ریاست مراکز حمائیوی زنان ( خانه های امن)

ریاست مراکز حمائیوی زنان( خانه های امن)

تدویر چهل وچهارمین جلسه کمیته انسجام و هماهنگی

 

چهل و چهارمین جلسه کمیته انسجام و هماهنگی، تحت ریاست خانم نازیه فیضی، رئیس مراکز حمایوی وزارت امور زنان ، به تاریخ 10 اسد سال روان، در تالار کنفرانس های ریاست مراکز حمایوی این وزارت، دایر گردید.

هدف از تدویراین نشست، حمایت از مراکز حمایوی زنان متضرر، نهایی ساختن پلان کاری کمیته انسجام، دریافت راه حل برای مشکلات مراکز حمایوی ولایتی، پیگیری تصامیم کارهای عملی صورت گرفته و تعقیب آن در جلسه بعدی عنوان گردیده بود.

در قدم نخست خانم نازیه فیضی، رئیس مراکز حمایوی وزارت امور زنان، با ابرازخوش آمدید برای اشتراک کنندگان، خواهان گزارش از عملی شدن تصامیم جلسات قبلی گردید.

متعاقباً خانم مسیحه فایز و اعضای کمیته انسجام و هماهنگی، در مورد مراکز مشوره دهی یا (FGCS)، فارمت نظارت کمیته هماهنگی، نهایی سازی طرزالعمل کمیته انسجام، مرور و تصحیح کتاب رهنما در مورد سفر به کشور مالیزیا بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در اخیر خانم فیضی، رئیس مراکز حمایوی و اعضای کمیته با نتیجه گیری و ارایه طرح پیشنهادی به جلسات بعدی، خواهان موفقیت بیشتری در عرصه کاری شان شدند.

 


صندوق وجهی مساعدت به قربانیان خشونت

صندوق وجهی مساعدت به قربانیان خشونت

  این صندوق بالاثر پیشنهاد وزارت امور زنان، به منظور حمایت از زنان متضرر خشونت که در حالت خاص قرار داشته و نیازمند جدی مساعدت های عاجل باشند، بتاریخ 11/11/1394 توسط رئیس جمهورکشور افتتاح شد.

رئیس جمهور، اولین شخصی بود که با ریختن قسمتی از پول دارایی خویش به این صندوق، حمایت خود را از قربانیان خشونت های حاد، اعلان داشت.

منابع مالی این صندوق از طریق اشخاص، مؤسسات و نهادهای خیریۀ ملی و بین المللی ، تمویل میگردد.

با ابراز تشکر و امتنان از آنانی که تا الحال به این صندوق کمک کرده اند، آرزومندیم سایر هموطنان ما ، نیز در این ماه مبارک رمضان، مساعدت خویش را بخاطر  رضای خداوند و حصول اجر و پاداش اخروی به حساب بانکی این صندوق واریز نمایند :

حساب دالری ۱۰۰۱۳۳۶۰۹۶۷۱

حساب افغانی ۱۰۰۱۳۳۴۰۳۳۱۴۹

شمارۀ تماس و تفاهم:۰۲۰۲۹۴۶۴۰۶


بسم الله الرحمن الرحیم

اهداف صندوق وجهی مساعدت به قربانیان خشونت

 

- رسیدگی به متضررین و قربانیان خشونتهای حاد فزیکی مثله، سوختگی، ضرب و شتم و تجاوز؛

- مساعدت مالی عاجل جهت انتقال فوری متضرر خشونت به مرکز و یا خارج از کشور؛

- زمینه سازی برای حفظ و نگهداری قربانیان خشونت الی تأمین شرایط و محل مناسب بود و باش؛

- تداوی فوری متضررین خشونت که در وضعیت حاد قرار دارند؛

- اعاشه و اباطه متضررین خشونت در جریان تداوی؛

- مساعدت به مستحقین، نقدی و دایمی نه، بلکه و خدمات مؤقتی، طی یک پروسه شفاف صورت گیرد.


