مدیر عمومی اجرائیوی معینیت پالیسی و مسلکی

mowa_af
چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۰:۳۴
mowa

Publish Date

Closing Date

وزارت امور زنان در نظر دارد تا به منظور تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، جهت اصلاح اداره کارا و سالم به تعداد سه بست رتبه چهارم ریاست های مرکزی را از تاریخ 23/5/1399 الی 4/6/1399 برای مدت ده روز کاری در ویب سایت های: وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و www.jobs.af به اعلان گذارد.

از تمامی کاندیدان واجد شرایط خصوصاً طبقه اناث تقاضا می گردد تا به جهت حضور پُر رنگ شان در اداره خدمات ملکی در پروسه رقابتی این وزارت اشتراک نمایند.

طریقه کاندید شدن در بستهای وزارت امورزنان:

1-    جهت بدست آوردن فورم مخصوص کاریابی امتحان بستهای مربوط به وزارت امورزنان به ویب سایت این وزارت (www.mowa.gov.af) و یا هم به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت امورزنان واقع (شهر نو جوار شفاخانه ایمر جنسی) از ساعت 9:00 صبح الی 3:00 بعد از ظهر مراجعه نمایند.

2-    فورم مخصوص درخواستی را دقیقاً خانه پوری و تمام اسناد ضروری (تجارب کاری و تحصیلی) خویش را ضم آن نموده وبه ایمیل آدرس های ذیل ارسال نماید.

3-    هیچ نوع درخواستی بدون خانه پوری فورم مخصوص قابل پذیریش نمی باشد.

4-    متقاضیان که سابقه کاری در ادارات دولتی دارند مکلف به ارایه خلص سوانح معتبرو جدید از ریاست منابع بشری اداره مربوط که بیشتر از شش ماه سپری نشده باشد، اند.

5-    کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری ، کاپی قرارداد و تصدیق از ثبت و راجستر مرجع کاری و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.متقاضی که دارای تجارب کاری خارج از کشور میباشند مکلف اند تا تجربه کاری شانرا از طرف نمایندگی سیاسی جمهوری ا.ا (سفارت یا کنسولگری) تاید شده باشد.

6-    هرگاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد میتواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری ذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نموده و پروسه بعدی الی معلومات لازم به تعویق اندازد.

7-    اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

8-    اسناد تحصیلی متقاضیان که در خارج از کشور تحصیل نموده باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان تائید شده باشد.

9- از تمامی کاندیدان محترم تقاضا می گردد تا به منظور جلو گیری از ویروس کرونا، در حصه ارایه درخواست های خویش از طریق آنلاین جداً همکاری نماید.

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی اجرائیوی معینیت پالیسی و مسلکی

بست:

(4)

وزارت یا اداره:

امور زنان

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(1)

گزارشده به:

رئیس دفتر

گزارش­گیر از:

کارمندان تحت اثر(طبق ساختار تشکیلاتی)

کود بست:

014-09-90-38

تاریخ بازنگری:

17/11/1398

هدف وظیفه: اجرای امور اداری و اجرائیوی مطابق به اوامر معین پالیسی و مسلکی و پلان‌کاری بخش مربوطه.

وظایف تخصصی:

 1. تحریر مکاتیب، پیشنهادات، استعلامیه‌ها و سایر اسناد که از طرف مقام مربوطه، به وی سپرده می‌شود؛
 2. تنظیم سیستم مراصلات( صادره و وارده)، مکاتیب و اسنا درسمی و تسلیم‌دهی آن به بخش‌های مربوطه، بعداز اخذ هدایت مقام محترم؛
 3. تکثر فیصله‌های مجالس و انتقال هدایات شفاهی و کتبی مقام معینیت به ریاست‌ها و سایر بخش‌های مربوطه غرض تطبیق و پیگیری از اجراآت‎‌‌ آن‌ها؛
 4. ترتیب و تنظیم اسناد و مکاتیب در دوسیه‎های مربوطه به‌منظور حفظ و نگهداری و استفاده آن عین ضرورت؛
 5. مدیریت، مطالعه، تحلیل و رجعت‌دهی مکاتیب وارده به‌مراجه مربوطه بعداز اخذ هدایت‌ غرض اجراآت بعدی؛
 6. ترتیب اجندا و اشتراک در مجالس کاری بخش‌مربوطه ، جهت یاداشت تصامیم و فیصله‌ها در جلسات؛
 7. تنظیم اسناد در فایل‌های مربوطه، جهت دسترسی به اسرع وقت؛
 8. جمع‌آوری نیازمندی‌های دفاتر مربوطه و اکمال به‌موقع ضروریات و تجهیزات مقام معینیت؛
 9. توحید گزارشات ریاست‌های مربوطه و ارایه‌آن به مقام معینیت، غرض اجراآت بعدی؛

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماه‌وار، ربع‌وار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، به‌منظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. مدیریت و مراقبت کارکنان تحت اثر، به‌منظور حصول اطمینان از استخدام، رشد، تشویق و آموزش آن‌ها؛
 3. انکشاف و انتقال مهارت‌های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ‌ها، سمینار‌ها و آموزش‌های جریان کار؛
 4. ارایه گزارش ماه‌وار، ربع‌وار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت‌ها و دست‌آوردهای مربوطه، به‌منظور مطلع‌ساختن رهبری وزارت؛
 5. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقرره‌ها و اهداف وزارت سپرده می‌شود.

وظایف هماهنگی:

 1. تأمین ارتباط و ایجاد هماهنگی به آمرین ذیصلاح، بخش‌های مربوطه و سایر بخش‌ها جهت حصول اهداف‌متوقعه اداره.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته‌های: اداره عامه، اداره و تجارت، پالیسی‍‌عامه، حقوق، تعلیم و تربیه‌، حکومت‌داری خوب، مدیریت عمومی، مدیریت دولتی، ارتباطات، مدیریت و رهبری، مدیریت منابع بشری، اقتصاد، ادبیات(دری یا پشتو) از مؤسسات ملی و بین‌المللی از داخل و یاخارج ازکشور؛ به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق‌الذکر، ترجیح داد‌ه‌ می‌شود؛

 تجربه کاری:

 1.  تجربه کاری مرتبط حد اقل یک‌سال برای دارنده سند تحصیلی لیسانس از مؤسسات ملی و بین‌المللی از داخل و یا خارج‌از کشور؛
 2. داشتن (5) سال تجربه کاری مرتبط برای خلاف رشته مشروط بر ( نافذ بودن و عدم تعدیل بند 7 ماده 14 طرزالعمل تعینات بست‌های سوم و چهارم و پنجم و ششم مسلکی کارکنان خدمات ملکی

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور (پشتو و دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی، مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies