تماس با ما

فورم آنلاین تقاضای اطلاعات

فورم تقاضای اطلاعات 

خواهرانی که نیاز به مشوره گیری حقوقی دارند و یا از خشونت شکایت دارند به این شماره ها تماس بگیرند: 0782011410- 0782619226- 0789413303

ریاست ها مرکزی وزارت امورزنان

نمبر تیلیفونها

ایمیل آدرس ها

 ریاست دفتر

0777291310

aaazizahmadi@gmail.com

ریاست توانمند سازی زنان

0700288562

khara_dr@yahoo.com

آمریت تدارکات

0202946355

mowa.pd.af@gmail.com

ریاست منابع بشری

0202946374

mowa.hrd@gmail.com

ریاست هماهنگی و ارتباط امورولایات

0202946432-0707607228

eng.hasinamukhles@gmail.com

sayedislamuddinameni@gmail.com

ریاست حمایوی زنان

0778810967

naziafaizi2014@gmail.com

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه 0202946381

shakilanazari6@gmail.com

ریاست نظارت و ارزیابی 0202946473

nafisa.mande.director@gmail.com

ریاست پالیسی و پلان 0785524256

mary.sadat786@gmail.com

ریاست مالی و اداری 

0202946400 -

ریاست امور حقوقی 

0202946364 legalmowa@gmail.com
آمریت تکنالوژی معلوماتی 0202946399 it.director@mowa.gov.af

 ریاست های امورزنان ولایات

 ایمیل آدرس ها

 
ریاست امورزنان ولایت کابل farida.qurishe123@gmail.com  
ریاست امورزنان ولایت لوگر nasirkarimy@gmail.com  
ریاست امورزنان ولایت جوزجان dowa.jowzjan@gmail.com     
ریاست امورزنان ولایت کنرها yarmohammad04@gmail.com  
ریاست امورزنان ولایت فراه dowa.farah@gmail.com  
ریاست امورزنان ولایتفاریاب dowa_faryab@yahoo.com   
زابلریاست امورزنان ولایت a.salemjalalzai@gmail.com  
ریاست امورزنان ولایتنیمروز dowa.nimruz@gmail.com  
ریاست امورزنان ولایتسرپل Dowa.sarepul@gmail.com  
دایکندیریاست امورزنان ولایت dowa.daykundi@gmail.com  
بامیانریاست امورزنان ولایت bashir.bamyan@gmail.com  
تخارریاست امورزنان ولایت Gawhar.bawar@gmail.com  
کندهارریاست امورزنان ولایت dowa.kandahar@gmail.com  
بلخریاست امورزنان ولایت balkh_dowa@yahoo.com  
بدخشانریاست امورزنان ولایت dowa.badakhshan2012@gmail.com  
پروانریاست امورزنان ولایت yasminsadat22@gmail.com  
هلمندریاست امورزنان ولایت razia.salihe9@gmail.com  
بادغیسریاست امورزنان ولایت

badghismanager.rights@gmail.com

 
کندزریاست امورزنان ولایت dowa.kunduz@gmail.com  
نورستانریاست امورزنان ولایت dowa.ghor2014@gmail.com  
غورریاست امورزنان ولایت dowa.ghor2014@gmail.com  
هراتریاست امورزنان ولایت dowa.herat2012@yahoo.com  
غزنیریاست امورزنان ولایت ghazni.dowa@yahoo.com  
پکتیاریاست امورزنان ولایت dowa.paktia@gmail.com  
بغلانریاست امورزنان ولایت dowa.baghlan@gmail.com  
ننگرهارریاست امورزنان ولایت dowa.nangarhar@gmail.com  
خوستریاست امورزنان ولایت khost.womenaffair222@gmail.com     
کاپیساریاست امورزنان ولایت dowa.kapisa2014@gmail.com  
ارزگانریاست امورزنان ولایت dowa.urozgan@gmail.com  
لغمانریاست امورزنان ولایت ahmadgulbaidar.dowa@gmail.com  
سمنگانریاست امورزنان ولایت dowa.samangan2014@gmail.com  
پنجشیرریاست امورزنان ولایت pjrmowa@gmail.com  
پکتیکاریاست امورزنان ولایت PAKTIKA.DOWA.AF@gmail.com  
میدان وردکریاست امورزنان ولایت shakilaghani1374@gmail.com  

