بیوگرافی روسا

 

بیوگرافی مختصر دیپلوم انجنییر حسینه مخلص

رئــــــیس همـــــاهنـــگی و ارتــــباط ولایـــــات

انجنییر مخلص بنت عبدالرزاق در سال 1961 درولایت جوزجان متولد گردیده. وی تحصیلات ثانوی خود را درلیسه عالی خدیجه جوزجانی به پایان رسانید.سپس تحصیلات عالی خود را در پوهنتون پل تخنیک کابل به سویه ماستری در رشته الکترومیخانیک در سال 1985 به پایه اکمال رسانید.خانم مخلص پیش از دودهه در ارگان های مختلف دولتی خدمت شایان نموده اند و در دوران خدمت خویش تجارب کافی کسب نموده اند.وی به زبان های پشتو، ازبکی و انگلیسی بلدیت دارند. ایشان منحیث رئیس ریاست هماهنگی و ارتباط ولایات وزارت امورزنان اکنون ایفای وظیفه می نماید.

 


 

خلص سوانح ماهرخ یوسفزی

ماهرخ، سال1345خورشیدی در شهر مزار شریف- دیار مولاعلی- زاده شد وكنار شش برادر و چهار خواهر خود در كانون خانواده استاد نعمت الله " اسود " شاعر و نویسندۀ شهير افغانستان، پرورش يافت.

ماهرخ سال(1350) شامل مكتب (تجربوي)گرديد و آموزش دوره هاي ابتدايي، متوسط و ثانوي مكتب را موفقانه تمام كرد و سال(1359)  از ليسۀ ( سلطان رضيه مزارشريف) فارغ التحصيل شد.

  • او، سال1360 از طريق كانكور، شامل فاكولتۀ ساینس پوهنتون کابل گرديد و سال 1363 از رشته ریاضیات فارغ شد.
  • ماهرخ يوسفزي؛ سال (1364)، بحيث معلم آمرديپارتمنت رياضي و فزيك در ليسۀ سلطان رضيه شامل دورۀ خدمت گرديد. سال 1368 از معلمي مكاتب به استادي دیپارتمنت ریاضی و فزیک فاكولتۀ طب بلخ ارتقا كرد. او، دو دهه در مربوطات وزارت های معارف و تحصیلات عالی مصروف تربيۀ اولاد وطن بود.
  • يوسفزي؛ سال(1375) مثل هزاران زن ديگر از شلاق طالبان؛ پناهندۀ شهر پيشاور شد. در دیار هجرت به حیث استاد فاكولتۀ کمپیوتر ساینس انستیتوت آموزشی افغان خدمت ميكرد و منحيث ترينر، ورکشاپ ها و سیمینارهاي حقوق زن، منع تبعيض و خشونت، تأمين صلح و رفع منازعه را داير مي نمود.
  • يوسفزي، سال 1382 به وطن برگشت و باز هم معلم شد.
  • او سال (1386) پست ریاست تر بیه معلم بلخ را از طريق اشتراك در برنامۀ رقابت آزاد كميسيون اصلاحات اداري وخدمات ملكي، احراز نمود.
  • سال(1389) بازهم از طريق اشتراك موفقانه در برنامۀ رقابت آزاد كميسيون اصلاحات اداري وخدمات ملكي، در وزارت دولت در امور پارلمانی بحيث کار شناس مسلکی اقتصاد مقرر شد.
  • قرار حکم نمبر (6001) مؤرخ21/9/1391 مقام ریاست جمهوری دولت اسلامي افغانستان مبني بر سپري نمودن موفقانه برنامه رقابتي كميسيون اصلاحات اداري و خدمات ملكي، به حیث رئیس همآهنگی خدمات اجتماعی و اقتصادی وزارت امور زنان ( بست دوم) مقرر گردید.
  • او به پاس خدمات شايسته، حايز تقدیر نامه هاي درجه اول، دوم و سوم وزارت هاي معارف، امور پارلمانی و رياست جمهوري گرديده است.
  • ماهرخ يوسفزي بعد از مرگ پدر، متكفل خانواده سي و سه نفری گرديده، به اتفاق مادرش، آرزومند زیارت خانه کعبه شریف ميباشد.
  • شمارۀ مبايل: 0799354915

ايميل آدرس: Neyar200@hotmail.com

 

 


 

 

بیوگرافی نـازیه فیضــــــــی

رییس مراکز حمایوی زنان         

                                                                         

نازیه فیضی فرزند سراج الدین در سال 1342 خورشیدی در یک خانواده ای روشنفکر در ولایت کابل تولد شده است.

وی تحصیلات عالی خود را در رشته ی قضا و حارنوالی در پوهنحی حقوق پوهنتون کابل به پایه ی اکمال رسانیده است , از سال 1368 تا به حال در بخش های مختلف دولت خدمت کرده است و اکنون به حیث رییس مراکز حمایوی وزارت امور زنان ایفای وظیفه میکند.