ریاست هماهنگی خدمات اجتماعی و اقتصادی زنان

جشن صنایع ملی در شهر مزارشریف

جشن صنایع ملی از سوی اداره حمایه از سرمایه گزاری افغانستان در هوتل الماس باحضور استاد عطامحمد نور؛ والی ولایت بلخ، وزیر تجارت و صنایع، قربان احمد حقجو؛ رییس اداره ایسا، وکلا پارلمان و نمایندگان سفارت خانه ها در شهر مزارشریف برگزارشد.

هدف از این جشن انکاس پیشرفت های سکتور صنعت کشور در سال های اخیر، بحث روی چالش ها فراه راه صنعتکاران عنوان شده است.

که این جشن به نماینده گی از وزارت امورزنان مارخ یوسفزی؛ رییس امورفرهنگی اشتراک نموده بود. خانم یوسفزی در رابطه به در مورد برنامه های باالویت و پلانها و دست آورد های وزارت امورزنان در راستای توانمندی سازی زنان درعرصه اقتصادی، صحبت کردن و حمایت وزارت امورزنان را در تقویت گروپ کاری زنان متشبث اعلان نمودند.

در حاشیه این نشست نمایشگاه ملی صنعتکاران رسما افتتاح شد که برای چهار روز ادامه داشت از ۹۵ غرفه در این نمایشگاه ۳۰ غرفه به طور رایگان به بانوان اختصاص داده شده بود.