اخبار

 • انکشاف و پیشرفت جهت تطبیق بهتر پلان کاری ملی برای زنان افغانستان


  دومین ورکشاپ ارزیابی و هماهنگ سازی برنامه با اولویت ملی وزارت امور زنان به تاریخ 6 سرطان به اشتراک مقامات و مسوولین عالی رتبه وزارت امور زنان و نمایندگان موسسات بین المللی همکار در هوتل کابل سرینا دایر گردید. هدف از تدویر این ورکشاپ مرور و...

 • اولین ورکشاپ چگونگی ثبت دارایی های مقامات عالی رتبه وزارت امور زنان


  اولین ورکشاپ چگونگی خانه پری فورم ثبت دارایی های مقامات عالی رتبه وزارت امور زنان به همکاری اداره عالی نظارت برتطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری به تاریخ 7 سرطان در تالار سینما زینب دایر شد. در این ورکشاپ پوهنمل داکتر حسن بانو غضنفر...

 • امضای سه تفاهمنامه همکاری وزارت امور زنان با وزارت عدلیه، دفتر اکتید و موسسه سیوا


  وزارت امور زنان تفاهمنامه های همکاری میان این وزارت و اداره حمایت از حقوق بشر وزارت عدلیه، دفتر اکتید و موسسه سیوا کشور هندوستان را به تاریخ 5 سرطان در تالار کنفرانس وزارت امور زنان به امضا رساند. هدف از امضای این تفاهمنامه های همکاری مطالعه،...

 • افتتاح باغ زنانه در ولایت سرپل


  باغ زنانه ولایت سرپل طی محفلی به اشتراک پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان، سید انور رحمتی والی ولایت سرپل، قوماندان امنیه، رییس امنیت، رییس اطلاعات وفرهنگ، رییس معارف، سایر اعضای هیئت رهبری و تعدادی از زنان نخبۀ آن...

 • ورکشاپ ارتباط عامه و رسانه ها


  ورکشاپ ارتباط عامه و رسانه ها ورکشاپ ارتباط عامه و رسانه ها از سوی دفتر USAID به همکاری موسسه ASGPبه 25 تن از کارمندان ریاست ارتباط عامه و تبلیغات جندر وزارت امور زنان به تاریخ 4 سرطان دایر شد. پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مسلکی و پالیسی...

 • ورکشاپ " ارایه تجارب ایران در مورد صحت مادران و مادری مصؤن"


  ورکشاپ یک روزه تحت عنوان " ارایه تجارب ایران در مورد صحت مادران و مادری مصؤن" برای 30 تن از کارمندان وزارت امور زنان از سوی ریاست امور فرهنگی و اجتماعی این وزارت به تاریخ 25 جوزا دایر شد. در این ورکشاپ فاطمه رخشانی مدیر کل آموزش و...

 • شب شعر به مناسبت گرامیداشت از روز مادر


  به مناسبت بزرگداشت از 24 جوزا روز فرخندۀ مادر و به مناسبت هفته دوستی زنان افغانستان و ایران محفل شب شعر از سوی ریاست امور فرهنگی و اجتماعی وزارت امور زنان به تاریخ 25 جوزا در تالار سینما زینب دایر شد. در این محفل، هیئت رهبری وزارت، مبارز راشدی...

 • افتتاح نمایشگاه صنایع دستی زنان افغان- ایران


  نمایشگاه صنایع دستی زنان افغانستان - ایران به پیشواز 24 جوزا روز خجسته مادر وهفته دوستی زنان افغان و ایران از سوی وزارت امور زنان به تاریخ 23 جوزا افتتاح گردید. در این محفل علاوه بر هیئت رهبری وزارت امور زنان، آمنه افضلی وزیر کار وامور...

 • تجلیل از روز مادر


  وزارت امور زنان از 24 جوزا روز خجستۀ مادر با تدویر همایشی در تالار سینما زینب تجلیل به عمل آورد. در این محفل هدایت امین ارسلا وزیر ارشد جمهوری اسلامی افغانستان، آمنه افضلی وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، اعضای پارلمان، معاون سفیر...

 • پیام وزارت امور زنان: خطاب به مادران عزیز،


  بیست و چهار جوزا، روز مادر فرا رسید. يقيناً كه همه فرزندان در چنين روزي به رسم اجدادي، دست های مادران را میبوسند وهدایای خود را پیشکش می کنند و این روز خجسته و فرخنده را تبریک و تهنیت گفته، از خداوند حنان و منان برايشان، طول عمر، سلامتی و خرسندی...