آخیرین جلسه نهایی سازی تدویر سمپوزیم توانمند سازی زنان

آخیرین جلسه نهایی سازی سمپوزیم توانمند سازی زنان ولایت های(بلخ، سرپل، سمنگان، جوزجان و فاریاب) به رهبری محترم نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان به روز سه شنبه 29 حمل 1396هجری خورشیدی در صالون کنفرانس های وزارت برگزار گردید.

نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان، ضمن قدردانی از حضور فعال گروپ کاری تدویر سمپوزیم توانمندسازی زنان، روی آمادگی برگزاری سمپوزیم صحبت نموده، گفت؛ وزارت امور زنان تلاش می نماید با اهدأی تندیس در این سمپوزیم از کسانیکه در بخش توانمند سازی زنان کار و فعالیت نموده اند، تحسین نمایند.

قراراست سمپوزیم توانمند سازی زنان ولایات ( بلخ، سمنگان، فاریاب، سرپل و جوزجان) در آینده نزدیک با حضور رهبری حکومت وحدت ملی، وزرای کابینه، والی های ولایت های یاد شده، سفرای خارجی، معین های وزارت خانه ها، زنان نخبه، فعالین جامعه مدنی و صاحب نظران داخلی و خارجی در ولایت بلخ، برگزار شود.