ریاست امورزنان ولایت کندز

ریاست امورزنان ولایت کندز

از روزمادر در ولایت کندز تجلیل به عمل آمد

ریاست امورزنان ولایت کندز طی محفلی باشکو به تاریخ ۳۰ جوزا سال روان به اشتراک الحاج اسد الله عمر خیل والی ولایت کندز، دگر جنرال جسیم؛ رییس امنیت ولایت کندز، تعداد از روسا ریاست های و ارگان های دولتی ولایت کندز وبیشتر از صد تن مادران ولایت کندز تجلیل به عمل آمد.

محفل با تلاوت آیات چند از قرآن مجید اغاز گردید معاقبا‌ْ ناهید اصفی؛ سرپرست ریاست امورزنان ولایت کندز پیام محترم الحاج دلبرنظری وزیر امورزنان را به مناسبت روز مادر به خوانش گرفت. سپس الحاج عمرخیل؛ والی ولایت کندز در مورد روز مادر و مقام بزرگ مادر صحبت همه جانبه نمودند.

قابل یاد آوری است که ریاست امورزنان ولایت کندز به مناسبت بزرگداشت از روز مادر به یک تعداد مادران ممتاز و شایسته تحایف را که به همکاری موسسات همکار در نظرگرفته شده بوداهدا کردند.

همچمان به کمک موسسات همکار به تعداد۵۰ تن خانواده های شهدا یک بوجی آرد، سه قطعی روغن و مقدار خرما توزیع نموده اند.

 


از هشتم مارچ روز بین المللی همبستگی زنان جهان در ولایت کندز ‍تجلیل به عمل آمد

ریاست امورزنان ولایت کندز طی محفلی با شکو از هشتم مارچ روز بین المللی همبستگی زنان جهان با اشتراک والی ولایت کندز محترم الحاج اسدالله عمر خیل، محترم نجیب الله عمر خیل؛ شاروال ولایت کندز، روسای ادارت دولتی ولایت کندز، معلمین و شاگردان مکاتب معارف ولایت کندز، خبر نگاران وبه تعداد بیشتر از ۴۰۰ تن از مردان وزنان ولایت کندز به تاریخ ۱۸ حوت سال ۱۳۹۴ در تالار سپین زر تجلیل به عمل آوردند.

محفل با تلاوت آیات چند از قرآن مجید توسط یک تن از بانوان آغاز گردید متعاقباْ سرود ملی کشور بخش گردید و سپس پیام های محمد اشرف غنی؛ رییس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، محترم داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایه جمهوری اسلامی افغانستان و محترم الحاج دلبرنظری؛ وزیر امورزنان به مناسبت بزرگداشت از هشتم مارچ توسط ناهید آصفی؛ سرپرست ریاست امورزنان ولایت کندز به خوانش گرفته شد.