بسم الله الرحمن الرحیم

رهبری صندوق وجهی مساعدت به قربانیان خشونت

صندوق وجهی مساعدت های عاجل برای قربانیان خشونت های حاد، دارای کمیتۀ اجرائیه، حساب بانکی و طرزالعمل میباشد. کمیتۀ اجرائیه صندوق، متشکل از نماینده گان: کمیسیون عالی مبارزه باخشونت، ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، مؤسسات کمک کننده و اشخاص خیر، تحت ریاست وزیر امور زنان میباشد.

وظایف کمیته اجرائیه:

 • بررسی عاجل قضایا و تصمیمگیری در باره کمک و مساعدت،
 • رئیس کمیته اجرائیه با یک عضو آن، صلاحیت مالی برداشت از صندوق را دارند.
 • کمیته اجرائیه تصمیم میگیرد و سکرتریت صندوق و مسوؤل مالی آن، اجراآت میکند.
 • امور سکرتریت این صندوق به عهدۀ ریاست مراکز حمایوی وزارت امور زنان است. 
 • گزاشدهی کمیتۀ اجرائیه به کمیسیون عالی منع خشونت و رهبری دولت،

وزارت امورزنان

معینیت مسلکی و پالیسی

ریاست مراکز حمایوی

صندوق وجهی جهت رسیدګی به قربانی خشونت های حاد

حقوق زن در قانون اساسی به مثابه شهروند برابر تسجیل گردیده است. دولت برای تامین حقوق شهروندی زنان مطابق قانون اساسی مکلفیت جدی داشته و در موارد متعدد در این قانون، حفاظت و حمایت از زنان الزامی دانسته شده است. از جانبی هم قوانین حمایتی برای محافظت زنان به تصویب رسیده است که از جمله می توان از قانون منع خشونت علیه زن، و مقرره مراکز حمایوی زنان نام برد. مطابق بند اول ماده دوم قانون منع خشونت علیه زن ، هدف از این قانون تامین حقوق شرعی و قانونی و حفظ کرامت انسانی زن است و همچنان ماده دوم مقرره مراکز حمایوی، هدف این مقرره را حمایت مطمین جسمی و روانی زن متضرر خشونت یا معروض به خشونت اذعان داشته است.

افغانستان کشوری است که حاكميت عرف و عنعنات مغاير با ارزش‌هاي اسلامي و قانوني، محروميت زنان از حق تعليم و تحصيل، ادامه جنگ‌ها و نا امنی‌ها،‌ فقر و بي‌كاري، ضعف تطبیق قانون و خود كامگي افراد و اشخاص غير مسؤول از ساليان درازي در آن بيداد كرده و اين چالش‌ها، از جمله عوامل عمدۀ  وقوع انواع خشونت عليه زنان  محسوب مي‌گردد كه مبارزه با عوامل فوق الذکر در كنار فعاليت‌هاي انجام شده به تلاش هاي پيگير و دوام‌دار نياز دارد.

زنان قربانی  خشونت های حاد نیازمند کمک بخصوص از ناحيه نگهداري در محل مناسب بود وباش، مصئونيت از خطرات بعدي، تداوي عاجل و فوري و رسيدگي به نيازمندي هاي خويش هستند چرا که از این ناحیه دچار مشكلات فراواني میباشند.

وزارت امور زنان در پرتو برنامه هاي كاري خود، براي حمايت از متضررین خشونت عليه زنان در نظر دارد  صندوقي را بنام صندوق وجهی جهت رسیدگی به قضایای که ایجاب بررسی جدی را می نماید ایجاد واین صندوق داراي حساب بانكي مشخص، کمیته و طرزالعمل می باشد. این كميته توسط كميسيون عالي منع خشونت، نظارت  می شود و از لحاظ اداری توسط وزیر امور زنان و کمیته موظف به پیش برده میشود . كه حمايت حكومت و نهاد هاي ملي و بين المللي و افراد و اشخاص خيرخواه را با خود خواهد داشت.

