نقـــــش زنان در جامـــــعه

کنفرانس یکروزه تحت عنوان ( نقش زن در جامعه افغانی) به اشتراک (150) تن روسای ادارات دولتی ، مسوولین دفتر یوناما ، محصلین طبقه ذکور واناث، نهاد های جامعه مدنی وژورنالیستان، به تاریخ 8 اسد سال 1396، در تالار کنفرانسهای پوهنتون حکیم سنایی ولایت بغلان تدویر گردید

در این کنفرانس علاوه از پریزنتیشن  که توسط دو تن از استادان مجرب موسسه GIZ  و RCD ارایه میگردید در ضمن بحث های همه جانبه پیرامون نقش زن در جامعه افغانی، تبادل نظر گردید.

قابل یاد آوری است که این کنفرانس با حمایت مالی دفتر GIZ/RCD با هماهنگی ریاست امور زنان ولایت بغلان تدویر گردیده بود