آمر بازنگری اسناد تقنینی

mowa_af
شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۲ - ۵:۳۰
mowa

Publish Date

Closing Date

وزارت امور زنان در نظر دارد تا به منظور تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، جهت اصلاح اداره کارا و سالم به تعداد سه بست رتبه چهارم ریاست های مرکزی را از تاریخ 12/7/1399 الی 22/7/1399 برای مدت ده روز کاری در ویب سایت های: وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و www.jobs.af به اعلان گذارد.

از تمامی کاندیدان واجد شرایط خصوصاً طبقه اناث تقاضا می گردد تا به جهت حضور پُر رنگ شان در اداره خدمات ملکی در پروسه رقابتی این وزارت اشتراک نمایند.

نوت: از تمام کاندیدان محترم تقاضا می گردد تا به منظور جلوگیری از شیوع ویروس(کرونا) و تطبیق موارد بهداشتی و هدایات وزارت محترم صحت عامه جمهورس اسلامی افغانستان تا حدالامکان فورم های درخواستی و اسناد تجارب کاری  تحصیلی خویش را از طریق آنلاین به ایمیل آدرس های ذیل ارسال نمایند:

Mowa.r.hrd@gmail.com  - csc.mowa@iarcsc.gov.af

طریقه کاندید شدن در بستهای وزارت امورزنان:

1-    جهت بدست آوردن فورم مخصوص کاریابی امتحان بستهای مربوط به وزارت امورزنان به ویب سایت این وزارت (www.mowa.gov.af) و یا هم به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت امورزنان واقع (شهر نو جوار شفاخانه ایمر جنسی) از ساعت 9:00 صبح الی 3:00 بعد از ظهر مراجعه نمایند.

2-    فورم مخصوص درخواستی را دقیقاً خانه پوری و تمام اسناد ضروری (تجارب کاری و تحصیلی) خویش را ضم آن نموده وبه ایمیل آدرس های ذیل ارسال نماید.

3-    هیچ نوع درخواستی بدون خانه پوری فورم مخصوص قابل پذیریش نمی باشد.

4-    متقاضیان که سابقه کاری در ادارات دولتی دارند مکلف به ارایه خلص سوانح معتبرو جدید از ریاست منابع بشری اداره مربوط که بیشتر از شش ماه سپری نشده باشد، اند.

5-    کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری ، کاپی قرارداد و تصدیق از ثبت و راجستر مرجع کاری و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.متقاضی که دارای تجارب کاری خارج از کشور میباشند مکلف اند تا تجربه کاری شانرا از طرف نمایندگی سیاسی جمهوری ا.ا (سفارت یا کنسولگری) تاید شده باشد.

6-    هرگاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد میتواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری ذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نموده و پروسه بعدی الی معلومات لازم به تعویق اندازد.

7-    اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

8-    اسناد تحصیلی متقاضیان که در خارج از کشور تحصیل نموده باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان تائید شده باشد.

9- از تمامی کاندیدان محترم تقاضا می گردد تا به منظور جلو گیری از ویروس کرونا، در حصه ارایه درخواست های خویش از طریق آنلاین جداً همکاری نماید.

عنوان وظیفه:

آمر بازنگری اسناد تقنینی

بست:

(3)

وزارت یا اداره:

امور زنان

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(1)

گزارشده به:

رئیس امور حقوقی

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر طبق ساختار تشکیلاتی

تاریخ بازنگری:

01/11/1397

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف وظیفه: بازنگری اسناد تقنینی ملی در رابطه به زنان، به منظور پیشنهاد تعدیل در اسناد تقنینی متذکره.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان‌های کاری هفته‌وار، ماهوار و ربعوار، جهت نیل به اهدف پیش‌بینی‌شده ریاست؛
 2. تحقیق پیرامون موضوعات حقوقی که ایجاب طرح، تعدیل و انکشاف قوانین در آن متصور است، به‌منظور تطبیق در جامعه؛
 3. نظارت از تطبیق اسناد تقنینی در ادارات، به‌منظور گسترش نقش زنان؛
 4. هماهنگی و همکاری با نهادهای حقوقی در عرصه گسترش جندر در اسناد تقنینی؛
 5. انکشاف، تعدیل و تکمیل اسناد تقنینی  بعد از تحقیق، جهت ایزاد یا حذف مواد مندرجه آن؛
 6. سهمگیری در جلسه‌های تدقیق قوانین و مقرره‌ها در وزارت عدلیه منحیث عضو فعال، به‌منظور تکمیل و غنی سازی؛
 7. ارایه طرح‌های پیشنهادی به کمیته تسوید قوانین از طریق ریاست مربوطه، به‌منظور تعدیل قوانین تبعیض آمیز و حراست از حقوق زنان؛
 8. کنترول و نظارت از کارکنان تحت اثر در زمینه تحقیق و جمع‌آوری منابع مورد نیاز، به‌منظور بهبود و تسریع روند کاری؛
 9. طرح و تطبیق پلان‌های مشترک و تفاهمنامه‌های همکاری با ادارات ذیربط؛
 10. ارایه مسوده پالیسی‌های نهادینه سازی حقوق زنان در اسناد ملی، به منظور رشد و انکشاف زنان؛
 11. ایجاد و انکشاف میکانیزم هماهنگی فعالیت‌های ادارات فعال در عرصه حقوق حقوق زنان، به‌منظور ایجاد مؤثریت بیشتر در اجراآت آنها؛
 12. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر، جهت اتخاذ تدابیر بعدی و ارتقای کیفیت کاری؛
 13. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طریف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت، سپرده می‌شود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: حقوق و شرعیات؛ به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق الذکر ترجیح داده میشود؛
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل دو سال؛
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛
 5. پلانگذاری، اداره، مدیریت، آگاهی از قوانین مرتبط به زنان، آموزش های جندر وآشنایی با انترنت.

 

 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies