از روز معلم در وزارت امور زنان تجلیل شد

از روز معلم با حضور محترم دلبر نظری وزیر امور زنان، روسا، معلمین و کارمندان کودکستان به روز یک شنبه مورخ 16 میزان 1396 هجری خورشیدی در وزارت امور زنان تجلیل گردید.

وزیر امور زنان، ضمن قدرانی از تلاش و زحمت کشی معلمین برای تربیه و تعلیم فرزندان وطن؛ گفت، معلمین و اساتید چراغ روشن جامعه امروزی هستند که در جهت کسب و دانش برای اولاد این سرزمین از هیچ نوع فداکاری دریغ نمی نمایند.

وزیر امور زنان می گوید این وزارت در همسوی با معلمین برای دختران و زنان آگاهی می نماید و برای توانمند سازی این قشر تلاش های شبانه روزی انجام میدهد.

مدیر کودکستان ازهمکاری وزیر امور زنان به نیکی یاد نموده از خدمات شان سپاسگزاری کرد.