سفر های بین المللی

 سفر نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان به شهر ژنیوا کشور سویس

نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان همراه با هیئت عالیرتبه جمهوری اسلامی افغانستان تحت ریاست صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به منظور ارایه گزارش در 32 مین نشست گروه کاری مرور دوره ای جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد  که در شهر ژنیوا کشور سویس برگزار شده بود، اشتراک کرد.

گزارش دور سوم مرور دوره ای جهانی افغانستان (Universal Periodic Review) توسط ثریا دلیل سفیر و نماینده دایمی افغانستان در ژنیوا ارایه گردید وی از دستآورد ها، چالش ها و پلان های آینده افغانستان در عرصه حقوق بشر معلومات داده، از تعهد و پابندی افغانستان به ارزش های حقوق بشری به اشتراک کنندگان در چارچوب قوانین ملی کشور اطمینان داد.

 اعضای هیأت طبق آجندا روی موضوعات چون کاهش اعدام، منع شکنجه و رفتار های غیر انسانی؛ کاهش تلفات ملکی؛ حقوق زنان و محو خشونت علیه زنان؛ حقوق اطفال و منع استخدام آنان در قطعات نظامی و منع سؤ استفاده آنان؛ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ حقوق مدنی و سیاسی؛ حاکمیت قانون و حق دسترسی به عدالت و حقوق شهروندان آسیب پذیر به شمول حقوق بیجا شدگان و عودت کنندگان و افراد دارایی معلولیت صحبت نموده و دستآورد های دولت جمهوری اسلامی افغانستان را بر شمرده و از چالش های پیش رو نیز یادآور شدند.

گزارش دور سوم مرور دوره ای جهانی افغانستان در تاریخ 25 جنوری 2019  طی نشست گروه کاری UPR شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت. محترم نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان به نماینده گی از افغانستان سخنرانی نموده و از کشور های جهان بابت سهم شان در وضعیت حقوق بشر افغانستان و ارائه سفارش های شان تشکر نمود.

در این نشست، نمایندگان 98 کشور جهان ضمن تقدیر و تمجید از دستآورد های افغانستان در عرصه حقوق بشر طی بیانیه های رسمی به تعداد 262 سفارش به دولت افغانستان ارائه نمودند. گروه ترویکا که متشکل از سه کشور(ناجیریا، آیسلند و فلیپین) به همکاری سکرتریت گروه کاری UPR سفارش ها را پس از طبقه بندی، ترتیب و به هیئت افغانستان تسلیم نمود.


سفر وزیر امورزنان به کشور ازبکستان

الحاج دلبر نظری؛ وزیر امور زنان کشور به تاریخ شانزدهم عقرب 1397 خورشیدی طی سفر رسمی عازم کشور ازبکستان شد.

هدف از این سفر، اشتراک در نشست "نقش زنان در دموکراتیزه کردن و مدیرنیزه سازی کشور ها"، عنوان شده است.

وزیر امور زنان با ورد به کشور ازبکستان با استقبال دولت ازبکستان قرار گرفته و مورد پذیرای گرم مردم ازبکستان قرار گرفت.

خانم نظری، وزیر امور زنان در کنفرانس که تحت عنوان نقش زنان در دموکراتیزه کردن و مدیرنیزه سازی، به تاریخ 7 و 8 نوامبر 2018 میلادی در شهر سمرقند و تاشکند، تدارک شده بود، اشتراک کرد.

این کنفرانس تحت ریاست خانم تنزیلا نربایوه؛ معاون صدر اعظم در امور زنان ازبکستان دایر گردد و رییس کمیته مرکزی زنان ازبکستان، زنان رهبر، نماینده های شهر های ازبکستان، نماینده کمیته زنان، اعضای پارلمان، سفرا و والی های کشور ازبکستان نیز در این کنفرانس حضور داشتند.

در ادامه اعضای کنفرانس در مورد توانمند سازی زنان و تساوی جندر نیز صحبت و تبادل نظر نموده، تجارب خویش را شریک نمودند و حمایت از توانمندی زنان افغانستان را لازم دانسته در این مورد اعلان همکاری کردند.

قابل یاد آوریست که طی این جلسه قرار شد تفاهم نامه همکاری میان وزیر امور زنان و معاون صدر اعظم ازبکستان غرض توانمند سازی زنان و همکاری در بخش زنان، در آینده نزدیک به امضا رسند.

باید گفت که ازبکستان از جمله کشور های است که روی تساوی جندر و توانمند سازی زنان کار و فعالیت های زیاد را انجام داده است و دستاورد های خوبی نیز در زمینه دارند.


سفر معین مالی و اداری وزارت امور زنان به کشور اندونیزیا

محترم نبیله مصُلح  معین مالی و اداری وزارت امور زنان ج.ا.ا به تاریخ 18/5/1397 در یک سفر رسمی نو روزه باهیئت بلند پایه  از اداره امورریاست جمهوری ، معینان  و روسای وزارتهای  مالیه، زراعت،  تحصیلات عالی، اقتصاد، معارف، صحت عامه، کار واموراجتماعی، تجارت وصنایع، انکشاف دهات و اداره های احصائیه مرکزی، محیط زیست و ارگانهای محل به کشور اندونیزیا سفر نمودند .

دراین نشست روی تیوری بودجه سازی جندر توسط مشاور بین المللی به هدف کسب تجارب بودجه سازی پاسخگو به جندر درکشور اندونیزیا، مرور تیوری های مربوط به آن و ایجاد شبکه قوی برای تعقیب موارد مهم جهت تسریع روند بودجه سازی پاسخگو به جندر، تطبیق نظارت و ارزیابی ازطریق آن رسیدگی به مشکلات زنان و دختران و یقین سازی اشتراک شان در همه عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آموزش داده شد .