استراتیژی ها، پالیسی ها و پلان ها

 


پلان صدروز سوم وزارت امورزنان (اول جدی سال ۱۳۹۴ الی ۱۰ حمل سال ۱۳۹۵ ) دانلود


پلان صدروز دوم وزارت امورزنان ( سنبله  الی قوس سال ۱۳۹۴) دانلود