ریاست امورزنان ولایت بلخ

ریاست امورزنان ولایت بلخ

کمپاین مشارکت زنان در اتنخابات سال 1393 در ولایت بلخ راه اندازی گردید

ریاست امورزنان ولایت بلخ جهت اشتراک هر چی بیشتر زنان در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی سال آینده کمپاین را در شهر مزارشریف مرکز ولایت بلخ راه اندازی نمودند. در این کمپاین بیش از 60 تن از محصلین پوهنتون ولایت بلخ اشتراک ورزیده بودند، و تعهد نمودند که در انتخابات سال اینده سهم فعال در امر راه دهی داشته باشند و کاندید مورد نظر شان را انتخاب کنند.

هدف از راه اندازی این کمپاین تشویق بانوان در سهم گیری فعال درپروسه انتخابات سال آینده گفته شد.


جلسه کمیسیون منع خشونت علیه زنان در ولایت بلخ دایر گردید

جلسه کمیسیون منع خشونت علیه زنان به روز دوشنبه مورخ 6 دلو سال روان با اشتراک نمایندگان 20 ارگان دولتی و غیر دولتی مربوطه در ریاست امورزنان ولایت بلخ دایر گردید.

هدف از این جلسه رسیده گی به قضیه های زنان که در خانه های امن به سر میبرند عنوان گردید.

درجریان جلسه مذکور نمایندگان ارگان ها بالای موضوعات مربوطه جلسه بحث و نظریات شان را ارائه نمودن که در اخیر تصامیم در مورد بهبود امور اتخاذ گردید.


از روز مادر در ولایت بلخ تجلیل به عمل آمد

ریاست امورزنان ولایت بلخ به تاریخ 19 جوزا سال روان طی محفل به اشتراک مقامات ادارات دولتی و غیردولتی ولایت بلخ، علما و روحانیون، زنان تجارت پیشه، استادان مکاتب، نماینده گان شورای زنان ولسوالی های ولایت بلخ و بیشتر از 300 تن از شهروندان شهر مزارشریف در سالون کلوپ سحر شهر مزارشریف تجلیل به عمل آوردند.

محفل با تلاوت آیات چند از قرآن مجید آغاز گردید، بعدا ً رابعه مرادی؛ سرپرست ریاست امورزنان ولایت بلخ پیام محترم داکتر حسن بانو غضنفر؛ وزیر امورزنان را به مناسبت بزرگداشت از روز مادر به خوانش گرفتند.

متعاقبا ً محترم محمد ظاهر وحدت؛ معاون مقام ولایت بلخ پیام الحاج سترجنرال عطامحمد نور والی ولایت بلخ رابه مناسبت روز مادر قراعت نمودند، سپس به ترتیب هریک محترم افضل حدید؛ رئیس شورای ولایتی، محترم مولوی امرالدین؛ نماینده ریاست ارشاد و حج واوقاف و محترم نجیبه یک تن از مادران نخبه پیرامون روز مادر و جایگاه  و مقام مادر از دیگاه اسلام صحبت نمودند.

برای 300 تن از زنان حاضر در محفل تحایف اهدا گردید و همچنان به تعداد 10 تن از مادران نخبه تحسین نامه و تحایف از طرف ریاست امورزنان ولایت بلخ در نظر گرفت شده بود تفویض گردید.

قابل یاد آوری می باشد که ریاست امورزنان ولایت بلخ به پیشواز و بزرگداشت از روز مادر با همکاری نهادهای اجتماعی و جارجی نمایشگاه صنایع دستی زنان افغان را راه اندازی نموده بودند، که تعداد زیاد از علاقمندان از این نمایشگاه دیدن به عمل آوردند و اجناس مورد علاقه شان را به قیمت های مناسب از نمایشگاه مذکورخریداری نمودند.

 

 


بر گزاری مسابقات فوتبال بین تیم های مکاتب دختران در ولایت بلخ

به مناسبات فرارسیدن از روز مادر مسابقات فوتبال بین پنج تیم فوتبال مکاتب دختران ولایت بلخ به ابتکار ریاست امورزنان ولایت بلخ وهمکاری ریاست معارف ولایت بلخ، رادیو تلویزون آرزو، سن پطرویم از تاریخ 24 جوزا  راه اندازی گریده بود وبه مدت هشت روز در میدان ورزشی سن پطرویم ادامه داشت.  هداف از راه اندازی این مسابقات تجلیل از بزرگداشت روز مادر وتشویق دختران در عرصه ورزش عنوان گردید. در ختم مسابقات به برنده گان مقام های اول،  دوم، و سوم جوایزاهدا گردید.


گزارش از محفل گرامیداشت روز بین المللی همبستگی زنان ( هشتم مارچ)ولایت بلخ

گزارش از فعالیت ریاست امورزنان ولایت بلخ از بابت ربع اول سال 1391

                                                                                                                                                                                                                    

گزارش مفصل از تجلیل روز جهانی منع خشونت از طرف ریاست امورزنان ولایت بلخ

فشرده فعالیت های ریاست امورزنان ولایت بلخ سال 1390 و 1391

مرکز آموزشی باغ زنانه ولایت بلخ

دربخش ها موضوع برنامه ها ارگان های همکار مستفید شده گان مجموعه
آگاهی عامه منع خشونت،ارتقای ظرفیت و سویابین UNWOEM -GTZ 19000  
آموزشی کمپیوتر، انگلیسی و سواد آموزی جایکا،RMHC-GTZ-CTI 7780 29794
حرفوی خیاطی حکاکی پروسس مواد غذائی RMHC-GTZ-CTI,ریاست امورزنان 2949