تقدیر از موسسه "ارتقای ظرفیت وتعلیمی افغانستان" از سوی وزارت امور زنان

وزارت امور زنان از موسسه ارتقای ظرفیت و تعلیمی افغانستان (کال سنتر 64 64)، به تاریخ 24 سرطان 1396 خورشیدی، با اهدای تقدیر نامه ها به کارمندان این نهاد از خدمات و فعالیت های شان در راستای مشوره دهی برای زنان، تقدیر کرد.

هیئت رهبری وزارت امور زنان، با دعوت از کارمندان موسسه ارتقای ظرفیت و تعلیمی افغانستان، از کار و فعالیت های این دفتر حمایت نموده، مشوره دهی حقوقی را برای زنان افغان که اکثراً از نعمت سواد محروم اند امر لازم دانست.

در این برنامه الحاج دلبر نظری؛ وزیر امور زنان ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های موسسه کال سنتر 6464، حمایت از حقوق مدنی و شرعی زنان را جز مسوولیت های وزارت دانسته، افزود " وزارت امور زنان از تمام نهاد های که در راستای حمایت از حقوق زن، کار و فعالیت دارند، حمایت میکند و  تقدیر از کارمندان این دفتر که اکثراً زنان جوان اند، جهت ترغیب و تشویق نهادهای حامی زن، میباشد، وجیبه ما است."

سپس آقای رحیم شیردل؛ معاون دفتر کال سنتر، با بیان  فعالیت ها و اهداف کاری این دفتر، تقدیر شدن نهاد های حامی زن را سبب ایجاد انگیزه بیشتر و بهبود خدمات مفید، دانسته، افزود "ما در کنار وزارت امور زنان با دادن مشوره درست حقوقی، با استفاده از خدمات رایگان تلفونی 6464، مصروف خدمت به هموطنان  خویش قرار داریم، در این راستا حمایت وزارت امور زنان برای ما جرائت و انگیزه بیشتر میدهد."

در ادامه خانم سپوژمی وردک؛ معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان، مشوره دهی حقوقی و ایجاد زمینه کاری برای زنان را از جمله راه های کاهش خشونت عنوان نموده، افزود "زنان در نقاط دور دست کشور با خشونت های زیاد مواجه اند از سوی دیگر مراکز مشوره دهی، درتمام قریه جات وجود ندارد و خدمات مشوره دهی فوری از طریق تیلفون برای آنان مفید واقع میشود."

متعاقباً خانم نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان، بیکاری، فقر و بیسوادی را عوامل خشونت های خانوادگی دانسته، عدم آگاهی زنان را سبب افزایش و ادامه خشونت ها عنوان نموده، افزود " با پدیده خشونت باید مبارزه داومدار صورت گیرد، همکاری و هماهنگی نهاد های حامی زن با وزارت امور زنان در داشتن جامعه سالم و عاری از خشونت کمک میکند."

قابل یاد آوریست که به اساس تفاهم نامه سه جانبه که میان وزارت امور زنان، موسسه ارتقای ظرفیت و تعلیمی افغانستان و انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در سال 1391 خورشیدی، به امضا رسیده بود، خط تلفونی رایگان را این موسسه به منظور ارایه مشوره های حقوقی، جهت کاهش و محو خشونت علیه زنان ایجاد کرد و اکنون در 6 ولایت جنوبی کشور فعالیت دارند.