بنابرین هدف از ايجاد اين صندوق، رسيدگي عاجل به رفع نیاز های جدی قربانیان خشونت های حاد در راستای  انتقال فوري، تداوي، اعاشه و اباطه در داخل و يا خارج از كشور می باشد. وزارت امور زنان می تواند با دست باز و در وقت مناسب از نيازمندان حمايت نمايد، البته اينكه مستفيد شونده گان، چه  كساني و تحت چه شرايطي ميتوانند ازين صندوق مستفيد شوند،‌ شامل طرز العمل خواهد بود.

وزارت امور زنان تلاش خواهد نمود تا منابع مالی  اين صندوق از طریق موسسات و نهاد های خیریه ملی و بین المللی، به همكاري وزارت ماليه تمويل می گردد. همچنان اين وزارت تلاش خواهد كرد تا حمايت افرادی كه خواهان مدد رساني به متضررین خشونت باشند، را نیز براي تمويل اين صندوق جلب نمايد. 


.طرزالعمل  صندوق وجهی جهت رسیدګی به قربانی خشونت های حاد

 

فصل اول -كليات

ماده اول: اين طرزالعمل بر مبناي فقره 3 ماده دوم قانون منع خشونت عليه زن و فقره 2 ماده دوم مقرره مراكز حمايوي زنان در رابطه با حمايت و رسيدگي عاجل به تامين نيازم

ندي هاي اساسي متضرران حاد خشونت عليه زن تهيه و تنظيم شده است.

هدف

ماده دوم: هدف از تهيه و تنظيم اين طرزالعمل حمايت از زن متضرر خشونت كه در حالات خاص قرار داشته و نيازمند کمک های عاجل و مساعدت لازم هستند براي آنها صورت گيرد، و مقاصد ذيل در نظر مي باشد:

1)مساعدت مالي عاجل جهت انتقال فوري متضرر خشونت به مركز  و زمينه سازي نگهداري آن الي تامين محل مناسب براي بود و باش وي

2) تداوي متضررين خشونت عليه زن كه داراي وضعيت حاد و نيازمند توجه جدي صحي در داخل و يا خارج كشور مي باشند.

اصطلاحات

ماده سوم: اصطلاحات آتي در اين طرزالعمل مفاهيم ذيل را افاده مي نمايد:

خشونت : ارتكاب اعمال مندرج ماده پنجم قانون منع خشونت عليه زن

خشونت حاد: ارتكاب اعمال مندرج ماده پنجم قانون منع خشونت عليه زن كه حيات فزيكي زن متضرر خشونت را با خطر مواجه نموده و يا ادامه آن را به شكل طبيعي صدمه مي زند.

وزارت امور زنان: نهاد  دولتي كه در كنار ساير مكلفيت ها و فعاليتهاي خويش، در رابطه با پيگيري حقوق شرعي و قانوني زنان مكلفيت دارد.

كميسيون عالي منع خشونت عليه زن: كميسيوني مركب از 13 عضو كه بر اساس ماده پانزدهم قانون منع خشونت عليه زن تحت رياست وزير امور زنان فعاليت دارد.

صندوق: صندوق وجهي مساعدت عاجل براي متضررين حاد خشونت عليه زن

ماده چهارم: موضوع فعاليت اين صندوق تمويل خدمات عاجل قابل ارائه براي زن متضرر خشونت حاد از طرق مختلف مي باشد .مستفيد شوندگان اين صندوق تمامي زنان و دختران متضرر از خشونت هاي حاد در مركز و تمامي ولايات كشور مي باشند كه مطابق به ماده سيزدهم اين طرزالعمل واجد شرايط استفاده از خدمات اين صندوق هستند.

فصل دوم - اركان صندوق و وظايف مربوطه

ماده پنجم: اين صندوق داراي كميته اجرايي ، سكرتريت و مسئول مالي مي باشد.

