اعلان مزایده اجناس داغمه

mowa_af
mowa

Publish Date

Closing Date

(وزارت امورزنان به تعداد 118 قلم اجناس داغمه و مازاد ضرورت خویش را طبق مزایده به ملبغ (21142) افغانی به اساس موافقه نامه شماره 567 مورخ 17 -6-1399 وزارت محترم مالیه طورلیلام به تاریخ 31 – 6-1399 ساعت 10:00AM در مقر این وزارت به فروش میرساند.

اشخاص و موسستیکه خواهش خرید آن را داشته باشند از نشر اعلان الی مورخ 31-6- 1399 با درخواست های شان به ریاست مالی و اداری این وزارت واقع شهر نو شفاخانه ایمرجنسی مراجعه نمایند.

جلسه داوطلبی مزایده، به وقت فوق الذکر تحت هئیت مختلط دایر و تضمین طبق قانون اخذ میگردد قابل ذکر است مبلغ حق الشاعه از وجه معتمد نقدی قابل پرداخت میباشد.

More tenders

پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۱ - ۵:۲۸
Background image

"اعلان دعوت به داوطلبی

​​​​​​​تدارک مقدار  (40000) لیتر تیل پطرول و (20000) لیتر تیل دیزل مورد ضرورت سال مالی 1400 وسایط ترانسپورتی وزارت امور زنان

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ - ۵:۲۲
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی گاز مایع

تدارک مقدار 15000 کیلو گرام گاز مایع مورد تسخین شعبات مرکزی وزارت امور زنان MOWA/OB/NCB/1399/09

وزارت امور زنان  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۷ - ۴:۱۹
Background image

تدارک دستگاه و تجهیزات کال سنتر وزارت امور زنان

تدارک دستگاه و تجهیزات کال سنتر  وزارت امور زنان MOWA/DB/NCB/1399/13

وزارت امور زنان  ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک دستگاه و تجهیزات کال سنتر این . . .

Back to tenders