نهال شانی در باغ شهر آرای کابل

هیئت رهبری وزارت امورزنان  به پیشواز سال نو هجری خورشیدی درباغ شهر آرای ولایت کابل به تعداد 60 اصله نهال غرس نمودند.

در این مراسم الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان کشور، حاجی اسد الله کاکر، معاون شورای ولایتی زابل و عوض بیک وکیل شورای ولایتی سمنگان با جمعی از روسا و کارمندان وزارت امور زنان اشتراک نموده بودند .

وزیر امور زنان ضمن سپاسگزاری از همکاری پروگرام محیط زیست ملل متحد و اداره محترم ملی حفاظت محیط زیست کشور گفت: "اگر زنان از مشکلات و معضلات زیست محیطی و روش های مقابله با آن آگاه شوند، میتوانند علاوه بر مراقبت از کودکان، کار در خانه و بیرون از آن ، نقش نگهبانان محیط زیست را نیز ایفا کنند."