تــدویر کمــــیته باز نـگری پالـیسی ها

کمیته باز نگری پالیسی ها، تحت ریاست الحاج سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، با اشتراک کمیشنر کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، نماینده وزارت مالیه، رؤسا و کمیته بازنگری پالیسی های این وزارت، به تاریخ 16 عقرب سال 1396، در تالار کنفرانس های وزارت امور زنان دایر گردید.

هدف از تدویر این نشست، غنی سازی و بازنگری پالیسی ها عنوان شده است.

در نخست خانم وردک، با ابراز خوش آمدید به اشتراک کنندگان طی سخنانی افزود؛ وزارت امور زنان در جهت تقویت پالیسی ها برای زنان تلاش مینماید و در این راه گام های مؤثری را برای توانمند سازی و بهبود وضعیت زنان برداشته است تا بتوانیم به مشکلات زنان رسیدگی نماییم.

سپس اشتراک کنندگان روی، طرح، تدوین، باز نگری پالیسی ها و افزایش زنان در ادارات خدمات ملکی صحبت نموده مشکلات زنان را به بررسی گرفتند.