ریاست امورزنان ولایت بلخ

ریاست امورزنان ولایت بلخ

 

تجلیل از هشتم مارچ روز همبستگی زنان جهان در ولایت بلخ

ریاست امورزنان ولایت بلخ با هماهنگی مقام ولایت بلخ و همکاری تخنیکی دفتر LOM از هشتم مارچ روز همبستگی زنان جهان تجلیل به عمل آوردند.

محفلی که به همین مناسبت ترتیب گردیده بود٬ به تعداد ۴۰۰تن اعم از مقامات دولتی و نماینده گان جامعه مدنی٬ ملا امامان مساجد٬ زنان تجارت پیشه٬ استادان مکاتب و دانشگاه و نمایندگان زنان ولسوالی های ولایت بلخ اشتراک ورزیده بودند.

محفل با تلاوت آیات چند از قرآن کریم تلاوت و نواختن سرود ملی آغاز گردید. متعاقبا ْ پیام محترم سیده مژگان مصطفوی معین پالسی و مسلکی و سرپرست وزارت امورزنان به مناسبت هشتم مارچ توسط شهلا حدید رییس امورزنان ولایت بلخ به خوانش گرفته شد. بعداْ نماینده ریاست های حج و اوقاف و سارا یکی اززنان فعال حقوق زن پیرامون موضوع صحبت نمودند.

قابل ذکر است که نجیب الله غضنفر مدیر ارتباط آگاهی عامه و ارتقای ظرفیت ریاست امورزنان ولایت بلخ گزارش فشرده از فعالیت های ریاست امورزنان ولایت بلخ ارایه نمودند.

در اخیر تحایف که در نظر گرفته شده بود به زنان اشتراک کننده اهدا گردید.

 

 

 

 

 

 

 


از روز مادر در ولایت بلخ تجلیل به عمل آمد

ریاست امور زنان ولایت بلخ با هماهنگی دفتر توانمندی و نهاد افغانستان بهتر برای صلح و حقوق بشر از 24 جوزا روز مادر تجلیل به عمل آوردند.

در این محفل بیش از صد تن از مقام های دولتی و غیر دولتی, نمایندگان جامعه ی مدنی, زنان تجارت پیشه, استادان مکتب ها, نمایندگان شورای زنان ولسوالی ها و شماری از محصلان اشتراک داشتند.

 

 

 

 

 

 


 

کمپاین مشارکت زنان در اتنخابات سال 1393 در ولایت بلخ راه اندازی گردید

ریاست امورزنان ولایت بلخ جهت اشتراک هر چی بیشتر زنان در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی سال آینده کمپاین را در شهر مزارشریف مرکز ولایت بلخ راه اندازی نمودند. در این کمپاین بیش از 60 تن از محصلین پوهنتون ولایت بلخ اشتراک ورزیده بودند، و تعهد نمودند که در انتخابات سال اینده سهم فعال در امر راه دهی داشته باشند و کاندید مورد نظر شان را انتخاب کنند.

هدف از راه اندازی این کمپاین تشویق بانوان در سهم گیری فعال درپروسه انتخابات سال آینده گفته شد.


جلسه کمیسیون منع خشونت علیه زنان در ولایت بلخ دایر گردید

جلسه کمیسیون منع خشونت علیه زنان به روز دوشنبه مورخ 6 دلو سال روان با اشتراک نمایندگان 20 ارگان دولتی و غیر دولتی مربوطه در ریاست امورزنان ولایت بلخ دایر گردید.

هدف از این جلسه رسیده گی به قضیه های زنان که در خانه های امن به سر میبرند عنوان گردید.

درجریان جلسه مذکور نمایندگان ارگان ها بالای موضوعات مربوطه جلسه بحث و نظریات شان را ارائه نمودن که در اخیر تصامیم در مورد بهبود امور اتخاذ گردید.


 

فشرده فعالیت های ریاست امورزنان ولایت بلخ سال 1390 و 1391

مرکز آموزشی باغ زنانه ولایت بلخ

دربخش ها موضوع برنامه ها ارگان های همکار مستفید شده گان مجموعه
آگاهی عامه منع خشونت،ارتقای ظرفیت و سویابین UNWOEM -GTZ 19000  
آموزشی کمپیوتر، انگلیسی و سواد آموزی جایکا،RMHC-GTZ-CTI 7780 29794
حرفوی خیاطی حکاکی پروسس مواد غذائی RMHC-GTZ-CTI,ریاست امورزنان 2949