شماره های تماس مسوولین اطلاع رسانی وروسای امورزنان ولایات

شماره تماس ریس امورزنان

شماره تماس مسوول اطلاع رسانی

ولایت

وظیفه

اسم

شماره

0784683641

0791944565

کابل

مدیرآگاهی عامه

شگوفه میرزا خیل

1

0744383536

0779726006

پروان

مدیر اجراییه

مریم

2

0744525121

0776126950

وردگ

مدیر دتابیس

مینا احمدی

3

0744152068

0782429810

لوګر

مدیر همآهنګی

نصیراحمد

4

0780249436

0783779545

ننگرهار

مدیر همآهنگی

تورپیکی شینواری

5

0775476140

0780066647

لغمان

مدیر همآهنگی

احمد گل

6

0700641356

0771879848

کنر

مدیر نشرات

سراج الحق

7

0700161721

0793241500

غزنی

مدیر آگاهی عامه

عبدالحمید

8

0708451392

0794810981

بغلان

مدیر آگاهی عامه

محمد یونس رحیمی

9

0788203787

 

بدخشان

رییس امورزنان

الینا غوثی

10

0795248979

0798187426

تخار

مدیر آگاهی عامه

فیروز هجران

11

0799134314

0798268796

کندز

مدیر آگاهی عامه

بدل بی بی

12

0786511328

0796205393

سرپل

مدیر آگاهی عامه

حمیده حسینی

13

0799132950

 

غور

رییس امورزنان

حلیمه پرستش

14

0767930346

0764020882

دایکندی

مدیر آگاهی عامه

حبیبه شجاعی

15

0772524644

0771111287

ارزگان

مدیر اجراییه

شیر محمد

16

0792418851

0700002014

زابل

آمرهمآهنگی

رحیم الله فیضی

17

0700287050

0700762051

کندهار

آمر همآهنگی

امید

18

0784664164

0789884921

جوزجان

آمرهمآهنگی

وجیهه فیضی

19

0704380477

 

فاریاب

رییس امور زنان

ماریانوری

20

0708321252

0704590848

هلمند

آمر همآهنگی

ناجیه غفاری

21

0797746261

0798281534

فراه

مدیر آگاهی عامه

رابعه ایوبی

22

0799838282

0799475482

نیمروز

آمرهمآهنگی

شیما محمدی

23

0729347307

0794865805

بادغیس

آمرهمآهنگی

شیما مقصودی

24

0787776167

0744888792

پنچشیر

مدیر اجراییه

جلال

25

0703084043

0764080309

پکتیا

آمر همآهنگی

رسول گل آشنا

26

0778471748

0770000776

خوست

مدیر حقوق

یادا شریفی

27

0774348355

0773863092

بامیان

آمر همآهنگی

حواگل رضایی

28

0703084043

0772459161

پکتیکا

مدیر مالی

سلیمان اندر

29

0792001887

0700099993

نورستان

آمر همآهنگی

کریم الله

30

0789492309

0744553321

بلخ

مدیر آگاهی عامه

نجیب غضنفر

31

0796256000

0798715133

هرات

مدیر آگاهی عامه

سهیلا صبری

32

0785924342

0729479149

کاپیسا

مدیر نشرات

عبدالرزاق

33

0729933146

0799801230

سمنگان

مدیر آگاهی عامه

عا قله همراز

34

 


مسوول اطلاع رسانی:

اسم- عزیز الله حمزه

وظیفه- کارشناس اطلاع رسانی وزارت امورزنان

آدرس الکترونیکی(ایمیل) aziz.hamzagh@gmail.com

نمبرهای تماس : 0700273382

نمبر وتساپ:0728819107


مرکزخط تیلفون رایگان ۶۷۶۷ برای زنان واطفال افغانستان

معلومات در رابطه به پروژه ۶۷۶۷:

