مساعدت وزارت امور زنان به خانواده های شهدای حادثات دلخراش اخیر در کابل

وزارت امور زنان غرض گرامیداشت از 24 جوزا (روز مادر) به دلجوی برخی از فامیل های شهدای حادثه خونین چهار شنبه 10 جوزا و اتفاقات اخیر که در کابل رخ داد، شتافت و مقدار مواد غذایی را به تاریخ 29 جوزا 1396 خورشیدی به فامیل های شهدا از جمله به خانواده یک تن از منسوبان پولیس ملی وزارت داخله مساعدت کرد.

ضیاء الله دو سال پیش در بخش نظامی مصروف خدمت شد، این پولیس ملی از سوی وزارت داخله کشور، برای حفظ امنیت سفارت المان، گماشته شده بود.

ضیاء الله اولاد سوم یک فامیل چهار نفره بود، نامبرده تا زمان مرگ جهت فقر اقتصادی که داشت ازدواج نکرد و مجرد باقی ماند، وی در محل بنام بادام باغ کابل زندگی ساده و فقیرانه ای با فامیل خود داشت.

مادر شهید ضیاء الله ضمن ابراز خرسندی از همکاری وزارت امور زنان، از دولت خواست جهت پیشبرد تعلیم و تحصیل یگانه خواهر این شهید با وی همکاری و مساعدت مالی نمایند.

قابل یاد اوریست که ضیاء الله دو سال قبل محصل سال دوم دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه سرپل بود که بخاطر نبود اقتصاد کافی تحصیل خود را رها نمود و به صفوف پولیس ملی وزارت داخله پیوست که سرانجام در انفجار روز چهار شنبه، دهم جوزا 1396 خورشیدی واقع در چهار راهی زنبق شهر کابل در اثر انفجار موتر بمب جان باخت.