ورکشاپ آموزشی نقش زنان در تغییر اقلیم و آلودگی هوا

 ورکشاب آموزشی نقش زنان در تغییر اقلیم و آلودگی هوا با همکاری وزارت امور زنان از سوی اداره مستقل محیط زیست به تاریخ 20 حوت 1396خورشیدی در تالار سینما زینب تدویر گردید.

این ورکشاپ به منظور آگاهی دهی از تغییر اقلیم و نقش زنان در جلو گیری از تغییر اقلیم، کاهش آلودگی محیط زیست و استفاده از منابع سالم و صحی به مناسبت هشتم مارچ برگزار گردید.

نخست خانم نبیله مصلح؛ معین مالی و اداری وزارت امور زنان پیرامون تغییر اقلیم و نقش زنان در آلودگی هوا صحبت نموده، افزود:"چنین ورکشاپ ها در امر آگاهی دهی جامعه و بویژه خانم ها از حفاظت محیط زیست، کاهش آلودگی ها، استفاده درست از منابع آبی و سایر منابع سالم طبیعی بسیار مفید و موثر است و زنان میتوانند با غرس یک نهال و ایجاد ساحه سبز در محیط خانه در جلوگیری از تغییر اقلیم کمک کنند."

سپس متخصصین اداره محیط زیست در مورد نقش زنان در حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از آلودگی هوا و آلودگی های خطر ناک محیط زیست برای مشمولین ورکشاپ معلومات داده، پریزنتیشن های را نیز در این مورد ارایه کردند.

قابل یاد آوریست که به مناسبت تجلیل از روز محیط زیست هیئت رهبری وزارت امور زنان چند اصله نهال را نیز در صحن وزارت امور زنان غرس نمودند.