بنابر نیاز مبرم اجتماعی که مردم ما به خصوص خانم ها و اطفال متضرر، به مشوره و رهنمایی مسلکی و قانونی داشتند، وزارت امور زنان پروژه انکشافی تحت عنوان خط تیلفون رایگان برای اطفال و زنان را در معرض اجرا گذاشته است. این پروژه به طور رایگان خانم ها و اطفال را کمک می نماید تا مشکلات حقوقی و روانی شان را از طریق تماس تلفونی به شماره 6767 حل نمایند. این پروژه به کمک مالی صندوق وجهی انکشافی سارک از طرف ریاست حقوق وزارت امور زنان تطبیق میگردد.

صندوق وجهی انکشافی سارک، چتر نهادی است که توسط اعضای انجمن همکاری منطقوی کشورهای جنوب آسیا ایجاد شده  است. اعضای آن شامل جمهوری اسلامی افغانستان، بنگله دیش، بوتان، هند، مالدیو، نیپال، پاکستان و سریلانکا می باشد. هدف از تشکیل این اتحادیه افزایش همکاری های متقابل، میان کشورهای عضو می باشد. بنابر همین هدف سارک با تمویل مالی  پروژه خط تیلفون رایگان6767 افغانستان برای زنان و اطفال را که از آگست 2017 شروع می شود ، حمایت می کند.

این پروژه خدمات مشورتی رایگان را از طریق تیلفون به دسترس خانم ها و اطفال قرار میدهد. بنا ً می توان گفت که هدف ایجاد این پروژه رسیدگی و رجعت دهی قضایای خشونت و ارائه مشاوره به آن عده زنان و اطفالی که دور از ساحه دسترسی به مراکز مشاوره و یا محاکم قرار دارند، جهت رسیدگی به موقع قضایای آن ها از طریق تیلفون می باشد. همچنان این خط با ایجاد و تقویت سیستم حفاظت از حقوق زنان و اطفال، حمایت متضررین و قربانیان خشونت، جلوگیری از قاچاق زنان و اطفال و تسهیل دسترسی زنان و اطفال به نهاد های عدلی و قضائی می باشد. در نهایت این پروژه می کوشد تا محیط مصئون و عاری از خشونت برای زنان و بهبود دسترسی آنان به عدالت از راه مشوره دهی و پیگیری قضایا و مشکلات آنان را ایجاد نماید.

خط تیلفون رایگان 6767 عنقریب به طور رسمی به فعالیت تیلفونی خود آغاز خواهد کرد که تا آن زمان این پروژه در نظر دارد تا اهداف بزرگ و برنامه های وسیع خود را تطبیق نماید که شامل برنامه های آگاهی دهی، تحقیق ولایتی در مورد خانم های متضرر و کمپاین فوق العاده 16 روزه محو خشونت علیه زنان می شود. این برنامه ها در محلات مختلف و برای طبقات مختلف اجتماعی مثل مکاتب، پوهنتون ها، خانه های امن، پرورشگاه ها، ریاست مرستون ، اطفال خیابانی و مراکز اصلاح و تربیه اطفال به راه انداخته می شود.

خط تیلفون رایگان 6767 تمام ولایات افغانستان به شمول ولسوالی ها و قریه جات را تحت پوشش قرار داده است. بنابرین خانم ها و اطفال می توانند از سراسر افغانستان به این شماره به تماس شده و در مورد مشکل خود مشوره های لازمه را دریافت نمایند. مشاورین این خط شامل مشاورین شرعی، خانوادگی، حقوقی و روانی بوده که تماس گیرنده را به طور مسلکی در زمینه حل مشکلات شرعی، حقوقی و خانوادگی در مراجع عدلی و قضائی و همچنان در زمینه حل مشکلات روانی که در اثرعلل گوناگون عاید حال افراد می گردد، رهنمایی کرده برای شان مشوره تخصصی می دهند. همچنان در رابطه به حل مشکلات افراد، سیستم پیگیری قضایا را تطبیق می نمایند تا از حل مشکلات و نتیجه مشاوره های خود اطمینان حاصل نمایند. این خدمات در حالی ارائه می گردد که هویت تمام تماس گیرنده گان نزد دفتر خط تیلفون رایگان 6767 محرم بوده و هیچ فرد و ارگانی حق دسترسی و افشای آن را ندارد. بنابرین خانم ها و اطفال می توانند با آرامش خاطر و اعتماد کامل به این خط تیلفون تماس گرفته، از خدمات رایگان این مرکز برای حل مشکلات خود استفاده نمایند.

