید گزارش‌ها به منظور اطلاع دهی موثق و به موقع؛
 2. جمع‌آوری اطلاعات و گزارش‌ها و ثبت ارقام معلومات در آرشیف گزارش‌ها غرض دسترسی به معلومات، آمار و ارقام دقیق؛
 3. آرشیف گزارش‌ها در فایل مخصوص به منظور تنظیم امور و استفاده در وقت ضرورت؛
 4. توحید و گزارشدهی به موقع جهت تسریع روند کاری از نظارت و ارزیابی انجام شده برنامه‌های انکشافی و عادی وزارت، مؤسسات و ادارات دولتی؛
 5. جمع‌آوری اطلاعات، و توحید گزارش‌های رسیده از بخش‌های مربوطه وارایه آن جهت تسریع روند کاری؛

وظایف مدیریتی بست:

 1. ترتیب پلان کاری ماه‌وار، ربع‌وار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، به‌منظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. ارایه گزارش ماه‌وار، ربع‌وار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت‌ها و دست‌آوردهای مربوطه، به‌منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
 3. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقرره‌ها و اهداف وزارت سپرده می‌شود.

وظایف هماهنگی بست:

 1. ایجاد ارتباط و هماهنگی با بخش‌های ریاست و سایر بخش‌ها جهت حصول اهداف متوقعه اداره.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. شرایط تحصیلی: داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس از مؤسسات ملی و بین‌المللی از داخل و یا خارج کشور؛ به درجات بلندتر تحصیلی در رشته‌های فوق الذکر ترجیح داده میشود؛
 2. تجربه کاری: حداقل یکسال برای دارنده سند تحصیلی لیسانس از موسسات ملی وبین المللی از داخل ویا خارج از کشور؛
 3. مهارت‌های لازم: تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی، مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛
 4. موارد تشویقی: (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت، برای افراد دارای معلولیت؛

 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies