ریاست امورزنان ولایت بلخ

ریاست امورزنان ولایت بلخ

از ۲۵ نوامبر روز بین المللی محوخشونت علیه زنان در ولایت بلخ تجلیل به عمل آمد

ریاست امورزنان ولایت بلخ با همکاری مقام ولایت بلخ و دفتر GIZ به تاریخ چهارم قوس سال جاری طی محفل باشکو در سالون کنفرانس مرمرین از ۲۵ نوامبر روز بین المللی محو خشونت علیه زنان تجلیل به عمل آوردند.

دراین محفل مقامات ادارات دولتی و نماینده گان جامعه مدنی٬ وکلا شوراهای ولایتی٬ استادان و محصلین پوهنتون٬ معلمین وشاگردان مکاتب زنان تجارت پیشه و بیش از ۳۰۰ تن از بانوان ولسوالی های ولایت بلخ اشتراک ورزیده بودند که در آغاز محفل شهلا حدید؛ رییس امورزنان ولایت بلخ ضمن خوش آمدید به اشتراک کننده گان محفل٬ پیام محترم الحاج دلبر نظری؛ وزیر امورزنان جمهوری اسلامی افغانستان را به مناسبت بزرگداشت از ۲۵ نوامبر روز محوخشونت علیه زنان به اشتراک کننده گان به خوانش گرفتند.

سپس نماینده مقام ولایت بلخ پیام الحاج استرجنرال عطامحمد نور والی ولایت بلخ را به مناسبت روزبین المللی محوخشونت علیه زنان قراعت نمودند.

محفل با سرودن اشعار و اجرای  نمایشنامه ها در رابطه به محوخشونت علیه زنان پایان یافت.

 

 


 از روز مادر در ولایت بلخ تجلیل به عمل آمد

ریاست امورزنان ولایت بلخ با همکاری دفتر UNDP و نهاد های جامعه مدنی به تاریخ ۲۷ جوزا سال روان طی محفلی باشکو با اشتراک بیش از ۳۰۰ تن اعم از مقامات ادارت دولتی ولایت بلخ٬ نماینده گان جامعه مدنی٬ زنان تجارت پیشه٬ استادان مکاتب٬ محصلین اناث در باغ زنانه ولایت بلخ تجلیل به عمل آوردند.

محفل با تلاوت قرآعت از قرآن مجید و پخش سرود ملی آغاز گردید. سپس پیام محترم الحاج دلبرنظری؛ وزیر امورزنان در رابطه به گرامی داشت از روز مادر توسط شهلا حدید؛ رییس امورزنان ولایت بلخ به اشتراک کننده گان به خوانش گرفته شد.

متعاقبا ْ احمدولی سنگر؛ نماینده مقام ولایت بلخ پیام محترم الحاج استرجنرال عطا محمد نور والی ولایت بلخ در مورد بزرگداشت از روز مادر قرآعت گردید.

همچنان محبوبه سادات؛ عضوشورای صلح ولایت بلخ و خانم فریده؛ یک تن از مادران موفق در مورد مقام و منزلت مادر از دیدگاه اسلام و جامعه صحبت نمودند.

برای پنج تن از کارمندان اناث ادارت دولتی به صفت مادران قهرمان تحایف ویژه که درنظر گرفته شده بود برایشان اهدا گردید. همچنان به بانوان اشتراک کننده محفل نیز تحایف که از طرف ریاست امورزنان ولایت بلخ درنظر گرفته شده بود اهدا گردید. قابل ذکر است که در جریان محفل٬ شاگردان مکاتب اشعار٬ مقالات٬ نماشنامه ها و موسیقی به وصف مادر سرودن.

محفل با دعایه و صرف طعام چاشت خاتمه یافت.


تجلیل از هشتم مارچ روز همبستگی زنان جهان در ولایت بلخ

ریاست امورزنان ولایت بلخ با هماهنگی مقام ولایت بلخ و همکاری تخنیکی دفتر LOM از هشتم مارچ روز همبستگی زنان جهان تجلیل به عمل آوردند.

محفلی که به همین مناسبت ترتیب گردیده بود٬ به تعداد ۴۰۰تن اعم از مقامات دولتی و نماینده گان جامعه مدنی٬ ملا امامان مساجد٬ زنان تجارت پیشه٬ استادان مکاتب و دانشگاه و نمایندگان زنان ولسوالی های ولایت بلخ اشتراک ورزیده بودند.

محفل با تلاوت آیات چند از قرآن کریم تلاوت و نواختن سرود ملی آغاز گردید. متعاقبا ْ پیام محترم سیده مژگان مصطفوی معین پالسی و مسلکی و سرپرست وزارت امورزنان به مناسبت هشتم مارچ توسط شهلا حدید رییس امورزنان ولایت بلخ به خوانش گرفته شد. بعداْ نماینده ریاست های حج و اوقاف و سارا یکی اززنان فعال حقوق زن پیرامون موضوع صحبت نمودند.

قابل ذکر است که نجیب الله غضنفر مدیر ارتباط آگاهی عامه و ارتقای ظرفیت ریاست امورزنان ولایت بلخ گزارش فشرده از فعالیت های ریاست امورزنان ولایت بلخ ارایه نمودند.

در اخیر تحایف که در نظر گرفته شده بود به زنان اشتراک کننده اهدا گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

کمپاین مشارکت زنان در اتنخابات سال 1393 در ولایت بلخ راه اندازی گردید

ریاست امورزنان ولایت بلخ جهت اشتراک هر چی بیشتر زنان در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی سال آینده کمپاین را در شهر مزارشریف مرکز ولایت بلخ راه اندازی نمودند. در این کمپاین بیش از 60 تن از محصلین پوهنتون ولایت بلخ اشتراک ورزیده بودند، و تعهد نمودند که در انتخابات سال اینده سهم فعال در امر راه دهی داشته باشند و کاندید مورد نظر شان را انتخاب کنند.

هدف از راه اندازی این کمپاین تشویق بانوان در سهم گیری فعال درپروسه انتخابات سال آینده گفته شد.


جلسه کمیسیون منع خشونت علیه زنان در ولایت بلخ دایر گردید

جلسه کمیسیون منع خشونت علیه زنان به روز دوشنبه مورخ 6 دلو سال روان با اشتراک نمایندگان 20 ارگان دولتی و غیر دولتی مربوطه در ریاست امورزنان ولایت بلخ دایر گردید.

هدف از این جلسه رسیده گی به قضیه های زنان که در خانه های امن به سر میبرند عنوان گردید.

درجریان جلسه مذکور نمایندگان ارگان ها بالای موضوعات مربوطه جلسه بحث و نظریات شان را ارائه نمودن که در اخیر تصامیم در مورد بهبود امور اتخاذ گردید.


 

فشرده فعالیت های ریاست امورزنان ولایت بلخ سال 1390 و 1391

مرکز آموزشی باغ زنانه ولایت بلخ

دربخش ها موضوع برنامه ها ارگان های همکار مستفید شده گان مجموعه
آگاهی عامه منع خشونت،ارتقای ظرفیت و سویابین UNWOEM -GTZ 19000  
آموزشی کمپیوتر، انگلیسی و سواد آموزی جایکا،RMHC-GTZ-CTI 7780 29794
حرفوی خیاطی حکاکی پروسس مواد غذائی RMHC-GTZ-CTI,ریاست امورزنان 2949