گزارشات

گزارش جلسه کمیته عالی جندروامورزنان کابینه:

13حوت 1397

جلسه کمیته جندر و امور زنان کابینه تحت ریاست جلالتمآب سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دولت جمهوری اسلامی افغانستان با حضور اعضای کمیته در قصر صدارت عظمی برگزارشد.

در این جلسه تفاهم‌نامه های همکاری برای تطبیق پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت که درجلسه قبلی کمیته تأیید شده بود، میان وزارت امورزنان و ادارات ذیربط در حضور معاون دوم رئیس جمهور و وزیر امورزنان به امضاء رسید.

در این نشست پالیسی محافظت از زنان در حالات جنگ و اضطرار با پیشنهاداتی اصلاحی اعضای کمیته مورد تأیید قرارگرفت و پالیسی ملی تقویت مشارکت زنان در پروسه انتخابات نیز به بحث گرفته شد و اعضای کمیته جندر و امورزنان کابینه ضمن تأکید به ضرورت و اهمیت حضور و مشارکت زنان درپروسه انتخابات از تلاش های وزارت امورزنان در تهیه و تدوین این پالیسی قدردانی نموده، پیشنهادات خویش را برای هرچی بهترشدن این پالیسی مطرح کردند.دراین جلسه فیصله به عمل آمد پلان تطبیقی و تفاهم‌نامه این پالیسی به دلیل برگزاری انتخابات و تقویت حضور زنان درپروسه های انتخاباتی تهیه و هرچه عاجل طی مراحل گردد.

همچنین دراین جلسه پریزنیتشن که راجع به ارزیابی پلان کاری ملی برای زنان افغانستان (نپوا) توسط ریاست نظارت وارزیابی ارایه گردید که از سوی اعضای کمیته مورد تقدیرقرار گرفت.


گزارش توحیدی از پروسه انتخابات سال1397

فعالیت های وزارت امور زنان در قبال پروسه انتخابات پارلمانی و ولسی جرگه بابت معرفی زنان تلاشی کننده در سطح ولایات :

 • امضا ء پروتوکول با 6 ارگان ذیربط به منظور جلب و جذب زنان با محارم شان بابت تلاشی در شهر ها ، ولسوالی ها و قریه جات.
 • امضاء تفاهم نامه با اداره ثبت احوال نفوس تذکره تابیعت به منظور جذب زنان و فامیل های محترم شان که تا اکنون به تعداد (42516 ) تن اعم از مردان و زنان تذکره اخذ نموده اند.
 • جمع آوری لست زنان با محارم شان توسط ریاست های امور زنان که در مرحله اول از شهر ها به تعداد 2859 تن زن در مرحله دوم در ولسوالی ها به تعداد 12226 تن زنان با محارم شان مرحله سوم در قریه جات که مرحله نهای میباشد که کار بالای جمع آوری لست زنان معرفی شده ولایات در پروسه انتخابات ادامه دارد .
 • ثبت نام مستفیدین مراکز حمائیوی ( خانه های امن ) در پروسه انتخابات ..
 • همکاری و هماهنگی ریاست های امور زنان در قسمت خانه پوری و تضمین خط اخذ تذکره با زنان  و فامیل های شان .
 • تدویر برنامه های آگاهی دهی ،مصاحبه ها در قسمت اخذ تذکره و حق رای دهی توسط ریاست های امور زنان ولایات .
 • به منظور ارتقای ظرفیت و خود کفایی زنان و فامیل های شان فی ماه برای هر یک از زنان با محارم شان در مرحله اول ، دوم و سوم مبلغ 12000 افغانی و بعدآ مطابق خواست همین زنان باهماهنگی قوای مسلح جذب شان به صفوف نظامی .
 • داد خواهی دو تن زن یک فوت شده و دیگری زخمی در اثر حادثه ترافیکی در مسیر وظیفه در ولایت  نیمروز با کمیسیون مستقل انتخابات.
 • تهیه قرارداد خط زنان تلاشی کننده توسط وزارت امور زنان .
 • تهیه شرایط پزیرش زنان در جلب و جذب در پروسه انتخابات.
 • هماهنگی با ارگان های ذیربط به منظور بهبود وضعیت زنان ولایات .
 • داد خواهی ریاست های امور زنان به منظور نظارت از مراکز ثبت نام پروسه انتخابات .
 • داد خواهی برای ثبت نام زنان در مراکز سلب آزادی و تهیه یک طرز العمل توسط اعضای کمیته امنیتی کمیسیون مستقل انتخابات .
 • تامین ارتباطات ، ارسال مکاتیب ، ارتباطات تیلفونی و ایمیلی ، تهیه لست ها و ارایه گزارشات  بصورت دوامدار

