پیام تبریکی وزارت امور زنان به مناسبت روز جهانی دختر؛

بسمه تعالی

هموطنان عزیز!

خواهران مهربان و گرامی

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

پیام تبریکی وزارت امور زنان به مناسبت روز جهانی دختر؛

بهترین  تبریکات و تمنیات نیک خود، هیئت رهبری و همکارانم را به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی دختر که مصادف به (11) اکتوبر میباشد حضور میلیون ها دختر غیور و پر تلاش کشور عرض میداریم.

 این روز در سال 2012 از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز دختر مسمی گردید و در آن به افزایش آگاهی عامه در باره تأمین حقوق دختران در جوامع مختلف تاکید صورت گرفت، ما از این روز در حال گرامی میداریم که تلاش ها در جهت حمایت برای دسترسی بهتر و بیشتر دختران به آموزش و تعلیم، تغذیه و  مراقبت های صحی، تامین حقوق قانونی و ممانعت از خشونت و هر نوع تبعیض و ازدواج های اجباری ادامه دارد.

وزارت امور زنان با همکاری ادارات و موسسات سعی خواهند نمود زمینه ها را برای افزایش مشارکت و فعالیت های اجتماعی دختران بر طبق اهداف استراتیژیک دولت فراهم نمایند.

 همچنان، تعهد داریم که برای پایان بخشیدن به ازدواج دختران زیر سن به عنوان یکی از اصلی ترین موارد نقض حقوق بشر که همه ابعاد زندگی یک دختر را تحت تاثرقرار میدهند، تاکید نماییم.

یکبار دیگر یازدهم اکتوبر روز جهانی دختر را برای شما تبریک گفته و از خداوند منان میخواهم  که در  شرایط امن و امان به گسترش نقش شان در همه ابعاد و عرصه ها، کار و تلاش نموده در شگوفایی کشور شان سهم فعال و ارزندۀ خویش را ایفا نمایند.

موفق و سربلند باشید!

الحاج دلبر نظری

وزیر امور زنان