ریاست امورزنان ولایت غزنی

ریاست امورزنان ولایت غزنی

از هشتم مارچ روز بین المللی زن در ولایت غزنی تجلیل به عمل آمد

ریاست امورزنان ولایت غزنی طی محفلی باشکو به تاریخ ۱۷ حوت سال ۱۳۹۴ ازهشتم مارچ روز بین المللی زن در تالار مقام ولایت غزنی با اشتراک مقامات دارات دولتی وبه تعداد۵۰۰تن  زنان و مردان ولایت غزنی تجلیل به عمل آوردند.

محفل با تلاوت آیات چند از قرآن مجید و بخش سرود ملی کشور آغاز گردید. متعاقباْ محترم الحاج محمد امان حمیمی؛ والی ولایت غزنیروز جهانی زن را به تمامی زنان کشور بخصوص زنان ولایت غزنی تبریک گفته افزود :نسبت به سالهای گذشته وضعیت زنان افغان بهبود یافته وزمینه های تعلیم وتربیه وحرفه های آموزشی مساعد شده است که حکومت نیز معتقد به حقوق مساوی زنان ومردان می باشد، همچنان محترم حمیمی از کارکرد های ریاست امورزنان غزنی درراستای رسیدگی به حقوق زن قدر دانی نموده افزود هنوز هم بعضی ازمشکلات فراروی اشتراک زنان در زندگی اجتمای موجود بوده ودولت تلاش دارد تامشکلات موجود را برطرف سازد. بعداْ محترمه شکریه ولی؛ رییسه امورزنان  ولایت غزنی ضمن خوش آمدید اشتراک کننده گان، پیام الحاج دلبرنظری؛ وزیر امورزنان را در رابطه به بزرگداشت از هشتم مارچ  به خوانش گرفته گفتند که زنان درولایت غزنی به مبارزه  معقول جهت رسیدن به حقوق اسلامی وعدالت اجتماعی خود ادامه داده ودراین راستا امیدواری ها یکی پی دیگری بروی ما زنان درحال  باز شدن است وزنان غزنی به آینده روشن کشور شان باور دارند.سپس بالنوبه  هریک حمیدالله نوروز؛ رییس شورای ولایتی، خلیل هوتک؛ سرپرست شورای صلح، داکتر نثار؛ رییس شفاخانه نثار، عزیزه میثم؛ نماینده مردم درشورای ولایتی پیرامون موضوع صحبت نمودند.

قابل یادآوری است که  به مناسبت بزرگداشت از همشتم مارچ روز همبستگی زنان جهان درمقر برگزاری محفل نمایشگاه صنایع دستی زنان به نمایش گذاشته شده بود.
محفل با اجرا سه گروپ ترانه ، توزیع تحایف وتقدیر از زنان نخبه خاتمه یافت.

 


از ۲۵ نوامبر روز بین المللی محوخشونت علیه زنان در ولایت غزنی تجلیل به عمل آمد

ریاست امورزنان ولایت غزنی طی محفلی باشکو از ۲۵ نوامبر روز بین المللی محو خشونت علیه زنان در تالار مقام ولایت غزنی با اشتراک ۳۰۰ تن اعم از مقامات دارات دولتی  زنان و مردان ولایت غزنی تجلیل به عمل آوردند.

محفل با تلاوت آیات چند از قرآن مجید و بخش سرود ملی کشور آغاز گردید. متعاقباْ محترم محم علی احمدی؛ معاون مقام ولایت غزنی در مورد نقش و اهمیت زنان در جامعه و بهره گیری از خلاقیت و توانمندی های آنان در پیشرفت و ترقی جامعه صحبت نمودند.

سپس دو تن از عالمان دین درمورد مقام زن از دیدگاه اسلام صحبت های عالمانه نمودند. بعداْ شکریه ولی؛ رییس امورزنان ولایت غزنی پیام محترم دلبرنظری؛ وزیر امورزنان کشور در مورد ۲۵ نوامبر روز بین المللی محوخشونت علیه زنان را به خوانش گرفتند. محفل با دعایه خیر و صلح مردم افغانستان به پایان رسید.

 

تصاویر از فعالیت های ریاست امورزنان ولایت لوگر در مطابقت به کمپاین ۱۶ روزه محو خشونت علیه زنان

جلسات ریاست امورزنان با مقام ولایت غزنی جهت پیشبرد بهتر پلان ها و برنامه های ریاست امورزنان ولایت غزنی

برنامه های آموزشی در رابطه به محوخشونت علیه زنان درلیسه های اناث ولایت غزنی

برنامه های آگاهی دهی محوخشونت علیه زنان از طریق رسانه های صوتی

تدویر کارگاه های آموزشی به محصلین اناث انستیتیوت تخنیکی و مسلکی ولایت غزنی


از روز مادر درولایت غزنی تجلیل به عمل آمد

ریاست امورزنان ولایت غزنی به همکاری مقام ولایت غزنی٬ قومندانی امنیه٬ ریاست امنیت ملی٬ ریاست شاروالی شهر غزنی و دیگر ادارات دولتی طی محفل باشکو از ۲۴جوزا  روز مادر با اشتراک بیش از ۴۰۰ تن از زنان و مردان کارمندان ادارات دولتی و غیر دولتی٬ فعالین حقوق زن و جامعه مدنی تجلیل به عمل آوردند.