مشکلات :

 • اجازه ندادن زنان توسط فامیل ها جهت ثبت نام و اخذ تذکره در ولایات .
 • بی باوری مردم در قبال انتخابات .
 • نا امنی بودن قریه جات و لسوالی ها .
 • بطی بودن  روند توزیع تذکره .
 • مشکلات عدم تائیدی لست های معرفی شده زنان در پروسه انتخابات توسط مقامات ولایات ( هرات ، ننگرهار و ارزگان ).
 • موجودیت  مراکز رای دهی محلات مردانه ( مکاتب ذکور ) که سبب کمرنگ شدن حضور زنان در آن محلات .
 • به تعویق افتادن معاشات زنان تلاشی کننده در پروسه انتخابات .

ترتیب کننده : ذکیه بریالی فوکل پاینت انتخابات و حمیده امیری مشاور هماهنگی


از۲۵ نوامبر روز بین المللی محو خشونت علیه زنان در ولایت میدان وردک تجلیل به عمل آمد

ریاست امورزنان ولایت میدان وردک از ۲۵ نوامبر روز بین الملی محوخشونت علیه زنان طی محفلی باشکو با اشتراک والی ولایت میدان وردک، اعضا‌‌ٔ اصلی کمیسیون محوخشونت علیه زنان، مسولین نهاد های دولتی و غیردولتی وبیش از ۳۰۰تن از زنان ولایت میدان وردک تجلیل به عمل آوردند.

محفل با تلاوت آیات چند از قرآن مجید و بخش سرود ملی آغاز گردید. متعاقبا‌ْ پیام محترم الحاج دلبرنظری؛  وزیر امورزنان جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت ۲۵ نوامبر روز بین المللی محوخشونت علیه زنان از سوی رییسه امورزنان ولایت میدان وردک به خوانش گرفته شد. سپس والی ولایت میدان وردک پیرامون حقوق اسلامی زنان و مبارزه علیه پدیده شوم خشونت علیه زنان صحبت نمودند. بعداْ تعداد از اشتراک کننده گان در دررابطه موضوع صحبت نموده، تعهد نمودند تا با این پدیده منفی در جامعه با جدیت مبارزه نمایند.

قابل ذکر است که ریاست امورزنان ولایت میدان وردک به مناسبت  گرامیداشت از ۲۵ نوامبر و کمپاین شانزده روزه مبارزه علیه خشونت، یک سلسله فعالیت های را انجام داده اند، که از آن جمله ایجاد کورس آموزشی فن خیاطی برای ۲۰ تن از بانوان آن ولایت میباشد.

 


گزارش رئیس مراکز حمایوی وزارت امور زنان افغانستان با هیئت 10 نفری اعضای کمیته انسجام وهماهنگی جهت اشتراک در برنامه معلوماتی و بررسی شیوه های پایدار سازی مراکز حمایوی ومقایسه قوانین خشونت علیه زنان در حوزه های قضائی کشور های که اکثریت مسلمان هستند.

