دیدار معین پالیسی و مسلکی با نماینده گان میکانیزم هماهنگی کشوری

mowa_af
چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۶ - ۱۱:۰
mowa

سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان قبل از ظهر امروز عبدالوحید وفا جو هماهنگ کننده میکانیزم هماهنگی کشوری داکتر محمد قاسم شرفمل عضو کمیته نظارت و داکتر هلمند حساس مسوول تخنیکی سکرتریت کمیته مذکور را ملاقات نمود.

در این ملاقات نخست، عبدالوحید وفا جو هماهنگ کننده میکانیزم هماهنگی کشوری CCM پیرامون CCMمعلومات ارائه کرد که بر اساس آن میکانیزم هماهنگی کشوری CCM در سال 2003 تاسیس شد تا فعالیت های که توسط هزینه صنوق وجهی جهانی (گلوبل فند) در مبارزه علیه ایدز، توبر کلوز و ملاریا در افغانستان تمویل میگردد را هماهنگ و تسهیل نماید.

بر اساس اشتراک فعال نماینده وزارت امور زنان در کمیته میکانیزم هماهنگی کشوری آنان یکبار دیگر خواهان معرفی شدن نماینده این وزارت در کمیته CCM گردید.

سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان گفت:" از آنجا که وزارت امور زنان مسوولیت حمایت نیمی از قشر جامعه را بردوش دارد و اکثراٌ زنان به دلیل فعالیت های گونه گون با مریضی های ملاریا، ایدز و توبرکلوز مواجه اند بناٌ حضور و اشتراک فعال نماینده این وزارت در کمیته مذکور حتمی میباشد".

میکانیزم هماهنگی کشوری افغانستان (ACCM) از 30 عضوکه از سکتور های دولت, نهاد های ملی جامعه مدنی و سازمان های بین المللی میباشند تشکیل شده. اعضاء به اساس سکتور و نهاد که ازانها نمایندگی میکنند طبقه بندی شده اند.

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۴:۱۸
Background image

حسینه صافی: برای بهبود وضیعت و حمایت بیشتر زنان، نیاز به سیستم های قوی،حمایتی برای زنان از مرکز تا ولایات ،هماهنگی و انسجام زنان در سطوح مختلف در همه نهاد های دولتي و غیر دولتی است

حسینه صافی، سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور زنان با اعضای شورای سراسری زنان افغان و اعضای شورای جوانان ملاقات نمود.

در دیدار دو طرف بر بیشتر شدن نقش زنان روستایی در شورای عالی زنان. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۷ - ۴:۶
Background image

پیام تبریکی به همه زنان افغان

(بسوی موثریت و کیفیت)

افغانستان کرسی عضویت کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد را بدست آورد.

بنابر دادخواهی های نمایندگی خاص افغانستان در سازمان ملل، افغانستان برای اولین بار با کسب. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۶ - ۱۱:۰
Background image

دیدار معین پالیسی و مسلکی با نماینده گان میکانیزم هماهنگی کشوری

سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان قبل از ظهر امروز عبدالوحید وفا جو هماهنگ کننده میکانیزم هماهنگی کشوری داکتر محمد قاسم شرفمل عضو کمیته نظارت و داکتر هلمند حساس مسوول. . .

BACK TO NEWS