محفل با تلاوت آیات چند از قرآن مجید و پخش سرود ملی آغاز گردید. متقاقباْ شکریه ولی رییس امورزنان ولایت غزنی ضمن خوش آمدید به اشتراک کننده گان پیام تبریکی محترم الحاج دلبرنظری وزیر امورزنان را در رابطه به تجلیل از روزخجسته مادر به اشتراک کننده گان به خوانش گرفتن.

سپس محترم محمد علی احمدی؛ معاون مقام ولایت غزنی ضمن قدردانی از کار و فعالیت ریاست امورزنان ولایت غزنی روز مادر را به تمام مادران گرامی تبریک گفته مادر را سمبول عاطفه٬ مهربانی و شفقت خوادند.

لطیفه اکبری عضو شورای ولایتی ولایت غزنی٬ رییس صحت عامه ولایت غزنی و خلیل هوتک عضو شورای صلح ولایت غزنی در رابطه به جایگاه مادر از نظر اسلام و جامعه صحبت های داشتند.

تیم ترانه مکاتب معارف ترانه ها و اشعارشان را به وصف مادر در محفل سرودن که به محفل زیبایی بیشتر افزود. قابل ذکر است که برای ۲۵ تن از مادران شایسته از طرف مقام ولایت تقدیر نامه اهدا گردید. ریاست امورزنان ولایت غزنی به رسم تقدیر از همکاری های ادارات به مقام ولایت٬ رییس شورای ولایتی و روسای ادارات دولتی ولایت غزنی تحسین نامه ها اهدا نمودند.

محفل با توزیع تحایف به ۴۰۰ تن از زنان و دعایه خیر و صلح مردم زحمت کش افغانستان به پایان رسید.

قابل ذکر است که به مناسبت روز مادر برای ۱۶ تن از محبوسین اناثیه بسته های صحی ازسوی وزارت امورزنان براشان توزیع گردید.


ازهشتم مارچ روز همبستگی زنان جهان در ولایت غزنی تجلیل به عمل آمد

ریاست امورزنان ولایت غزنی به تاریخ 18 برج حوت سال 1391 با تدویر محفل باشکو در تالار مقام ولایت غزنی با اشتراک مهمانان از ادارت دولتی و غیر دولتی، فعالان حقوق زن و جامعه مدنی، نماینده گان شورای ولایتی ولایت، متنفدین قومی و مردم ولایت غزنی تجلیل به عمل آوردند.

محفل با تلاوت آیات چند از قران کریم توسط مرضیه رحمی آغاز گردید، سپس سرود ملی کشور نواخته شد.

در آغاز محترم شکریه ولی رئیس امورزنان ضمن خوش آمدید به اشتراک کننده گان محفل پیام محترم حُسن بانو غضنفر وزیر امورزنان کشوردررابطه به تجلیل از هشتم مارچ  را به خوانش گرفت.

سپس محترم علی احمد معاون مقام ولایت غزنی ضمن تبریکی روز جهانی زنان این روز خجسته را به تمام زنان جهان به ویژه زنان قهرمان افغانستان تبریک و پیرامون گرامیداشت از روز زن صحبت نمود.

متعاقباً هریک حمیده گلستانی عضوشورای ولایتی، ضیاگل اسفندی رئیسه صحت عامه، عبدالکریم نوروزی رئیس کار و اموراجتماعی، عبدالجامع جامع معاون شورای ولایتی آن ولایت باالنوبه پیرامون موضوع سخنرانی نمودند.

در جریان محفل ترانه ها و نمایشنامه توسط شاگردان مکاتب اجراگردید و در اخیرمحفل تحایف که از طرف ریاست امورزنان ولایت غزنی و موسسه اسیا فوندیشن  در نظر گرفته شده بود به مهمانان محفل اهدا گردید.

قابل یادآوری است که، به ابتکار ریاست امورزنان ولایت غزنی به مناسبت هشتم مارچ روزجهانی زن یک مقدار تحایف تهیه گردیده بود که به محبوسین زندان اناثیه به زنان و اطفال شان در روز هشتم مارچ اهداگردید.

 

تصاویرکمپاین محوخشونت علیه زنان در مطابقت به فرمان 45 ریاست جمهوری در ولایت غزنی

 

گزارش از فعالیت های عمده ریاست امورزنان ولایت غزنی

فشرده فعالیت های