تماس با ما

رویا دادرس سخنگوی وزارت امورزنان؛نمبر تماس0792224421 ایمیل آدرس؛dadras.roya@gmail.com

ریاست

نمبر تیلیفون

ایمیل آدرس

 ریاست دفتر

0777291310

aaazizahmadi@gmail.com

ریاست توانمند سازی زنان

0700288562

khara_dr@yahoo.com

آمریت تدارکات

0202946355

mowa.pd.af@gmail.com

ریاست منابع بشری

0202946374

mowa.hrd@gmail.com

ریاست هماهنگی و ارتباط امورولایات

0799246794-0707607228

eng.hasinamukhles@gmail.com

sayedislamuddinameni@gmail.com

ریاست حمایوی زنان

0778810967

naziafaizi2014@gmail.com

   

 

   

 

   

 

خواهرانی که نیاز به مشوره گیری حقوقی دارند و یا از خشونت شکایت دارند به این شماره ها تماس بگیرند:

0782011410- 0782619226- 0789413303


مرکزخط تیلفون رایگان ۶۷۶۷ برای زنان واطفال افغانستان

معلومات در رابطه به پروژه ۶۷۶۷:

بنابر نیاز مبرم اجتماعی که مردم ما به خصوص خانم ها و اطفال متضرر، به مشوره و رهنمایی مسلکی و قانونی داشتند، وزارت امور زنان پروژه انکشافی تحت عنوان خط تیلفون رایگان برای اطفال و زنان را در معرض اجرا گذاشته است. این پروژه به طور رایگان خانم ها و اطفال را کمک می نماید تا مشکلات حقوقی و روانی شان را از طریق تماس تلفونی به شماره 6767 حل نمایند. این پروژه به کمک مالی صندوق وجهی انکشافی سارک از طرف ریاست حقوق وزارت امور زنان تطبیق میگردد.

صندوق وجهی انکشافی سارک، چتر نهادی است که توسط اعضای انجمن همکاری منطقوی کشورهای جنوب آسیا ایجاد شده  است. اعضای آن شامل جمهوری اسلامی افغانستان، بنگله دیش، بوتان، هند، مالدیو، نیپال، پاکستان و سریلانکا می باشد. هدف از تشکیل این اتحادیه افزایش همکاری های متقابل، میان کشورهای عضو می باشد. بنابر همین هدف سارک با تمویل مالی  پروژه خط تیلفون رایگان6767 افغانستان برای زنان و اطفال را که از آگست 2017 شروع می شود ، حمایت می کند.

این پروژه خدمات مشورتی رایگان را از طریق تیلفون به دسترس خانم ها و اطفال قرار میدهد. بنا ً می توان گفت که هدف ایجاد این پروژه رسیدگی و رجعت دهی قضایای خشونت و ارائه مشاوره به آن عده زنان و اطفالی که دور از ساحه دسترسی به مراکز مشاوره و یا محاکم قرار دارند، جهت رسیدگی به موقع قضایای آن ها از طریق تیلفون می باشد. همچنان این خط با ایجاد و تقویت سیستم حفاظت از حقوق زنان و اطفال، حمایت متضررین و قربانیان خشونت، جلوگیری از قاچاق زنان و اطفال و تسهیل دسترسی زنان و اطفال به نهاد های عدلی و قضائی می باشد. در نهایت این پروژه می کوشد تا محیط مصئون و عاری از خشونت برای زنان و بهبود دسترسی آنان به عدالت از راه مشوره دهی و پیگیری قضایا و مشکلات آنان را ایجاد نماید.

خط تیلفون رایگان 6767 عنقریب به طور رسمی به فعالیت تیلفونی خود آغاز خواهد کرد که تا آن زمان این پروژه در نظر دارد تا اهداف بزرگ و برنامه های وسیع خود را تطبیق نماید که شامل برنامه های آگاهی دهی، تحقیق ولایتی در مورد خانم های متضرر و کمپاین فوق العاده 16 روزه محو خشونت علیه زنان می شود. این برنامه ها در محلات مختلف و برای طبقات مختلف اجتماعی مثل مکاتب، پوهنتون ها، خانه های امن، پرورشگاه ها، ریاست مرستون ، اطفال خیابانی و مراکز اصلاح و تربیه اطفال به راه انداخته می شود.

