مراســـــــم خـــتــم قــرآن در وزارت امور زنـــــان

مراسم ختم قران عظیم الشأن، جهت اتحاف دعا به روح و روان شهدای اخیر در کشور، با حضور داشت الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان و با اشتراک روسأ، آمرین و کارمندان این وزارت، به تاریخ 6 سنبله سال 1396، در تالار سینما ذینب دایر گردید.

در نخست وزیر امور زنان، با تقبیح نمودن حملات انتحاری طی سخنانی افزود؛ انتحاری های را که دشمنان افغانستان در  اماکن مقدس (مسجد) انجام میدهند، دین مبین اسلام عمل این وحشی صفتان را بصورت فصیح و واضع رد کرده است و اسلام عزیز در هیچ موارد با کارکرد این اجیران و مذدوران قرن همخوانی ندارد و همچنان علاوه نمود؛ ما به حیث نماینده زنان افغان، با وساطت همین ختم قرآن عظیم الشأن برای قوای مصلح کشور آرزوی موفقیت می کنیم تا بتوانند در محار نمودن حملات دشمنان افغانستان همیشه کامیاب و سرفراز باشند.

سپس اشتراک کنندگان با خوانش پاره های از کلام الهی (قرآن شریف) به روح و روان شهدای گلگون کفن کشور اتحاف دعا نمودند.