ماده ششم: كميته اجرايي صندوق شامل افراد ذيل مي باشد:

 1. وزير امور زنان منحيث رئيس كميته
 2. يك تن از اعضاي كميسيون عالي منع خشونت عليه زن به اساس انتخاب اعضاي آن كميسيون به حيث عضو
 3. يك تن نماينده مسلكي وزارت صحت عامه به اساس معرفي اين وزارت به حيث عضو
 4. يك تن به نمايندگي ارگانها و موسسات بين المللي مساعدت كننده به صندوق به حيث عضو
 5. يك تن به نمايندگي از افراد خير مساعدت كننده به صندوق به معرفي اتاقهاي تجارت به حيث عضو
 6. يك تن نماينده از رياست عمومي اداره امور رياست جمهوري

ماده هفتم:سكرتريت صندوق را رياست مراكز حمايوي وزارت امور زنان به عهده داشته و مسئوليت بخش مالي را نماينده رياست عمومي اداره امور رياست جمهوري به عهده خواهد داشت.

ماده هشتم: جلسه كميته اجرايي در حالات خاص كه يك قضيه خشونت حاد اتفاق افتاده و نيازمند مساعدت عاجل در اين زمينه مي باشد، بنا به دعوت رئيس كميته تدوير مي يابد.

ماده نهم: كميته اجرايي داري وظايف ذيل مي باشد:

 1. بررسي عاجل قضيه ارجاع شده به اين كميته و تصميم گيري راجع به مساعدت يا عدم مساعدت به قضيه مذكور حداكثر در مدت 2 روز
 2. ارائه خدمات مربوط به صندوق براي متضرر خشونت حاد از طريق رياست مراكز حمايوي بلافاصله بعد از دريافت تصميم كميته اجرايي صندوق حداكثر در مدت 2 روز

ماده دهم: كميته اجرايي گزارش اجراات صورت گرفته و چگونگي مصرف وجوه نقدي براي قضاياي خشونت هاي حاد كه از طريق اين صندوق به آنها مساعدت صورت مي گيرد را در ختم پروسه خدمات دهي به متضرر خشونت حاد،  تهيه نموده و به كميسيون عالي منع خشونت عليه زن ارائه مي نمايد.

فصل سومخدمات و شرايط ارائه آن

ماده يازدهم: در جلسه كميته اجرايي در ابتدا روي قضيه مورد نظر بحث و تحليل صورت گرفته و در صورتي كه آن قضيه واجد شرايط باشد، در زمينه تمويل وجوه مالي خدمات مورد نظر از طريق سكرتريت و مسئول مالي صندوق اقدامات عاجل صورت مي گيرد.

ماده دوازدهم: مصاديق خشونت هايي كه واجد شرايط براي تمويل و ارائه خدمات مي باشد، بدون درنظر داشت اينكه اين خشونت در سطح خانواده يا محيط كار و اجتماع اتفاق افتاده باشد،  عبارت است از:

 1. انواع صدمات شديد فزيكي به جسم زن اعم از بريدگي لب، بيني ، زبان و يا ساير اعضاي بدن
 2. انواع سوختگي هاي شديد صورت يا ساير اعضاي بدن
 3. قضاياي تجاوزات جنسي بر دختران خردسال كه نيازمند تداوي عاجل مي باشد
 4. سایر قضایای حاد

ماده سيزدهم: خدمات ارائه شده توسط اين صندوق براي موارد ياد شده در ماده دوازدهم اين طرزالعمل عبارت است از:

 1. پرداخت كليه بخش  مصارف بود و باش متضرر خشونت حاد الي زماني كه زمينه استفاده از ساير مراكز حمايوي زنان براي وي مهيا مي گردد.
 2. پرداخت كليه مصارف تداوي و جراحي هاي مربوطه در شفاخانه هاي دولتي، غير دولتي و يا خارج از كشور مطابق به اسناد معتبر تاييد شده توسط وزارت صحت عامه و يا سفارت افغانستان مقيم كشور مربوطه
 3. پرداخت كليه یا  مصارف رفت و برگشت متضرر خشونت حاد و يك نفر پايواز آن به مركز يا خارج كشور

