اخبار

 • جلسه کمیته توانمندسازی زنان

  رده : عمومی

  جلسه کمیته توانمند سازی زنان امروز یک شنبه مورخ 28/11/1397ه.خ تحت ریاست الحاج دلبرنظری وزیر امور زنان ج.ا.ا در تالار کنفرانسهای وزارت امور زنان برگزار شد. در این جلسه معینان وزارتخانه های خارجه، عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، معارف، تجارت و اقتصاد،...

 • ملاقات وزیر امور زنان با رییس حاکمیت قانون دفتر یونما در کابل

  رده : عمومی

  الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان با رییس حاکمیت قانون دفتر یونما در کابل به روز دوشنبه 29 دلو 1397 هجری خورشیدی در دفتر کارش ملاقات نمود. رییس حاکمیت قانون دفتر یونما در کابل، در رابطه به نقش وزارت امور زنان، وضیعت زنان و مبانی قانونی، قانون حل...

 • اعلامیۀ مطبوعاتی وزارت امور زنان 29-11-1397

  رده : عمومی

  از ریاست امور زنان ولایت بلخ گزارش شده است ؛ که خانمی به اسم شکیبا بنت یوسف مسکونه ولایت بلخ مبنی بر شکنجه مسمات شاه کوکو امباق وی و عبدالفتاح برادر اندرامباق اش به قتل رسیده است . وزارت امور زنان ج.ا.ا ضمن تقبیح این اعمال زشت که خلاف...

 • جلسه هماهنگی فعالیت های مسوولین واحدهای جندر

  رده : عمومی

  جلسه هماهنگی فعالیت های مسوولین واحدهای جندر و ریاست های پلان و پالیسی وزارت ها و ادارات مستقل دولتی تحت رهبری الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان به روز دوشنبه 22 دلو 1397 هجری خورشیدی در تالار سینما زینب، برگزار شد. هدف از...

 • استراتیژی ملی جوانان

  رده : عمومی

  جلسه‌ی به منظور نظر خواهی و پیشنهادات وزارت امور زنان در رابطه به استراتیژی ملی جوانان با حضور محترم نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان با شفیق سرحد مشاور پالیسی ریاست اجرائیه، نورمحمد مراد مسوول بخش جوانان دفتر UNFPA، احمد جواد...

 • ملاقات وزیر امور زنان با گروهی جوانان بنیاد نواندیشان

  رده : عمومی

  الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان ج.ا.ا به سه شنبه مورخ 16/11/1397ه خ، ریس و جمعی از جوانان نخبه بنیاد نواندیشان حوزه غرب کشور را در تالار کنفرانسهای وزارت امورزنان ملاقات نمود. گفته میشود هدف اصلی این دیدار، بحث و گفتگو پیرامون مشکلات و چالشهای...

 • برنامه‌ی آگاهی عامه جهت تعمیم تجارب روسأی ولایتی امور زنان

  رده : عمومی

  برنامه‌ی آگاهی عامه جهت تعمیم تجارب روسأی ولایتی امور زنان و افزایش مشارکت زنان در عرصه های مشارکت سیاسی و حضور آگاهانه زنان در پروسه صلح، انتخابات، منابع بشری و حقوق خانواده با حضور محترم نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان به روز...

 • برنامه‌ی آگاهی عامه جهت تعمیم تجارب روسأی ولایتی امور زنان

  رده : عمومی

  برنامه‌ی آگاهی عامه جهت تعمیم تجارب روسأی ولایتی امور زنان و افزایش مشارکت زنان در عرصه های مشارکت سیاسی و حضور آگاهانه زنان در پروسه انتخابات، صلح و حقوق خانواده با حضور هیأت رهبری وزارت امور زنان، مشاورین و روسأی امور زنان 17 ولایت به روز...

 • اعلامیه مطبوعاتی 7 دلو 1397 وزارت امورزنان

  رده : عمومی

  بر بنیاد گزارش های رسیده از ریاست امور زنان ولایت ننگرهار مبنی بر اینکه بانوی به اسم ترینا بنت امین الله توسط شوهرش عبدالطیف ولد متین مسکونه مرکز ولایت لغمان به شکل وحشیانه به قتل رسیده است. هیات رهبری وزارت امورزنان د.ج.ا.ا. هر نوع خشونت علیه...

 • برنامه دو روزه آگاهی عامه برای روئسای امور زنان 34 ولایات کشور

  رده : عمومی

  برنامه آگاهی دهی عامه برای روئسای ولایات کشور به هدف تعمیم تجارب روئسای ولایتی به منظور افزایش مشارکت زنان در عرصه های مختلف بخصوص مشارکت سیاسی به روز یکشنبه مورخ 7 دلو سال روان تحت ریاست الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان جمهوری اسلامی افغانستان در...

صفحه 9 از 148