حسینه صافی، سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور زنان با هیئتی از کمیسیون دسترسی به اطلاعات؛ حمدالله ارباب منشی و کمیشنر، زهرا موسوی کمیشنر و عصمت‌الله حیدری رئیس دارالانشاء و ولی‌ا‌‌لله مصباح مشاور تخنیکی کمیسیون دسترسی به اطلاعات دیدار نمود.

mowa_af
یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۸ - ۵:۱۰
mowa

نخست حمدالله ارباب، بابت فرصت ملاقات ابراز تشکری نموده؛ تأکید کرد که ترویج فرهنگ شفافیت و حسابدهی در نهادهای دولتی مستلزم مشارکت وسیع مشترک زنان و مردان در راستای ترویج فرهنگ اطلاع رسانی و حق دسترسی به اطلاعات میباشد.

او علاوه کرد که: زنان نیز مانند مردان حق دارند بدانند که اجراآت نهادهای دولتی چگونه بوده و حتی در ارتباط به برنامه‌هایی که در قبال زنان دایر می گردد، بدانند که نتایج آن چیست و چی تأثیراتی داشته است؟

به پیوست آن زهرا موسوی، روی برنامه های مشترک میان وزارت امور زنان و کمیسیون صحبت نموده و خواستار تدویر برنامه های ظرفیت سازی و آگاهی دهی مشترک میان این دو اداره گردید.

متعاقباً حسینه صافی از اقدام پیش‌گیرانه کمیسیون دسترسی به اطلاعات بابت همآهنگی با وزارت امور زنان ابراز سپاس و خرسندی نموده و از کارهای کمیسیون ستایش به عمل آورد.

ایشان افزود که؛ وزارت امور زنان متعهد به ارزش‌های دموکراتیک بوده و می خواهد که زیر چتر شفافیت و حسابدهی کار کند.

ایشان علاوه کردند؛ بدون شک، کار در شرایط مذکور، ایجاب می کند که ما زمینه را برای نشر پیش‌گیرانه و پی‌گیرانه اطلاعات مرتبط به وزارت را فراهم کنیم.

mowa

 

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۰ - ۳:۱۹
Background image

نشستی تحت ریاست سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با روسای مرکزی در مقر این وزارت تدویر یافت

8 سرطان 1398
در این نشست پیرامون فعالیت ها و دستاورد های وزارت امور زنان طی شش ماه گذشته و همچنان چالش ها علیه زنان خصوصاً در ایام قرنطین به بحث گرفته شد و تصمیم اتخاذ گردید تا به منظور. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۸ - ۵:۲۲
Background image

نشست هیئت رهبری وزارت امور زنان به منظور پیگیری فعالیت ها و پیشرفت ها در عرصه زنان تدویر یافت.

نشست هیئت رهبری وزارت امور زنان تحت ریاست حسینه صافی، سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور زنان با اشتراک معینان، مشاورین، روسا وآمرین ، در تالار سینما زینب این وزارت تدویر یافت.
در این نشست. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۸ - ۵:۱۰
Background image

حسینه صافی، سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور زنان با هیئتی از کمیسیون دسترسی به اطلاعات؛ حمدالله ارباب منشی و کمیشنر، زهرا موسوی کمیشنر و عصمت‌الله حیدری رئیس دارالانشاء و ولی‌ا‌‌لله مصباح مشاور تخنیکی کمیسیون دسترسی به اطلاعات دیدار نمود.

نخست حمدالله ارباب، بابت فرصت ملاقات ابراز تشکری نموده؛ تأکید کرد که ترویج فرهنگ شفافیت و حسابدهی در نهادهای دولتی مستلزم مشارکت وسیع مشترک زنان و مردان در راستای ترویج فرهنگ اطلاع. . .

BACK TO NEWS