تشکیل اتحادیه زنان تجارت پیشه در ولایت فراه

ریاست امور زنان ولایت فراه که یکی از برنامه های کاری آن تشخیص مشکلات و  نیازمند های اقتصادی زنان ودر قبال آن  زمینه سازی فرصت های کاری برای زنان به همکاری نهاد های دولتی و غیر دولتی در این ولایت است .

اکیدا به منظور انسجام و هماهنگی فعالیت های اقتصادی زنان این ریاست , جلسه هماهنگی را  به اشتراک مسولین ادارات دولتی و غیر دولتی  , نهاد های جامعه مدنی  اعضای شورای انکشافی و زنان متشبث در سالون کنفرانس های ریاست امور زنان ولایت فراه تدویر نموده است .

 کبرا اعظمی ریس امور زنان ولایت فراه  در رابطه به نقش زنان درعرصه اقتصادی صحبت نموده گفت:"نقش زنان در  راستا اقتصاد نهایت مهم بوده،خوشبختانه امروز زنان با وصف مشکلات و چالش ها در ابعـاد مختلف زنده گی, توانسته اند  توانای های بلقوه شان را  در تمـــــــام عرصه ها به اثبات برسانند به همین اساس ریاست امور زنان فراه توانست به همکاری ادارات ذیربط, نظر به تقاضا و نیازمندی زنان, اتحادیه صد نفری زنان متشبث را با تعیین هیت  مدیره سه نفری را انتخاب و به منظور انسجام و انعکاس  فعالیت ها و بازار یابی تولیدات ، زیر یک چتر ایجاد و شروع به کار نمایند ."

قابل ذکر است ریاست امور زنان تلاش میکند  تا زنان بتوانند نظر به امکانات دست داشته شان و عدم حمایت مالی بیرونی هر کدام شان جواز کار گرفته و مطابق به یک اساس نامه که به همکاری ریاست امور زنان ترتیب شده فعالیت های شان را به شکل عملی در یک مکان کرایی که به پول شخصی خود زنان گرفته شده  به شکل ابتدایی فعالیت های شان را آغاز نمایند .

در پایان محفل در صحن این ریاست نمایشگاه صنایع دستی و غذاهای افغانی به مناسبت هشتم مارچ که از طرف فعالان اقتصادی تهیه شده بود به نمایش  گذاشته شده و اشتراک کننده گان تعداد زیادی از اجناس متذکره راخریداری نموده و خواهان برگذاری برنامه های زیادتر در آینده شده اند .