اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور زنان در پیوند به تقبیح قتل پنج عضوی یک خانواده در شهر کابل

 کودکان بعد از زنان بیشترین متضررین انواع خشونت اند، وزارت امور زنان نه تنها برای اعاده  حقوق شرعی و قانونی زنان  دادخواهی میکند بل از تشکیل خانواده سالم نیز حمایت میکند.

با تاثر زیاد اطلاع حاصل نمودیم که پنج عضو یک خانواده در منطقۀ وزیرآباد کابل، روز یکشنبه  (۸ اسد)،  به گونۀ مرموز و وحشت ناکی به قتل رسیده اند. این قربانیان، از چهار تا شانزده ساله بودند و پس از به قتل رسیدن با تیشه، جسدهای شان سوزانیده شده اند.

هئیت رهبری  وزارت امور زنان د.ج.ا.ا ضمن تقبیح این عمل، کشتن اطفال را خلاف ارزش های دینی و انسانی دانسته، از مسوولان امنیتی  کشور تقاضا میکند  تا در دستگیری عاملان این قضیه به شکل جدی تلاش کند و همچنان از نهاد های عدلی و قضایی کشور خواهان پیگیری قانونی عاملین جنایت متذکره گردیده، تا باشد عدالت در خصوص این کودکان معصوم تامین شود.

وزارت امور زنان، تامین حقوق زنان و کودکان را برای داشتن یک جامعه سالم لازمی میداند و حافظت از کودکان را جز مسوولیت هر فرد کشور دانسته، از حقوق کودکان حمایت میکند.

هیئت رهبری وزارت امور زنان