قرار است؛طرح قانون خانواده نهایی گردد

mowa_af
پنجشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۶ - ۴:۲۰
mowa

نشست مشورتی به منظور غنامندی، بازنگری و توحید نظریات پیرامون طرح قانون خانواده تحت ریاست سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با اشتراک نماینده گان وزارت عدلیه، جامعه مدنی، شبکه ملی زنان، مشاورین و سایر نهاد های ذیدخل در مقر این وزارت تدویر یافت.

این نشست که بر اساس هدایت معاونیت دوم مقام ریاست جمهوری کشور به منظور باز نگری و توحید نظریات پیرامون غنامندی و نهایی سازی طرح قانون خانواده تدویر یافت، اشتراک کننده گان نشست؛ پس از باز نگری به منظور اصلاحات و غنامندی قسمت هایی از این طرح، نظریات خویش را ابراز نمودند.

در اخیر نشست تصمیم بر آن شد تا نهاد های ذیدخل و همکار در پس از بازنگری طرح قانون مذکور نظریات خویش را ابراز نموده و با وزارت امور زنان شریک سازند تا پس از توحید نظریات در قانون مذکور اصلاحات وارد و به کمیته تقنین وزارت عدلیه فرستاده شود.

قابل ذکر است؛ نخستین مسوده قانون خانواده در سال 1389 ترتیب و طی این مدت بار ها جهت تدقیق به وزارت عدلیه فرستاده شده است اما به باور شماری از حقوق دانان؛ مسوده قانون مذکور بنابر تعبیر های مرد سالارانه مورد تایید قرار نگرفته است.

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۳ - ۴:۵۷
Background image

بانو حسینه صافی، سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور زنان ذکیه عادلی، معین امور اجتماعی وزارت عدلیه را در دفتر کار شان ملاقات نمودند

در این دیدار ضمن تبریکی تقرر حسینه صافی، به عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور زنان دو طرف پیرامون هماهنگی های هرچه بیشتر وزارت عدلیه با وزارت امور زنان در خصوص مسایل حقوقی و در زمینه. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۳ - ۴:۴۸
Background image

بانو حسینه صافی، سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور زنان بانو زینب موحد، مشاور وزارت معارف در امور اصلاح نصاب تعلیمات اسلامی را در دفتر کار شان ملاقات نمودند.

در این ملاقات ضمن تبریکی تقرر حسینه صافی، به عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور زنان دو طرف پیرامون هماهنگی هرچی بهتر برنامه های وزارت امور زنان با عالمان دین طبقه اناث بحث و تبادل. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۱:۸
Background image

سپوژمی وردک: به منظور دریافت علل خشونت ها علیه زنان درکشور نیاز به تحقیق سرتاسری است.

21 اسد 1399

نشست هماهنگی پیرامون راه اندازی تحقیق به منظور دریافت علل خشونت ها علیه زنان تحت ریاست بانو سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با اشتراک نماینده گان ادارات. . .

BACK TO NEWS