ریاست امورزنان ولایت بدخشان

ریاست امورزنان ولایت بدخشان

از هشتم مارچ روز بین المللی همبستگی زنان جهان درولایت بدخشان تجلیل به عمل آمد

ریاست امورزنان ولایت بخشان طی محفل باشکو به تاریخ ۱۸ حوت سال ۱۳۹۴ از ۸ مارچ روز بین اللملی همبستگی زنان جهان با اشتراک مقامات ولایت بدخشان، روساادارات دولتی، معلمین و شاکردان مکاتب، نماینده گان فعالین جامعه مدنی و بیشتر از ۶۰۰ تن از زنان و مردان ولسوالی های ولایت بخشان تجلیل به عمل آوردند.

محفل با تلاوت آیات چند از قرآن مجید و بخش سرود ملی آغاز گردید. سپس پیام های محمد اشرف غنی؛ رییس جمهوری افغانستان، محترم داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و محترم الحاج دلبرنظری؛ وزیر امورزنان جمهوری اسلامی فغانستان در رابطه به بزرگداشت از هشتم مارچ قراعت گردید.

دربخشی دیگر از این محفل برای نیروهای امنیتی ولایت بدخشان که در راستای دفاع از مردم این ولایت قهرمانی نشان داده بودند دسته گل ها و پرچم کشور توسط اطفال اهدا گردیده و به بانوان که در بخش حقوق زنان از خود شایستگی نشان داده بودند سپاسنامه ها توزیع شد.

 

قابل یاد آوری است که ریاست امورزنان ولایت بدخشان به مناسبت بزرگداشت بهترازهشتم مارچ یک سلسله فعالیت های به همکاری موسسات و دفاتر خارجی انجام داده است که بطور مثال گشایش نمایشگاه صنایع دستی زنان از ۶ ولسوالی ولایت بدخشان، تداوی رایگان بانوان برای یک روز در شفاخانه ها کلینک های سیار، معاینه خانه های شخصی دوکتوران، توزیع تحایف به زنان و دختران در محلات مختلف، تدویر ورکشاپ های ارتقای ظرفیت و تدویر محفل فراغت شاگردان کورس زبان انگلیسی و کامپیوتر.

 


از روز بین الملی محوخشونت علیه زنان (25 نوامبر ) در ولایت بدخشان تجلیل به عمل آمد

ریاست امورزنان ولایت بدخشان طی محفلی باشکوی به اشتراک روسا ادارات دولتی، استادان و محصلین پوهنتون، علما، روحانیون، متنفذین، ملا امامان و بیش از 300 تن از زنان و مردان آن ولایت از روز بین الملی محوخشونت علیه زنان (25 نوامبر) تجلیل به عمل آوردند.

محفل با تلاوت آیات چند از قرآن مجید آغاز گردیده متعاقبا ً رئیس امورزنان ولایت بدخشان ضمن خوش آمدید به اشتراک کننده گان محفل پیام محترم حسن بانو غضنفر؛ وزیر امورزنان جمهوری اسلامی افغانستان را به خوانش گرفت.

سپس محترم انجنیر اسامه بصیر؛ رئیس خدمات سکتوری به نماینده گی از مقام ولایت بدخشان پیرامون موضوع صحبت نمودند و خشونت علیه زنان را یک پدیده زشت وخانمان سوز گفتند و در مورد جایگاه زنان از نظر دین مقدس اسلام وبشریت شاره نمودند.

همچنان محترم امین الله امینی؛ رئیس عدلیه ولایت بدخشان، محترم مولوی ارشد؛ رئیس حج و اوقاف ولایت بدخشان، عارفه نوید نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر و وکیل فرزانه فرهت؛ رئیس انجمن وکلا مدافع نیز در مورد صحبت نمودند.

در اخیر محفل قطعنامه که از طرف علما، روحانیون و نهاد های حقوقی و تعلیمی ترتبیب گردیده بود قرآعت گردید و به مقام محترم ولایت بدخشان جهت منظوری پیشکش گردیدو خواسته شد تا به عموم ادارت و نهادهای زیربط از طریق آن مقام ارسال گردد و در عملی نمودن این قطعنامه همکار باشند.

محفل با دعایه خیر وصفا ملت افغانستان به پایان رسید.


به اثر لغزش کوه در ولایت بدخشان255 نفر کشته شدند

به اثر لغزش کوه در قریه ی آب باریک ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان 255 تن شهید, 10 تن زخمی شدند. همچنان بیش از 300 خانه ویران شده, 700 خانه ی دیگر زیر تهدید قرار دارد و در حدود 4900 تن بیجا شده اند. در این حادثه در حدود 4300 مواشی نیز تلف شده است.

این حادثه روز جمعه 12 ثور درست در ساعت 12 چاشت به وقوع پیوست.

یک ساعت پس از این حادثه موسسه های کمک رسانی دولتی و غیر دولتی همرای کمک های عاجل در محل حضور یافتند.

به روز شنبه رییس امور زنان ولایت بدخشان, مدیر فرهنگی باغ و دستیار ارشد این ریاست در محل حادثه رفته و همرای بازماندگان شهیدان این حادثه غم شریکی کردند.

در همین روز هیاات متشکل از معاون دوم رییس جمهور, مشاور ارشد حقوقی رییس جمهوری, نماینده ی شورای عالی صلح وزیران دفاع, انکشاف دهات, اقتصاد, کار و امور اجتماعی نیز حضور یافته, وعده سپردند که مبلغ 20 ملیون افغانی از سوی حکومت برای شان توزیع خواهد شد.

کمک های بشر دوستانه ی موسسه ها, تجاران و دولت در محل حادثه رسید, اما هیچ نهادی نتوانسته که کشته شدگان را از زیر خاک بیرون بکشد.

شماری از وکیلان, دولتمردان, محصلان و متعلمان به خاطر غم شریکی در محل رخداد حضور یافته, برای شهیدان این رویداد بهشت برین و برای بازماندگان صبر جمیل را از بارگاه ایزد منان استدعا کردند.

در همین روز (شنبه) نماز جنازه ی غایبانه با اشتراک صدها نفر در محل حادثه ادا شد.

ریاست امور زنان این ولایت نیز به روز یکشنبه به خاطر کشته شدگان این حادثه مراسم فاتحه خوانی را برگزار کردند.

این در حالیست که دو دهه پیش نیز در همین محل در اثر لغزش تپه حدود 30 نفر شهید شدند و هزاران مواشی تلف شد.


تصاویری از آغاز کمپاین محوخشونت علیه زنان در متابعت از فرمان شماره 45 ریاست جمهوری در ولایت بدخشان

فشرده فعالیت های ریاست امورزنان ولایت بدخشان سال های 1390 و 1391

باغ زنانه ولایت بدخشان از طریق ناروی( WFP 1384)

دربخش های موضوعات برنامه ها ارگانهای همکار مستفید شوندگان مجموعه
آگاهی عامه کاهش خشونت علیه زنان، آگاهی از قانون منع خشونت علیه زنان ریاست امورزنان WFP-GIZ- 9000  
آموزشی سواد آموزی، انگلیسی، کمپیوتر موسسه مرسکیو وریاست امورزنان، ناروی GIZ, WFP یونما ، آغاخان 5552 20977
حرفوی خیاطی، دست دوزی، جاکت بافی، پروسس، سبزیجات، زنبور داری WEPT, GIZ, FAO, WFP, موسسه مرسکیو 6425