ریاست های امور زنان انعکاس دهنده و تسهیل کننده موثر ارائه خدمات در ولسوالی ها و قریه جات است

mowa_af
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۰:۱۴
mowa

سه شنبه – 18 جوزا 1400

حسینه صافی سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور زنان با داکتر ریتا علی رییس امور زنان ولایت نورستان در دفتر کاری شان دیدار کرد.

این دیدار به هدف بحث روی مشکلات زنان ولایت نورستان، فراهم آوری امکانات در ریاست امور زنان آن ولایت، نبود مکاتب کافی دخترانه و معلمان زن، کمبود کارمندان زن در ادارات دولتی، انجام کار های شاقه توسط زنان، ایجاد مراکز ساخت و بافت صنایع دستی و حل معضلات فوق انجام شد و سرپرست وزارت امور زنان از برای حل آن تعهد این وزارت را ابراز نمود. همچنان خانم صافی با اشاره به منظوری طرح ساخت مهمانخانه ها در ولایات برای مهمانان رسمی و متضررین زن و در عین حال طرح ساخت و دیزاین مراکز اقتصادی و اجتماعی برای زنان برای عملی سازی آن، از آمادگی ها خبر داد. در اخیر سرپرست وزارت امور زنان از فعالیت های رییس امور زنان ولایت نورستان قدر دانی نموده و یکبار دیگر برای زمینه سازی جهت رشد و انکشاف زنان در آن ولایت از تعهد وزارت امور زنان اطمینان داد.

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۵ - ۴:۲۲
Background image

واحد های کمیته جندر در ادارات از صلاحیت های بیشتر برخور دار شدند

دوشنبه- ۲۴جوزا ۱۴۰۰

سومین نشست ماهانه مسوولین واحد های جندر تحت ریاست حسنا جلیل، معین پلان و پالیسی وزارت امورزنان با اشتراک نماینده گان واحد های جندر ادارات به گونه آنلاین برگزار. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۵ - ۴:۱۸
Background image

همکاری و هماهنگی با سازمان همکاری های اسلامی در امور زنان یکی از اولیت های وزارت امور زنان است

دو شنبه – ۲۴ جوزا ۱۴۰۰

حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان با خانم اصیلا وردک سرپرست ریاست ملل متحد و کنفرانس های بین المللی، وزارت امور خارجه دیدار نمود.
در این دیدار دو طرف روی هماهنگی. . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۵:۲۱
Background image

اشتراک فعال نهاد های همکار در گروپ کاری ملی توانمندی اقتصادی زنان گزینه موثر در تبادل تجارب

یکشنبه – ۲۳جوزا ۱۴۰۰

نذیره رحمان معین امور توانمندی اقتصادی وزارت امورزنان با شفیع غفور معاون شرکت رنا تکنالوژی و مرکز تعلیمات مسلکی رنا در خصوص همکاری های دو جانبه دیدار  وگفتگو نمود.. . .

BACK TO NEWS