خط تیلفون رایگان 6767 تمام ولایات افغانستان به شمول ولسوالی ها و قریه جات را تحت پوشش قرار داده است. بنابرین خانم ها و اطفال می توانند از سراسر افغانستان به این شماره به تماس شده و در مورد مشکل خود مشوره های لازمه را دریافت نمایند. مشاورین این خط شامل مشاورین شرعی، خانوادگی، حقوقی و روانی بوده که تماس گیرنده را به طور مسلکی در زمینه حل مشکلات شرعی، حقوقی و خانوادگی در مراجع عدلی و قضائی و همچنان در زمینه حل مشکلات روانی که در اثرعلل گوناگون عاید حال افراد می گردد، رهنمایی کرده برای شان مشوره تخصصی می دهند. همچنان در رابطه به حل مشکلات افراد، سیستم پیگیری قضایا را تطبیق می نمایند تا از حل مشکلات و نتیجه مشاوره های خود اطمینان حاصل نمایند. این خدمات در حالی ارائه می گردد که هویت تمام تماس گیرنده گان نزد دفتر خط تیلفون رایگان 6767 محرم بوده و هیچ فرد و ارگانی حق دسترسی و افشای آن را ندارد. بنابرین خانم ها و اطفال می توانند با آرامش خاطر و اعتماد کامل به این خط تیلفون تماس گرفته، از خدمات رایگان این مرکز برای حل مشکلات خود استفاده نمایند.

مرکز خط تیلفون رایگان ۶۷۶۷ برای زنان و اطفال به تمام  اشکال خشونت رسیدگی نموده و مشوره های حقوقی و روانی مطابق شریعت اسلامی و قوانین نافذه کشور٬ ارجاع قضایا به نهاد های مربوطه٬ همکاری در جلوگیری از قاچاق زنان و اطفال در داخل  و خارج کشور٬ مشوره  و حمایت زنان معتاد در سراسر کشور جهت دسترسی به عدالت خدمات فراهم می سازد.

این مرکز در کشور به حمایت مالی صندوق انکشافی  سارک تحت رهبری وزارت امور زنان تطبیق می گردد.

mowa

هدف

هدف از ایجاد مرکز خط تیلفون رایگان ۶۷۶۷ ایجاد و تقویت سیستم رعایت از حقوق زنان و اطفال، حمایت متضررین و قربانیان خشونت، کاهش خشونت و هرنوع تبعیض جنسیتی در برابر اطفال و زنان٬ تسهیل دسترسی زنان و اطفال به نهاد های عدلی و قضایی می باشد.

  فعالیت ها

• پاسخ به تماس های متضررین

• مشوره دهی حقوقی و شرعی

• مشوره دهی روانی و خانوادگی

• پیگیری قضايأ

• ارجاع قضايآ به نهاد های مربوطه

• ارجاع قضايآ به نهاد های مربوطه

  اصول کار مشاوران

  •   مشوره دهی با درنظرداشت شرعیت اسلامی و قانون اساسی  جمهوری اسلامی افغانستان صورت می گیرد.
  • تمامی مشاوران حقوقی و روانی خط تیلفون افراد تحصیل یافته و متخصص در مشوره دهی اند.
  •   تمامی مشخصات تماس گیرنده در نزد ما محرم خواهد بود.

ساحه پوشش ۶۷۶۷

مرکز خط رایگان ۶۷۶۷ به صورت عموم در تمامی ولایات و سرتاسر افغانستان فعالیت می نماید.

  فواید و اهمیت ایجاد خط رایگان ۶۷۶۷

افغانستان یکی از کشور های در حال توسعه است. که  نیازمند حضور مشترک زنان و مردان آگاه و تحصیل یافته است. در حالیکه٬ بیشتر زنان کشور حتی از حقوق ابتدایی شان آگاهی ندارند و نمیدانند چگونه با مشکلات و مسایل حقوقی و روانی شان را حل نمایند. با ایجاد خط تیلفون رایگان ۶۷۶۷ در کنار آگاهی دهی برای زنان و اطفال٬ آنان توانمندی مدیریت شرایط بحرانی زندگی خود و خانواده خود را دریافت خواهند نمود.

این مرکز خط رایگان مشوره دهی میتواند یک راه موثر برای شنیدن صدای نشنیده شده ای زنان و حل بحران های خانوادگی باشد.

   نتایج متوقعه مرکز خط تیلفون رایگان ۶۷۶۷

  • ایجاد زمینه دسترسی زنان و اطفال به خط تیلفون رایگان ۶۷۶۷.
  • ارایه خدمات مشوره دهی حقوقی٬ روانی و خانوادگی برای زنان و اطفال.
  • رسیدگی٬ رجعت دهی و پیگیری قضایای خشونت.
  • ایجاد و تقویت سیستم رعایت از حقوق زنان و اطفال.
  • حمایت متضررین و قربانیان خشونت.
mowa