مرکز خط تیلفون رایگان ۶۷۶۷ برای زنان و اطفال به تمام  اشکال خشونت رسیدگی نموده و مشوره های حقوقی و روانی مطابق شریعت اسلامی و قوانین نافذه کشور٬ ارجاع قضایا به نهاد های مربوطه٬ همکاری در جلوگیری از قاچاق زنان و اطفال در داخل  و خارج کشور٬ مشوره  و حمایت زنان معتاد در سراسر کشور جهت دسترسی به عدالت خدمات فراهم می سازد.

این مرکز در کشور به حمایت مالی صندوق انکشافی  سارک تحت رهبری وزارت امور زنان تطبیق می گردد.

mowa

هدف

هدف از ایجاد مرکز خط تیلفون رایگان ۶۷۶۷ ایجاد و تقویت سیستم رعایت از حقوق زنان و اطفال، حمایت متضررین و قربانیان خشونت، کاهش خشونت و هرنوع تبعیض جنسیتی در برابر اطفال و زنان٬ تسهیل دسترسی زنان و اطفال به نهاد های عدلی و قضایی می باشد.

  فعالیت ها

• پاسخ به تماس های متضررین

• مشوره دهی حقوقی و شرعی

• مشوره دهی روانی و خانوادگی

• پیگیری قضايأ

• ارجاع قضايآ به نهاد های مربوطه

• ارجاع قضايآ به نهاد های مربوطه

  اصول کار مشاوران

  •   مشوره دهی با درنظرداشت شرعیت اسلامی و قانون اساسی  جمهوری اسلامی افغانستان صورت می گیرد.
  • تمامی مشاوران حقوقی و روانی خط تیلفون افراد تحصیل یافته و متخصص در مشوره دهی اند.
  •   تمامی مشخصات تماس گیرنده در نزد ما محرم خواهد بود.

ساحه پوشش ۶۷۶۷

مرکز خط رایگان ۶۷۶۷ به صورت عموم در تمامی ولایات و سرتاسر افغانستان فعالیت می نماید.

  فواید و اهمیت ایجاد خط رایگان ۶۷۶۷

افغانستان یکی از کشور های در حال توسعه است. که  نیازمند حضور مشترک زنان و مردان آگاه و تحصیل یافته است. در حالیکه٬ بیشتر زنان کشور حتی از حقوق ابتدایی شان آگاهی ندارند و نمیدانند چگونه با مشکلات و مسایل حقوقی و روانی شان را حل نمایند. با ایجاد خط تیلفون رایگان ۶۷۶۷ در کنار آگاهی دهی برای زنان و اطفال٬ آنان توانمندی مدیریت شرایط بحرانی زندگی خود و خانواده خود را دریافت خواهند نمود.

این مرکز خط رایگان مشوره دهی میتواند یک راه موثر برای شنیدن صدای نشنیده شده ای زنان و حل بحران های خانوادگی باشد.

   نتایج متوقعه مرکز خط تیلفون رایگان ۶۷۶۷

  • ایجاد زمینه دسترسی زنان و اطفال به خط تیلفون رایگان ۶۷۶۷.
  • ارایه خدمات مشوره دهی حقوقی٬ روانی و خانوادگی برای زنان و اطفال.
  • رسیدگی٬ رجعت دهی و پیگیری قضایای خشونت.
  • ایجاد و تقویت سیستم رعایت از حقوق زنان و اطفال.
  • حمایت متضررین و قربانیان خشونت.
mowa