ملاقات وزیر امور زنان با هستهء جوانان متشبث

الحاج دلبر نظری وزیر امورزنان ج.ا.ا  روز چهارشنبه مورخ 23/1/1397 ، گروهی بنیانگذار  "هسته جوانان متشبث افغانستان"  را در دفتر کارش ملاقات کرد.

 وزیر امور زنان ، ضمن خوش آمدید جوانان متشبث و قدردانی از کارکردها و فعالیتهای این گروه جوان گفت: " فخرمیکنم که جوانان آگاه و بیدار همانند شما را درکنار خود دارم که به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی جوانان بیکار،  اعم از دختر و پسر، تلاش و کار میکنید.  با وجود سپری کردن این همه مشکلات زمانی  شما جوانانی خوشبخت به حساب می آید که در عصر پیشرفت تکنالوژی همگام حرکت نماید تا به اهداف دست یابید ."

هدف از این دیدار، همبستگی متشبثین خصوصی و حمایت و پشتیبانی وزارت امور زنان در امر رسیدن به طرحها و پلانهای این گروه میباشد تا با ایجاد کارگاه های جدید کاری بتوانند،  تعدادی زیادی از جوانانی را که در بخشهای گونا گون شغل دارند ضمینهء  کار برایشان فراهم گردد .

قابل تذکر است ، با ایجاد گالری های انترنشنل در کشورهای ترکیه و دبی، به ابتکاراین گروه محصولات تولیدی کشور برای فروش به بازار های جهانی انتقال داده خواهد شد.