سفر های داخلی

 

گزارش سفر ولایت هـــــرات

الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان کشور با هیئت معیتی شان بتاریخ 8 اسد سال روان به ساعت چهار بجه عصر بطرف ولایت باستانی هرات ذریعه طیاره شرکت کام ایر غرض اشتراک در سمپوزیم توانمند سازی زنان ، عازم هرات گردیدند که به ساعت 5:10 بعد از ظهر همان روز ، طیاره حامل شان به میدان هوای هرات نشست نمود ، ایشان را در میدان هوای هرات بانو حسن زاده معاون ولایت هرات و عزیزه کریمی سرپرست ریاست امور زنان استقبال و خوش آمدید گفتند ، وزیر امور زنان همراه با هیئت معیتی شان، یکجا با معاون والی رهسپار مقر ولایت هرات شدند که از سوی والی محترم هرات جناب محمد آصف رحیمی مورد استقبال گرم قرار گرفتند.

در این سفر وزیر امور زنان را ، مشاورین ریاست جمهوری ، مشاورین بانوی اول کشور و مشاورین ریاست اجرائیه همراهی می کردند، وزیر امور زنان بعد از بحث و صحبت ها با هیئت همراه راهی محل اقامت خویش در هتل ارگ هرات گردیدند.

بتاریخ 9 اسد 1397 وزیر امور زنان به ساعت هشت صبح در مجلس افتتاحیه سمپوزیم توانمندسازی زنان که شخص والی ولایت هرات با تعداد 250 تن از بانوان ولسوالی های ولایات زون غرب حضور داشتند، شرکت نمود که در جریان برنامه بیانیه خویش را راجع به سمپوزیم توانمند سازی زنان ایراد نمود که مورد توجه وتشویق حاضرین قرار گرفت.

بعد از ختم برنامه در روز اول سمپوزیم ، وی عازم محل اقامت خویش گردیده و با رئیس مهاجرین ولایت هرات ، نماینده های بیجاشدگان و نماینده های مهاجرین و زنان بی سرپرست ردی مرزی از کشور جمهوری اسلامی ایران ملاقات کرده، مشکلات و چالش های موجود را از ایشان سمع نمود و روی حل مشکل آنها به کمک دولت و نهاد های همکار بین المللی وعده سپرده تاکید ورزیدند. همچنان به ادامه ملاقات ها الحاج دلبرنظری وزیر امور زنان با بانوان کاندیداتور در پارلمان ، بانوان فعال حقوق زن و کارمندان ریاست امور زنان ولایت هرات صحبت های همه جانبه داشته در ابتدا نظریات آنها را سمع نمود، که در اخیر روی حل مشکلات انها صحبت مفصل نمود. وزیر امور زنان صبح روز چهارشنبه مورخ 10 اسد ساعت 6:45 با هیئت همراه به طرف کابل ذریعه طیاره کام ایر پرواز نمود و با تندرستی و عافیت به ساعت 8:00 صبح به میدان هوای کابل رسیدند که مستقیماً به طرف دفتر کار خویش رهسپار گردیدند.


گزارش سفر اعضای کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن به ولایت غور ۱۷الی ۱۹ اسد ۱۳۹۵

گزارش سفر محترم نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امورزنان به ولایت بدخشان