ماده چهاردهم:  قضاياي خشونت كه امكان تداوي آنها در شفاخانه هاي دولتي داخل كشور وجود داشته باشد، واجد شرايط براي استفاده از خدمات اين صندوق نمي باشد  . در رابطه با تصميم گيري اينكه كدام قضيه امكان تداوي آن در شفاخانه هاي دولتي وجود دارد يا خير ، رياست مراكز حمايوي وزارت امور زنان طي استعلام نظر متخصصين مسلكي وزارت صحت عامه را خواستار شده و بعد از ارائه عاجل نظر اين متخصصين، در زمينه از سوي كميته اجرايي تصميم لازم اتخاد مي گردد.

فصل چهارم - سرمايه و منابع مالي صندوق

ماده پانزدهم: وزارت امور زنان طور مساعدت از طريق بودجه سالانه خويش مبلغي را براي سرمايه و منبع مالي اين صندوق تخصيص مي دهد ، اما سرمايه و منابع مالي عمده اين صندوق از طريق موسسات ، نهادها و شخصيت هاي حقيقي و حقوقي خير ملي و بين المللي تمويل مي گردد.

ماده شانزدهم: وزارت امور زنان تلاش مي نمايد سالانه در روزهاي بزرگداشت از محو خشونت عليه زن ، -                        محفلي را به هدف تشويق براي دريافت عوايد و تمويل وجوه مالي اين صندوق با اشتراك موسسات، نهادها و شخصيت هاي حقيقي و حقوقي خير ملي و بين المللي تدوير نمايد. مصارف محفل يادشده از حساب بانكي صندوق  البته با درنظر داشت ماده هفدهم اين طرزالعمل قابل پرداخت مي باشد.

ماده هفدهم: وزارت امور زنان در هماهنگي با وزارت ماليه، يك حساب مشخص بانكي را براي اين صندوق در يكي از بانكهاي معتبر كشور باز نموده تا عوايد و وجوه مالي اين صندوق ، اعم از اينكه از بخش دولتي باشد يا غير دولتي، به منظور استفاده عند الموقع در آن نگهداري گردد. صلاحيت امضاي اسناد مالي براي برداشت از حساب بانكي با وزير امور زنان و يك تن از اعضاي كميته اجرايي صندوق ، به انتخاب ساير اعضا ، مي باشد. بدين ترتيب كليه اسناد مالي مربوطه بايد داراي دو امضاي مذكور باشد. البته  وزير امور زنان مي تواند اين صلاحيت را در زمان غيابت خويش كتبا به يك عضو ديگر كميته اجرايي تفويض نمايد.

ماده هجدهم: رياست مراكز حمايوي چگونگي پرداخت وجوه مالي به منظور تمويل خدمات قابل ارائه توسط اين صندوق را هماهنگ مي نمايد. البته در حالاتي كه قضيه بسيار عاجل باشد ، وزير امور زنان مي تواند بدون تدوير جلسه كميته اجرايي الي مبلغ معادل يك هزار دالر امريكايي را حكم نموده و بعدا اسناد و دلايل مربوطه به جلسه كميته اجرايي مورد بحث قرار مي گيرد.

ماده نوزدهم: اين طرزالعمل در نوزده ماده تهيه وتنظيم گرديد كه بعد از تاييدي و امضاي اعضای عالی کمیسیون منع خشونت علیه زن  مدار اعتبار و اجرا مي باشد.


 چهل و دومین جلسه کمیته انسجام و هماهنگی ریاست مراکز حمایوی

چهل و دومین جلسه کمیته انسجام و هماهنگی، تحت ریاست نازیه فیضی رئیس مراکز حمایوی، به روز دوشنبه، مورخ 20 ثور 94 در وزارت امور زنان برگزار گردید.

در این نشست، روی پلان اعضای کمیته انسجام و هماهنگی، تعدیل ماده4 و 16 مقرره مراکز حمایوی و روی استراتیژی ریاست مراکز حمایوی غور و بررسی لازم به منظور غنامندی بهتر صورت گرفت.