 کشور مالیزیا  از تاریخ 13 اگست الی 19 اگست  2016

مصادف به 23 الی 29 اسد  سال 1395

محل سفر: کشورمالیزیا شهر کوالالمپور

هدف سفر :

آشنایی اشتراک کنندگان با ساختار مراکز حمایوی زنان آن کشور

آشنایی اشتراک کننده گان باسیستم های مالی اجتماعی وادغام مجددزنان به سوی مراکز حمایوی که توسط دولت مالیزیا وانجوها ارایه میشود

آشنایی اشتراک کنندهگان به تلاش های مردم مالیزیا درراستای محوخشونت علیه زنان درین کشور

آشنایی وآموزش درمورد چار چوب حقوقی وشرعی موجودیت مراکز حمایوی ومستفید شدن زنان ازین مراکز

بلند بردن ظرفیت اشتراک کننده گان دراحکام شرعی برای تطبیق بهتر قانون منع خشونت علیه زن

مشروعیت مراکز حمایوی :

خداوند ج می فرماید که حفظ جان واجب است خود را به هلاکت نیندازید

حمایت از دین

حمایت ازجان

حمایت از عقل

حمایت ازنسل

حمایت از نسل انسان

اجندای سفر:

 • اشتراک در برنامه معلوماتی مراکز حمایوی زنان
 • مقایسه قوانین خشونت علیه زنان در حوزه های قضائی
 • قوانین مدنی در مقابل تحریم جنائی استدلال قانونی ، اجتماعی ،فرهنگی ومزایای هریک طوری که در واقعیت های فرهنگ افغانستان است .
 • مقایسه بین قوانین خشونت علیه زنان در حوزه های با اکثریت مسلمان
 • پناهگاه امن ویا مراکز حمایوی زنان در چاپوب حقوقی واجتماعی مالیزیا
 • آیا زنان تحت قانون شریعت آزادی کامل گشت وگزار دارند .
 • آیا به زنان اجازه است که به مراکز حمائیوی زنان مراجعه نمایند .
 • ساختار عملیاتی خانه های امن با مراکز حمایوی زنان
 • تداوم مالی مراکز حمایوی زنان
 • حمایت اجتماعی روانی برای زنان / زمان مناسب برای ترک پناگاه برای زنان چی وقت است
 • باز دید از دو مرکز حمایوی زنان

جریان چهار مین جلسه صندوق وجهی (کمک برای متضررین خشونت های حاد )

تاریخ :31/6/1395

مکان جلسه : ریاست مراکز حمایوی

موضوع : بحث روی قضیه خانمی به اسم ذلفیه بنت غلام حیدر مسکونه ولایت سمنگان

چهارمین جلسه کمیته صندوق وجهی ( کمک برای متضررین خشونت های حاد ) در ریاست مراکز حمایوی با حضور داشت اکثریت اعضای جلسه تدویر یافت ، که اعضای حاضر در جلسه نوریه "حقنگر" نماینده اداره امور ، عزیزالرحمان" احمدی "مشاور امور رسانه یی ، مبینه" اکبری" مشاورپالیسی ، نازیه فیضی "رئیس مراکز حمایوی " وفریبا بارکزی آمر هماهنگی ریاست مراکز حمایوی به این نتیجه رسیدند .

خانم ذلفیه که در اثر خشونت های خانوادگی که از طرف نامزد واقارب نامزدش مورد اصابت مرمی قرار گرفته ویک طرف صورتش نیز جراحت شدید برداشته است . از اینکه تداوی موصوفه در داخل کشور امکان پذیر نبوده وایجاب تداوی در خارج از کشور ( ترکیه ) را می نماید و نامبرده وضعیت اقتصادی اش خوب نمی باشد وتوان خرید تکت رفت وبرگشت به خارج از کشور را ندارد  که ضرورت ومعاونیت به کمک دارد .

باید تذکر نمود که تمام مصارف تداوی وی از سوی وزارت محترم صحت عامه صورت گرفته ووزارت امور زنان تکت رفت وبرگشت ایشان را همراه با پایواز آن به عهده گرفته است از صندوق وجهی که جهت کمک برای متضررین خشونت های حاد وزارت امور زنان پرداخته می شود .


تجلیل از ۲۸ اسد روز استقلال کشور در ولایت ننگرهار