مدیر عمومی انکشاف تشکیلاتی

mowa_af
چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۰:۴۶
mowa

Publish Date

Closing Date

وزارت امور زنان در نظر دارد تا به منظور تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، جهت اصلاح اداره کارا و سالم به تعداد سه بست رتبه چهارم ریاست های مرکزی را از تاریخ 23/5/1399 الی 4/6/1399 برای مدت ده روز کاری در ویب سایت های: وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و www.jobs.af به اعلان گذارد.

از تمامی کاندیدان واجد شرایط خصوصاً طبقه اناث تقاضا می گردد تا به جهت حضور پُر رنگ شان در اداره خدمات ملکی در پروسه رقابتی این وزارت اشتراک نمایند.

 

طریقه کاندید شدن در بستهای وزارت امورزنان:

1-    جهت بدست آوردن فورم مخصوص کاریابی امتحان بستهای مربوط به وزارت امورزنان به ویب سایت این وزارت (www.mowa.gov.af) و یا هم به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت امورزنان واقع (شهر نو جوار شفاخانه ایمر جنسی) از ساعت 9:00 صبح الی 3:00 بعد از ظهر مراجعه نمایند.

2-    فورم مخصوص درخواستی را دقیقاً خانه پوری و تمام اسناد ضروری (تجارب کاری و تحصیلی) خویش را ضم آن نموده وبه ایمیل آدرس های ذیل ارسال نماید.

3-    هیچ نوع درخواستی بدون خانه پوری فورم مخصوص قابل پذیریش نمی باشد.

4-    متقاضیان که سابقه کاری در ادارات دولتی دارند مکلف به ارایه خلص سوانح معتبرو جدید از ریاست منابع بشری اداره مربوط که بیشتر از شش ماه سپری نشده باشد، اند.

5-    کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری ، کاپی قرارداد و تصدیق از ثبت و راجستر مرجع کاری و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.متقاضی که دارای تجارب کاری خارج از کشور میباشند مکلف اند تا تجربه کاری شانرا از طرف نمایندگی سیاسی جمهوری ا.ا (سفارت یا کنسولگری) تاید شده باشد.

6-    هرگاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد میتواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری ذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نموده و پروسه بعدی الی معلومات لازم به تعویق اندازد.

7-    اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

8-    اسناد تحصیلی متقاضیان که در خارج از کشور تحصیل نموده باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان تائید شده باشد.

9- از تمامی کاندیدان محترم تقاضا می گردد تا به منظور جلو گیری از ویروس کرونا، در حصه ارایه درخواست های خویش از طریق آنلاین جداً همکاری نماید.

 

 

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی انکشاف تشکیلاتی

بست:

(4)

وزارت یا اداره:

امور زنان

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(1)

گزارشده به:

آمر انکشاف اداره و آموزش

گزارش­گیر از:

کارمندان تحت اثر(طبق ساختار تشکیلاتی)

کد بست:

010-09-90-38

تاریخ بازنگری:

08/12/1398

هدف وظیفه: مطالعه، تحلیل و دریافت نقاط انکشاف وزاید تشکیل، به‌منظور ارایه ساختار جواب‌گو به نیازمندی‌ها، در مطابقت با اهداف وزارت.

صلاحیت و مسئولیت‌های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. مطالعه تشکیل به‌منظور ارتقاء سطح کیفیت وبازده‌هی، جهت رفع نیاز مندی‌های اداره؛
 2. تحلیل ساختار تشکیلاتی در جریان سال مالی و ارایه نظر، به‌منظور طرح جدید برای سال مالی آینده؛
 3. تطبیق پالیسی‌های انکشاف تشکیلاتی حین بازنگری، به‌منظور ارتقاء سطح بازدهی پرسونل شامل تشکیل؛
 4. دقت لازم در حین طرح تشکیل جدید بخاطر جلوگیری از تداخل وبیکاری‌های مخفی وحذف بست‌های زاید در تشکیل، در محدوده بودجه دست داشته؛
 5. کنترول و نظارت از تحلیل، تصنیف وظایف و پلان‌گذاری منابع بشری، غرض انکشاف منطقی تشکیل؛

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماه‌وار، ربع‌وار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، به‌منظور رسیدن به اهداف تعیین‌شده اداره؛
 2. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر، به‌منظور تحقق اهداف و پلان‌های تعیین‌شده منابع بشری؛
 3. ارایه گزارش ماه‌وار، ربع‌وار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت‌ها و دست‌آوردهای مربوطه، به‌منظور مطلع‌ساختن رهبری وزارت؛
 4. اجرای سایر وظایف کهاز طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقرره‌هاو اهداف وزارت سپرده می‌شود؛

وظایف هماهنگی:

 1. تأمین ارتباط و ایجاد هماهنگی با آمرین ذیصلاح، کارکنان تحت اثر و بخش استخدام و سایر بخش‌ها جهت نیل به اهداف متوقعه اداره.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر‌داشت مواد 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی:داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته‌های: حقوق، اقتصاد، پالیسیعامه، اداره تجارت، اداره و منجمنت، علوم اجتماعی، اداره و پالیسی، مدیریت منابع بشری، از مؤسسات ملی و بین‌ا‌لمللی از داخل و یا خارج کشور؛ به درجات بلندتر تحصیلی ترجیح داده می‌شود؛
 2. تجربه کاری: :تجربه کاری مرتبط حد اقل یک‌سال برای حایز سند لیسانس از مؤسسات ملی و بین‌ا‌لمللی از داخل و یا خارج کشور؛
 3. مهارت های لازم:تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی، مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies