ریاست هماهنگی ارتباط امور ولایات

سفر هییت موظف به ریاست های امورزنان ، مراکز حمایوی زنان و محابس اناثیه ولایتهای  جوزحان وسرپل

هییت موظف متشکل از نازیه فیضی؛ رییس مراکز حمایوی وزارت امورزنان، دیپلوم انجنیر حسینه مخلص؛ رییس هماهنگی و ارتباط ولایات وزارت امورزنان  و گلرخ بدخشی؛ وارسی کننده آمریت تفتش وزارت امورزنان  به اساس حکم مقام رهبری وزارت امورزنان به تاریخ ۱۱ برج جوزا سال روان از ریاست های امورزنان، مراکز حمایوی زنان و محابس اناثیه ولایت های جوزجان وسرپل دیدن به عمل آوردند.

هدف از این بازدید؛ نظارت از فعالیت های ریاست های امورزنان ، مراکز حمایوی و محابس اناثیه ولایت جوزجان و سرپل عنوان گردیده است. قابل یاد آوری است که در جریان این سفر سنگ تهداب مراکز اصلاح و تربیت  اطفال در مراکز آموزشی باغ های زنانه آن ولایتات گذاشته شد.

هییت موظف تمامی امور و فعالیت های ریاست های زنان ولایت جوزجان و سرپل را بررسی نموده مشکلات که ریاست امورزنان با آنها مواجع هستند شناسایی و جهت حل مشکلات هدایات لازمه ارایه نموده و وعده همکاری نمودند.

همچنان هییت موظف از مراکزحمایوی زنان و محابس اناثیه زنان آن ولایت ها نیز دیدن و نظارت به عمل آوردند مشکلات زنان زندانی را سمع نموده وعده همکاری درحل ورفع مشکلات شان نمودند. 


تدویر پروژه تقویت ساختاری و توانمند سازی وزارت امور زنان

ورکشاب سه روزه ی خدمات حمایوی برای زنان، با حمایت پروژه مور، تطبیق کننده Asia Foundation و تمویل کننده USAID، برای ریاست های امور زنان دوازده ولایت کشور، تحت ریاست شاه جهان یزدان پرست، سرپرست معینیت مسلکی وزارت امور زنان، به تاریخ 30 قوس سال روان، در تالار سینمای زینب وزارت امور زنان برگزار گردید.

 هدف از تدویراین سیمنار، معرفی یک ابتکار جدید از وزارت امور زنان و رهنمایی خدمات حمایوی برای زنان، آموزش ریاست های امور زنان منحیث اولین تطبیق کنندگان این ابتکار بود.

جلسه با تلاوت کلام الهی آغاز گردیده در قدم نخست خانم شاه جهان یزدان پرست، سرپرست معینیت مسلکی وزارت امور زنان، با رسانیدن پیام الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان، حسینه مخلص، رئیس ارتباط ولایات وزارت امور زنان ، ضمن خوش آمدید به اشتراک کنند گان این نشست، خواهان سهم گیری فعال اشتراک کنند گان گردید.

سپس گراننده گان این ورکشاپ، با ارائه سلاید های درسی، پرو گرام را آغاز کردند و (WSS) که همانا سهولتی است که ذریعه آن، دختران و زنان (مراجعین) میتوانند در مورد نگرانی های مربوط به خود ویا خانواده خود، معلومات به دست بیاورند را، به معرفی گرفتند.

در این نشست خانم کرول، متخصص توسعه سازمانی، آقای لطیف بشردوست، معاون پروژه مور در وزارت امور زنان، روسأ و آمرین ریاست های امور زنان، ولایت کابل، کاپیسا، لوگر، میدان وردک، پنجشیر، پروان، بغلان، بلخ، فاریاب، جوزجان، سمنگان و سرپل حضور داشتند بالای موضوعات؛ میتود های آموزش، پذیرش زنان متضرر، محیط آرام بخش برای مراجعین، ثبت معلومات مراجعه کننده (چی نوع معلومات و چرا)، خانه پوری فورم ارزیابی ابتدایی، رجعت و مراحل رجعت دهی (افراد متضرر به ارگان های مربوط شان راجع شوند)، دادن مشاوره های روانی و اجتماعی، گزارش دهی ماهوار و ربعوار از آمار پروژه خدمات حمایوی برای زنان از ریاست های ولایتی به وزارت امور زنان، بحث و تبادل نظر کردند.

 در اخیر خانم یزدان پرست، با ابراز خرسندی از تمویل کنندگان این پروژه، برای روسأ و آمرین ولایات تأکید کردند که (WSS) را به صورت جدی وارد عمل بسازند و خواهان موفقیت بیشتری در عرصه کاری شان شدند.


ریاست هماهنگی ارتباط امورولایات

 

 هیاات رسمی  از سوی وزارت امور زنان به منظور پیشبرد اهداف پروژه ی (MORE) عازم ولایت کاپیسا شدند

 به تاریخ 1392/11/27 هیاتی از سوی وزارت امور زنان در بخش های نظارت و ارزیابی, ارتقای ظرفیت, هماهنگی و ارتباطات به منظور پیشبرد اهداف پروژه ی (MORE) عازم ولایت کاپیسا شدند.

هیات متذکره, در باره ی اهداف پروژه ی (MORE) صحبت های همه جانبه با مسولان ریاست امور زنان ولایت کاپیسا کردند, و تمام دوسیه های مدیریت های ریاست امور زنان ولایت کاپیسا از سوی این هیات بررسی شد, که در نتیجه کمی و کاستی ها موجوده رفع شد.

و همچنان در رابطه به ارزیابی و نظارت به رییس و کارمندان ریاست امور زنان آن ولایت در رابطه به خانه پری شاخص های پلان کاری ملی برای زنان و شکل گزارش دهی, معلومات ارایه شد.

پروژه ی مور (MORE) یک پروژه ی تقویت ساختاری و توانمند سازی وزارت امور زنان میباشد.

 


کارگاه آموزشی سه روزه ریاست های ولایتی امور زنان در مرکز وزارت امور زنان برگزار شد

به تاریخ 8 جدی سال 1392 کارگاه سه روزه ی آموزشی برای ریاست های امور زنان ولایت های کابل, پروان, کاپیسا, پنجشیر, میدان وردک, غزنی, پکتیا, لوگر, لغمان و کنرها از سوی وزارت امور زنان در مقعر این وزارت برگزار شد.

هدف اصلی از این کارگاه آموزشی, تقویت ظرفیت ریاست های ولایتی امور زنان در زمینه ی تطبیق موثر پلان های کاری ملی برای زنان افغانستان و نظارت از نحوه ای تطبیق آن در سطح ولایت ها, بوده است.

این کارگاه آموزشی به اثر سعی و تلاش ریاست هماهنگی امور ولایات و به همکاری پروژ ی (مور) بنیاد آسیا ( آسیا فوندیشن) برگزار شده بود.


گزارش سفر محترمه انجنیر حسینه مخلص رئیس  هماهنگی امور زنان وارتباط ولایت به ولایت لغمان

محترمه انجنیر حسینه  مخلص رئیس  هماهنگی امورارتباط و لایت با هیت همرا ه شان محترم نثار احمد زاهد آمر ارزیابی دیتابیس وسوانع، مطابق حکم شماره 1367 مورخ 21/1/1392 مقام وزارت امور زنان عازم ولایت لغمان شدند .

هدف این سفر معرفی محترمه شاه بی بی سعیدی رئیس  جدید امور زنان ولایت لغمان بوده .

خانم مخلص دراین سفر با محترم جنعیت الله حمیدی معاون والی ولایت لغمان ملاقات نمودند ودراین ملاقات مکتوب معرفی رئیس امور زنان ولایت لغمان را به طور رسمی با حضور داشت مقامات ولایت لغمان به خوانش گرفته وخانم سعیدی رابه دفتر کار شان همرائی نمودند وبرای شان آرزو موفقیت درعرصه کارهای یشان وخدمت به زنان ولایت  لغمان نمودند.


گزارش ربع اول ریاست هماهنگی و ارتباط امور ولایت1391