اعمار جمنازیوم زنانه به داخل باغ زنانه ریاست امور زنان ولایت غزنی - وزارت امور زنان

اعمار جمنازیوم زنانه به داخل باغ زنانه ریاست امور زنان ولایت غزنی

تاریخ نشر: Feb 14, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

ریاست امورزنان ولایت غزنی { اعمار جمنازیوم زنانه را به طور پخته و اساسی با سایر ملحقات آن به داخل باغ زنانه ریاست امور زنان آن ولایت} طبق برآورد مطابق روش باز داخلی قانون و طرزالعمل تدارکات به اعلان سپرده است .

 شرکت های ساختمانی  خصوصی و دولتی دارای جواز قانونی که خواهش قرار داد آنرا داشته باشند میتوانند از نشر اعلان مورخ 11/11/1396 الی روز چهار شنبه مورخ 2/12/1396  با درخواست های خویش به آدرس مدیریت مالی و اداری ریاست امور زنان ولایت غزنی مراجعه نموده ، شرطنامه ، نقشه و لست مشخصات را اخذ نمایند و آفر های شان را طور سر بسته با مبلغ (400.000 چهار صد هزار ) افغانی تضمین آفر به شکل گرنتی بانک که در شرطنامه ذکر گردیده الی ساعت 9 بجه قبل از ظهر که به آدرس معرفی شده درج شرطنامه به آدرس فوق حاضر نمایند، و خود شان در جلسه داوطلبی ساعت ( 00 : 10 ) قبل از ظهر روز پنجشنبه مورخ 3/ 12 / 1396 درج شرطنامه میباشد حاضر گردد . جلسه آفرگشایی توسط هیئت آفرگشایی وحضور داشت داوطلبان در مقر تالار کنفرانس های مقام ولایت غزنی دایر میگردد .