سفر های داخلی

معین مالی و اداری وزارت امور زنان به تاریخ 15 عقرب 1397 خورشیدی طی سفر رسمی از ولایت هرات دیدن نمود.

هدف از این سفر، معرفی رییس جدید ریاست امور زنان ولایت هرات، دیدار از شهرک صنعتی هرات و کارخانه های مربوط به زنان این ولایت، عنوان شده است.

خانم نبیله مصلح؛ معین مالی و اداری وزارت امور زنان، ضمن صحبت با برخی زنان فعال، خانم انیسه سروری را منحیث رییس جدید ریاست امور زنان ولایت هرات معرفی نمود.

در این مجلس خانم مونسه حسن زاده؛ معاون امور اجتماعی و سرپرست مقام ولایت نیز حضور داشتند، ایشان ضمن ابراز خرسندی از معرفی خانم سروری از طریق رقابت آزاد، حمایت از زنان بخصوص زنان متخصص و مستعد را گامی مثبت دانست.

سپس خانم مصلح با تیم همرا شان از شهرک صنعتی و مراکز تولید وسایل و ضروریات طبی و مواد غذایی در این ولایت دیدار نمود.

در ادامه معین مالی و اداری وزارت امور زنان، ضمن تشویق زنان متشبث، استفاده از تولیدات داخلی را حمایت خوبی از متشبثین داخلی دانسته، افزود:" جای افتخار است که بازرگانان ملی ما با سرمایه گذاری های هنگفت نیاز کشور را با تولیدات وطنی با کیفیت مرفوع میسازند و فرصت های کاری را
برای زنان کشور ایجاد نموده انبیائید که با خریداری از تولیدات وطن سکتور خصوصی و اقتصاد کشور خود را حمایت".

این در حال است که شماری زیاد از زنان متشبث در ولایت هرات مصروف تجارت و تولیدات دستی میباشند و زنان به مارکیت های خرید و فروش محصولات داخلی در این ولایت بیشتر از سایر ولایت دست رسی دارند.


سفر وزیر امورزنان به ولایت پنجشیر

الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان و هیئت معیتی شان طی سفر رسمی به تاریخ 18 میزان سال 1397 خورشیدی از ولایت پنجشیر دیدار کرد.

هدف این سفر، ملاقات با مقامات رهبری ولایت پنجشیر، اشتراک و نظارت از جلسه کمیسیون ولایتی منع خشونت علیه زنان، مساعدت به آسیب دیده گان سیلاب پشغور، باز دید از ریاست امور زنان و بررسی چالش ها و مشکلات زنان این ولایت بوده است.

الحاج دلبر نظری در ملاقات با معاون مقام ولایت و روسای آن ضمن قدردانی از همکاری و حمایت آنان از زنان و دختران در این ولایت افزود؛ بدون همکاری مردان جامعه، زنان نمیتوانند به آرزو های خود برسند؛ بناً از حقوق و ایجاد فرصت ها برای آنان باید حمایت و همکاری صورت گیرد.

 وزیر امور زنان ضمن بررسی مشکلات و چالش های زنان خواهان همکاری بیشتر در زمینه تطبیق برنامه های مرتبط به زنان در این ولایت شد، وی از فعالیت ها و کار کرد های ریاست امور زنان به ویژه رییس امور زنان این ولایت که با موفقیت توانسته است برنامه هایش را به صورت درست تطبیق کند، ابراز خرسندی نمود.

در همین حال محمد امین صدیقی معاون مقام ولایت پنجشیر ضمن خوش آمدید از وزیر امور زنان و هیئت معیتی شان با ابراز حمایت و همکاری از تطبیق برنامه های مربوط به زنان در این ولایت، بیان داشت؛ وضعیت زنان در ولایت پنجشیر نسبتاً بهتر بوده و کمتر موارد خشونت را در این ولایت مشاهده می نماییم. اما، مشکلات عرف و عنعنات ناپسند هرازگاهی منجر به خشونت علیه زنان میشود که به همکاری ریاست امور زنان و نهاد های مربوطه حل و فصل می شود.

جلسه کمیسیون ولایتی منع خشونت علیه زنان ولایت پنجشیر:

سپس الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان کشور در جلسه کمیسیون ولایتی منع خشونت علیه زنان که تحت ریاست محمد امین صدیقی معاون ولایت به هماهنگی خانم خاطره شیخانی رییس امور زنان و اشتراک روسای ادارات دولتی دایر شده بود اشتراک نمود، کمیسیون متذکره در هر ماه یک بار تحت ریاست مقام ولایت به منظور رسیده گی به قضایای خشونت علیه زنان و دسترسی به عدالت برگزار می شود.

الحاج دلبر نظری با ابراز خرسندی از تدویر جلسه کمیسیون ولایتی منع خشونت علیه زنان و اشتراک فعال روسا و نمایندگان ادارات مختلف دولتی افزود؛ برگزاری کمیسیون ولایتی منع خشونت علیه زنان برای دسترسی زنان به عدالت و قضایای خشونت علیه زنان مهم است وی علاوه نمود به اساس منشور وزارت امور زنان، این وزارت وظایفی مانند نظارت، داد خواهی برای دسترسی زنان به عدالت و توانمند سازی زنان را انجام میدهد.

وزیر امور زنان درادامه بیان داشت؛ ما قانون محو خشونت علیه زنان، قانون منع آزار و اذیت و قانون منع مصارف گزاف عروسی ها را برای کاهش خشونت علیه زنان داریم و ادارات در امر تطبیق آن مکلف است و باید تمام ادارات برای کاهش خشونت علیه زنان تلاش های لازم نمایند.

خاطره شیخانی رییس امور زنان ولایت پنجشیر بیان داشت؛ در سال جاری به تعداد 17 قضیه به این ریاست ثبت شده که (3) مورد آن خشونت و (1) موردآن خود سوزی و (11) مورد آن فرار از منزل میباشند؛ همچنان افزود؛ این ریاست برنامه هایی چون؛ چالش ها و فرصت های انتخابات و اجماع ملی صلح زنان را هماهنگی و تدویرنموده است.

در همین حال روسا و نمایندگان ادارات مختلف دولتی ضمن خوش آمدید از وزیر امور زنان و هیئت همراه شان، از فعالیت ها و دستاورد های شان در بخش های مختلف برای زنان ودختران این ولایت یاد آوری نمودند، همچنان از مشکلات و چالش ها فراروی زنان این ولایت چون" نبود مراکز حمایوی برای زنان، کمبود وکلای مدافع برای پیشبرد قضایای زنان، پایین بودن سطح آگاهی مردم، گزارش ندادن مردم از قضایای خشونت، نبود سیمنارها و ورکشاب ها برای توانمند سازی زنان، کمبود متخصصین زن در بخش صحت و نبود زمین جهت ساخت مارکیت زنانه برای فروش صنایع دستی زنان" به وزیر امور زنان یاد آورشدند.

در اخیر الحاج دلبر نظری با جمع بندی جلسه، رهنمود های لازم را برای دریافت حل مشکلات زنان به ادارات ذیربط ارائه نمود و متعاقباً  لوح تقدیر به معاون مقام ولایت و رییس امور زنان به پاس فعالیت ها و کارکرد هاییکه برای زنان نموده بودند اهدا کرد و در مقابل مقام ولایت نیز لوح تقدیری را به خانم نظری وزیر امور زنان اهدا نمود.